Wat als je te verschillend van elkaar bent?

Posted by: liefde expert - Posted on:

Hoe groei je naar elkaar toe?

Als je te verschillend van elkaar bent dan kan dat zowel voordelen als nadelen hebben. Een voorbeeld: als je een gevoelspersoon koppelt met een rationeel persoon dan kunnen er wel eens behoorlijk veel onenigheden ontstaan.

Als men te verschillend is dan reageert men nu eenmaal anders op bepaalde situaties. En als je elkaars reactie dan observeert, dan kan de ene partner of de ander wel eens regelmatig zijn of haar wenkbrauwen fronsen??!!??

Als je te verschillend van elkaar bent dan kan dit bij beiden partners voor de nodige onrust en twijfels zorgen. De positieve energie van de relatie gaat dan meestal eerst naar de gebruiksaanwijzing van de ander toe.

Als je beiden ongeveer hetzelfde bent, dan gaat de positieve energie van de relatie meestal in de vooruitgang van de relatie zitten.

Als je beiden te verschillend bent, dan kun je natuurlijk ook aanvullend voor elkaar zijn. De kunst is dan om open te kunnen staan voor denkwijze van de ander. Als je te verschillend van elkaar bent dan ontvang je meestal opbouwende kritiek van de ander. Dat is misschien niet leuk, maar het kan soms wel verhelderd werken.

Soms hebben we allemaal wel een “blinde vlek” waarvan we ons niet bewust zijn, die “blinde vlek” kan healen als men open kan staan voor de opbouwende kritiek van de ander.

Opbouwende kritiek geef je meestal aan elkaar om elkaar “nog beter” te maken. Dat lukt vaak ook wel mits de andere partner er voor open staat. In het andere geval wordt de opbouwende kritiek meestal alleen ervaren als negatieve kritiek. In dat geval wordt je jezelf steeds meer bewust dat je te verschillend van elkaar bent, met alle gevolgen van dien.

Probeer de opbouwende kritiek met genegenheid te geven, op die manier staat een ander er eerder open voor. Niemand vind het fijn om zomaar vanuit het niets te worden “aangevallen”, want dan schiet de ander vrijwel meteen in de verdediging en dan lopen de gemoederen alleen maar op. Bereik je dan iets? Probeer geduldig te zijn en relaxed te blijven. Dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, maar wat is wel gemakkelijk in het leven?

Als je opbouwende kritiek aan je partner geeft, laat het dan eerst rijpen in zijn of haar geest. Op het moment dat de ander het begrepen heeft zal het zichtbaar worden. Hij of zij zal het dan vroeg of laat gaan omzetten in daden. Probeer dit niet te pushen, zorg ervoor dat het natuurlijk proces zijn werking kan gaan doen. Geef het de tijd. Ieder mens is anders en ieder mens reageert weer op zijn of haar eigen tempo.

Als je te verschillend van elkaar bent, dan wilt dat dus niet altijd zeggen dat je de relatie dan ook moet beëindigen. Als beiden partners open willen staan voor de zienswijze en of handelingen van de ander, dan heb je grote kans dat je naar elkaar toegroeit. Uiteraard gaat dit stapsgewijs en op een hele natuurlijke manier. Mits de ander een soort van “openbaring” heeft gekregen en er nog voldoende liefde in het spel is.

Het is nooit goed als je een ander probeert te veranderen. Diegene die je zou willen veranderen kan zich hierdoor bedrukt gaan voelen. Probeer op een rustige, lieve en geduldige manier met je partner te spreken. Leg een zaadje en kijk of dit zaadje vroeg of laat bij hem of haar ontspringt. Meer dan dat kun je toch niet doen.

Op die manier kun je samen tot een middenweg komen, iets wat de relatie alleen maar ten goede komt. Probeer je eigen zienswijze en of handelen niet aan je partner op te leggen als jullie midden in een discussie zitten, want dit werkt meestal averechts.

Als je te verschillend bent, probeer dan je denkwijze over te brengen op je partner op een moment waarop jullie beiden relaxed zijn. Natuurlijk is het voor de een makkelijk om zo’n soort gesprek naar voren te brengen in plaats van voor de ander. Maar ook dat kun je stap voor stap samen leren. Als de ander merkt dat je het gesprek liefdevol probeert te brengen dan geeft dit meestal ook een positieve reactie.

Als een van de partners niet open mocht staan voor innerlijke groei, voor zelfinzichten, zelfkennis en of innerlijke ontplooiing dan wordt het natuurlijk een stuk moeilijker. Dat is nu eenmaal altijd het geval als iets maar van een kant komt.Je bent dan ook in dat opzicht te verschillend van elkaar en dan kun je net zo goed tegen een muur aanpraten.

Als men openstaat voor opbouwende kritiek ,dan is dat om je beter na te laten denken over jezelf. Als je na kunt denken over jezelf dan kan je dat een bevredigend gevoel geven. Je staat dan namelijk open voor innerlijke groei en op dat moment kun je ook je Ego loslaten. Als beiden partners open staan voor innerlijke groei, dan kan er een hele mooie stabiele en standvastige relatie ontstaan.

Zo zie je maar weer eens hoe belangrijk een goede communicatie, interactie kan zijn. Zeker als je te verschillend van elkaar bent! Ziel, geest en lichaam behoren nu eenmaal altijd samen op te gaan. Waarom? Omdat we allemaal uit een drie eenheid bestaan en dat kun je niet negeren en of bagatelliseren. Want op al deze 3 niveaus hebben we onze behoeftes en of verlangens, als het op 1 niveau ontbreekt dan ontstaat er onrust in de relatie.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.

1 reply on “Wat als je te verschillend van elkaar bent?”

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *