Woorden van troost hebben we allemaal wel eens nodig. Het leven bestaat nu eenmaal uit ups and downs. Troost zoeken doen we allemaal in een situatie waarin het even wat minder gaat, of in situaties die er hopeloos uit zien.
Soms kunnen we zelfs woorden van troost opzoeken als we in een dilemma zitten. Soms kom je wel eens situaties in het leven tegen dat je niet meer weet of je nu rechtsaf, linksaf moet slaan of rechtdoor moet gaan. Al wetende dat onze keuzes ons lot kunnen bepalen, weten we vaak niet wat we bij twijfel moeten doen.

Er zijn zoveel verschillende situaties op te noemen waarin we woorden van troost zoeken. Als je voldoende dierbare personen om je heen hebt dan is de kans groter dat ze je woorden van troost kunnen geven. Het hebben van dierbare, oprechte vrienden om je heen mag je dan ook als een geschenk/luxe zien. Voor mensen die in eenzaamheid leven is het een heel ander verhaal.

Woorden van troost, kunnen ook bestaan uit gebaren van troost. Denk hierbij even aan de volgende uitspraak: Jouw arm om me heen kan me meer troost geven dan vele woorden. Op het moment dat iemand woorden van troost zoekt heeft hij of zij ook behoefte aan liefde en affectie, de woorden van troost die zich uitten in een gebaar.

In de Bijbel staan ook woorden van troost: mijn bescherming is jouw schild, mijn rechterhand is jou tot steun. Mijn zorg geeft jou kracht! (psalm 18:36). Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel (psalm 94:19).

Ieder gebaar wat je aan iemand met liefde geeft vervult de ander met kracht en of positieve energie. Dat is een van de redenen waarom affectie zo belangrijk kan zijn. Op die manier zeg je veel, zonder woorden. De woorden van troost zet je dan om in een gebaar van troost.

Enkele woorden van troost

Hoop is een lichtje in je hart wat hopelijk vandaag moed geeft en morgen kracht
Een straaltje liefde op mensen gericht verandert de ogen en verwarmt het gezicht
Er is niets wat voorgoed verdwijnt als men de herinnering in het hart bewaart
Ons medeleven is groot, onze woorden beperkt
Als er een groot en of intens verdriet is, dan schieten woorden tekort

Voor mensen die in eenzaamheid leven

Als je in eenzaamheid leeft dat kun je je woorden van Troost bij God zoeken. Sommige mensen geven God vaak de schuld als er iets mis loopt in hun leven en dat is niet fair. God heeft het al allemaal gedaan. Hij heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Het is aan ons om contact te maken met het Goddelijke in ons, met ons Christusbewustzijn.

Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden (dit staat los van de kerk). Als men doet bidden dan gaat een oprecht gebed wat vanuit het diepst van je hart komt de Ether in. Net zoals de radio en tv golven dat doen.

Het ongeloof komt voor in 3 verschillende vormen:

  • Vanuit een foutief geloof
  • Onwetendheid
  • Of vanuit een natuurlijk ongeloof

Als je echt gelooft in je eigen Goddelijke deel, dan leef je tijdens het gebed boven je 5 zintuigen. Tijdens de periode van het gebed zeg je in principe heel even  “JA” tegen de Geest en zeg je even “NEE” tegen je lichamelijke en zielsverlangens.

Het is de wijsheid die uit je Geest komt die je in staat stelt een relatie met God te hebben. Je ziel verenigt zich met de wijze van denken van je geest en je wordt opgebouwd door de wijsheid en kennis van je geest door het naar de fysieke dimensie te halen.

Wanneer je ziel met je geest overeenstemt zal het leven van God binnenin je gaan manifesteren. Dat zijn andere woorden van troost. Vanuit een oprecht geloof kun je dingen geloven en ervaren die je fysiek niet kunt waarnemen en of zien. Het leven boven je 5 zintuigen.

Aangezien we niet echt de dingen van God kunnen begrijpen met ons natuurlijk verstand, moet je het gaan begrijpen met een deel van wat je Geest is. God is licht en liefde. Energie is energie!

Energie is neutraal en zal de weg van de minste weerstand afleggen, afhankelijk van de richting die wij eraan geven. Om die reden is het aan ons om te beslissen wat we vanaf nu gaan creëren.

Woorden van troost van Einstein

Einstein begreep het concept wat hier besproken wordt en probeerde het ons op een andere manier duidelijk te maken. Een verslaggever vroeg hem ooit: wat is de allerbelangrijkste vraag ter wereld? Waarop Einstein antwoordde: de allerbelangrijkste vraag ter wereld is: wil je een vreedzame gelukkige wereld om in te wonen? Of wil je een angstige en akelige wereld om in te wonen?

Daarop vroeg de verslaggever: waarom is dat de allerbelangrijkste vraag ter wereld? Waarop Einstein weer antwoordde: omdat je keus, welke dan ook zal bepalen wat je zult creëren. Ook dit zijn mooie woorden van troost.

Gods plan vraagt dat overvloed, geluk, vrede en liefde door iedereen worden gedeeld. Als dit niet zo werkt dan heeft de gehele mensheid dat zelf verpest en of gecreëerd. God maakte nooit verschil tussen arm en rijk, het is de mensheid die dit is gaan doen. Sommigen hebben van oudsher de positie van macht in genomen en de rest moet het er maar mee doen. En zo is dat altijd blijven voortbestaan.

Informatie geeft ons beelden en mogelijkheden die we kunnen uitproberen om de mate vast te stellen waarin ze juist lijken te zijn voor ons. Hoe meer je verlangt onbeperkt te zijn en hoe meer je de gedachten die bij je opkomen accepteert en voelt, hoe meer hormonen de hypofyse afscheid en hoe verder ze zal opengaan. De hypofyse scheid dan meer hormonen af die naar de pijnappelklier gaan. Dat brengt je dan weer op een hogere frequentie.

Als je jezelf hier nog nooit in verdiept hebt, dan klinkt het misschien allemaal een beetje zweverig. Je kunt iets pas goed gaan begrijpen en of aanvoelen als je jezelf ergens in gaat verdiepen. Zo is het toch met alles in het leven? Als men ergens geen verstand van heeft, dan kan men dat niet beoordelen en of veroordelen.

Enkele grootheden uit de geschiedenis vertelden ons dat de meeste geheimen van het leven beschreven worden in de Bijbel. Het is alleen de kunst om de Bijbel te kunnen lezen met de achterliggende gedachtes bij de teksten. Dat is een hele opgave, maar als je jezelf ertoe aanzet dan komen de openbaringen vanzelf wel.

Er is dus niets mis mee om woorden van troost bij God te zoeken, d.m.v. het activeren van ons eigen Christusbewustzijn. Wat moet je anders? Als je niemand maar dan ook niemand om je heen hebt, die je woorden van troost en of een gebaar van troost kan geven.

Het Goddelijke in ons, want God heeft het al allemaal gedaan het is aan ons als mens om een beroep te gaan doen op ons eigen Christusbewustzijn.

Woorden van troost wil je graag horen, voelen en waarnemen. Daarom zijn woorden van troost in samenhang met gebaren van troost het allermooiste wat je van iemand kunt krijgen. Het geloof is net als wifi je ziet het niet maar het bestaat wel. Eigenlijk is het hier uitgelegd in een notendop, maar toch wilde ik er iets van aanhalen.

Gebedsgenezing

Uiteraard, ga je naar een dokter en of specialist als je ziek bent, daar zijn ze voor! Dat is iets wat vanzelfsprekend is!

Als je daarnaast bijvoorbeeld ook nog wilt bidden voor genezing, dan moet je dat gebed niet tot God richten. Jezus zei: dat we tegen de berg zelf moesten praten. Van verschillende Amerikaanse leermeesters heb ik geleerd, dat hiermee bedoeld wordt dat je tot je organen moet spreken vanuit je Christusbewustzijn d.m.v je eigen Goddelijkheid. In naam van Jezus Christus!

Woorden van troost: Vader, ik weet dat u het al gedaan heeft (1 Petrus 2:24). Door uw striemen is hun genezing al geworden. Vader ik bid dat de Heilige Geest in mij tot leven brengt wat ik ook maar moet veranderen. Zodat ik kan ontvangen wat u al gedaan heeft. Vader, schenk mij de wijsheid en kennis wat ik moet doen om uw genezende kracht vrij te zetten en te activeren.

Woorden van troost: Vader, ik zet uw genezende kracht vrij om in mijn lichaam, ziel en geest te werken. Ik ga naar de oorzaak van de pijn en de problemen. En beveel deze dingen om nu te genezen! In naam van Jezus Christus! Ik gebied vrees om te verdwijnen en geloof om te komen. Ik gebied liefde om te stromen. En Vader, ik dank u dat het u wil is dat ik gezond ben. En Vader, ik ontvang dat in Jezus Christus naam!

Woorden van troost: Alle dingen zijn mogelijk door Jezus Christus die mij kracht geeft (Filip 4:13). Wat heb je te verliezen?

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Share:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *