Jezelf blijven? Of kies je voor een nog betere versie van jezelf?
Jezelf blijven, jezelf zijn dat is een gevoel wat bij je hoort en je innerlijke rust geeft. Jezelf blijven houd ook in dat je meestal op dezelfde voet voortgaat. Als je handelt zoals je altijd hebt gehandeld zul je ook krijgen wat je altijd gekregen hebt. Zo werkt het nu eenmaal in het leven.

Dus als je uit ziet naar een positieve wending in je leven, dan kan het je helpen dat je ervoor kiest om nog een betere versie van jezelf te worden. Dat houdt in dat je kunt openstaan voor opbouwende kritiek van mensen die je dierbaar zijn.

Allemaal hebben we wel een “blinde vlek” waarvan we ons niet bewust zijn, totdat dierbare personen er ons attent op maken. Als je open kunt staan voor opbouwende kritiek van dierbare personen dan kan dit ervoor gaan zorgen dat je nog een betere versie van jezelf kunt worden.

Jezelf blijven met innerlijke groei

Als een partner en of een ander dierbaar iemand je op iets wijst, dan moet je dat dus niet meteen incasseren als negatieve kritiek. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe je partner je iets duidelijk wilt maken (de toon waarop hij of zij het zegt).

Als we naar de ander toe een negatieve toon gebruiken, dan heb je grote kans dat de ander meteen dichtklapt of in de verdediging schiet. Op dat moment zal er nog maar weinig tot hem of haar doordringen. Vandaar dat de toon waarop we iets zeggen, de manier waarop we een ander benaderen belangrijk is.

Jezelf blijven van onzichtbaar naar zichtbaar

Op het moment dat jouw iets duidelijk gemaakt wordt, of jij een ander iets duidelijk gaat maken dan moet je er bij stilstaan dat alles zijn tijd nodig heeft. Mensen leven op een bepaalde manier, een manier die hun vertrouwd is. Vandaar dat het voor ieder mens moeilijk is om alla minuut een knop om te draaien.

Als iemand welwillend is voor veranderingen, welwillend is om een betere versie van zichzelf te worden dan gaat het zich eerst in de Geest rijpen (wat tijd nodig heeft) en na verloop van tijd wordt dat pas zichtbaar in zijn of haar gedrag.

Iemand die zich ook realiseert, dat als je met de vinger naar iemand anders toewijst er dan ook 3 vingers naar jezelf toe wijzen (probeer het gebaar maar eens uit) al eerder openstaan voor zelfinzicht en zelfontwikkeling dan iemand die van zichzelf gelooft dat hij of zij perfect is. Perfectie bestaat niet, daarom heeft het streven naar perfectie ook geen zin.

Ieder mens is goed zoals hij of zij is en allemaal hebben we onze plus en minpunten. Jezelf blijven, jezelf zijn? Dat wilt iedereen en het waarom dat heb ik in de eerste alinea al besproken. Een betere versie van jezelf worden kan dus ook, maar dan moet iemand er wel voor open kunnen en of willen staan. Je kunt dus ook jezelf blijven en nog een mooiere en betere versie van jezelf worden.

Uiteraard ligt het ook eraan, van wie je de opbouwende kritiek ontvangt. M.a.w. geeft hij of zij wel zelf het goede voorbeeld? Staat hij of zij zelf ook open voor opbouwende kritiek? Allemaal dingen om rekening mee te houden als je “jezelf zijn en of jezelf blijven” wilt blijven koesteren.

Jezelf blijven op een faire manier

Ik zal even een heel simpel voorbeeld geven. Iedereen vind zichzelf wel lief etc. etc. Maar het ligt hoe dan ook aan het percentage. Ik zal het even nader toelichten als iemand voor 90% lief is en de ander voor 20% lief dan zit daar al een wereld van verschil tussen. Dan zou diegene die voor 90% lief is, wel eens kunnen denken dat jij niet lief bent. Ditzelfde geldt natuurlijk voor alles, ook voor het vertrouwen, het op iemand kunnen bouwen, het niet egoïstisch zijn, en integriteit en ga zo maar door.

Jezelf blijven, jezelf willen zijn dat is prima maar verlies dan sommige dingen ook niet uit het oog. Zie het positief en probeer er van te groeien, met alle benefits van dien.

Note: Mensen die van zichzelf denken dat ze de betweters zijn, en of de perfecte perfectionisten, die zullen niet snel en of nauwelijks openstaan voor opbouwende kritiek. Ze kunnen dan last hebben van een tunnelvisie en of zijn totaal niet in staat om hun Ego te laten zakken. Zulke mensen vergen heel veel energie van iemand, die hier geen last van heeft.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Persoonlijke effectiviteit in een relatie, herken jij jouw blinde vlek?
Hoe zou jij persoonlijke effectiviteit omschrijven? Ik zou persoonlijke effectiviteit omschrijven als: je aandacht vestigen op bepaalde groeipunten in jezelf. De definitie van persoonlijke effectiviteit is voor ieder mens iets anders. Allemaal hebben we wel een “blinde vlek” waar we ons niet van bewust zijn totdat iemand er ons op aanspreekt.

En dat is nu het fijne van echte goede vrienden, echte goede vrienden geven elkaar opbouwende kritiek om het beste uit elkaar te halen. Als je merkt dat je persoonlijke effectiviteit aan het groeien is met en of zonder dierbare mensen om je heen dan kan je dat een heel goed gevoel geven.

Je vergroot je zelfkennis en zelfinzicht met persoonlijke effectiviteit. Het werken aan je persoonlijke effectiviteit kan in een relatie ook een toegevoegde waarde geven. Je wijs niet alleen maar met de vinger naar de ander maar je ben in staat om ook naar jezelf te kijken. Als je met 1 vinger naar iemand anders wijst, wijzen per slot van rekening 3 vingers naar jezelf (probeer dit gebaar maar eens uit).

Persoonlijke effectiviteit helpt ook bij verdriet en pijn. Pijn en of verdriet is op zichzelf geen kwaad dat ten koste van alles vermeden moet worden. Pijn kan ons ook onderrichten het kan een leermeester voor ons zijn. Verdriet en of pijn kunnen je duidelijk maken dat je misschien anders moet gaan leven. Of dat je ergens mee moet ophouden of dat je aan iets anders moet beginnen.

Pijn kan je ook duidelijk willen maken dat je je eigen denkwijze misschien eens moet veranderen (herkaderen). Ook dat hoort bij persoonlijke effectiviteit.

Persoonlijke effectiviteit

Een voorbeeld: je zit in een relatie maar je voelt je niet echt gelukkig. Dan heb je grote kans dat het HVW ontbreekt in je relatie. Wat betekend de afkorting HVW? De H staat voor horen, de V staat voor voelen de W staat voor waarnemen. Als iemand tegen je zegt: ik hou van je, dan wil je dat niet alleen horen, maar ook voelen en waarnemen.

Enkele voorbeelden van vragen die je jezelf zou kunnen stellen tijdens het proces van persoonlijke effectiviteit:

  • Hoe vaak laat je je leven bepalen door oudzeer?
  • Hoe staat het met je grip op je automatische reacties en gevoelens?
  • Hoe makkelijk kun je opbouwende kritiek verdragen?
  • Hecht je waarde aan innerlijke groei of behoor je tot een van de perfectionisten (groot Ego) die het altijd beter weten?
  • In hoeverre is de liefde voor jezelf ontwikkeld?

Als je in een relatie zit dan behoor je van 2 personen te houden, en van jezelf en van je partner. Dit houd in dat je evenveel waarde hecht aan de gevoelens en emoties van je partner als van jezelf. Per slot van rekening zit je met zijn tweetjes in een relatie en is het van belang dat je beiden jezelf kunt zijn.

Tevens is het van belang om elkaar te kunnen voorzien van opbouwende kritiek. Misschien komt die opbouwende kritiek niet meteen aan. Je moet er ook niet te snel doorheen want dan kun je je eigen proces van ontwikkeling missen. Als je te snel door een proces heen gaat dan bestaat er een mogelijkheid dat je het niet kunt ervaren zoals je het zou moeten ervaren.

Als er problemen in de relatie zijn, dan uit zich dat vaker in de randverschijnselen (irritaties). De randverschijnselen ontstaan omdat er iets in de Kern niet goed zit. Richt in dat geval je aandacht op oplossingen i.p.v. op de problemen. Probeer zo transparant mogelijk naar elkaar toe te zijn, laat je Ego even zakken en stel je gewoonweg kwetsbaar op naar je partner toe.

Verlies in een relatie, nooit het HVW uit het oog? HVW is een afkorting die ik zelf verzonnen heb. Waar staat dat voor? De H staat voor horen, de V staat voor voelen en de W staat voor waarnemen. Een voorbeeld: Als iemand tegen je zegt: ik hou van je. Dan wil je dit niet alleen horen, maar ook voelen en waarnemen!

Mensen veranderen niet zo snel, wel kan de manier waarop ze naar elkaar gaan kijken opeens veranderen.

Als je aan persoonlijke effectiviteit doet, dan moet je kunnen ervaren wat het met je geest en lichaam doet. Doseer het en heb geduld en de resultaten van persoonlijke effectiviteit zullen niet uitblijven. Op die manier haal je het van het onzichtbare naar het zichtbare toe. Als iets in iemands Geest rijpt, dan uit zich dat vroeg of laat en zal het vruchten af gaan werken.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.