Als je het even niet meer weet? Lees dan het navolgende
Als je het even niet meer weet

Als je het even niet meer weet, dan is het van belang dat je jezelf even gaat resetten.
Hier bedoel ik mee dat je jezelf even terug gaat trekken in jezelf. Ver weg van invloeden van anderen en of van andermans energieën.

Als je het even niet meer weet tip 1

Kom tot jezelf en waak ervoor wie je wel en of niet toelaat in je Auraveld op het moment dat je jezelf gaat resetten.

Alles bestaat uit energieën, ook je medemensen, de natuur, alles wat leeft bestaat uit energieën. Dingen die niet leven hebben ook hun energieën, maar daar heb ik het wel een andere keer over.

Als je het even niet meer weet tip 2

Weet je dat sommige mensen ervoor kiezen om ongelukkig te zijn? Dat klinkt je misschien heel onwerkelijk en of vreemd in de oren en dat is ook heel begrijpelijk. Ik zal het even nader gaan toelichten: veel mensen kiezen voor het “ongelukkig-zijn”, doordat ze er denkbeelden op na houden als:

  • Dit wordt weer zo’n ellendige dag
  • Vandaag loopt alles natuurlijk weer verkeerd
  • Het geluk zal toch wel niet voor mij weggelegd zijn
  • Iedereen is tegen mij
  • Ik heb nooit eens de wind mee
  • Ik verdien schijnbaar niet beter

Besef: dat als je op die manier al aan je nieuwe dag begint, dat je al deze ervaringen dan ook al rechtstreeks aantrekt. Met als gevolg dat je jezelf weer een dag meer, ongelukkig zult voelen.

Als je het even niet meer weet tip 3

Het is belangrijk om voor eens en voor altijd te beseffen, dat de wereld waarin je leeft grotendeels bepaald wordt door dat wat er in je eigen hoofd omgaat. Je kent vast wel de uitspraak: het leven van de mens is dat wat zijn of haar gedachten ervan maken. Einstein besefte dat toen al.

De gedachten zowel de positieve of negatieve, hebben de onweerstaanbare neiging om zich in de tastbare wereld (de fysieke wereld) te verwezenlijken. Hou jezelf regelmatig voor dat je niets kunt ervaren dat niet uit je eigen geesteshouding voortvloeit. Op dit blog ga ik hier inhoudelijker op in, bij andere artikelen.

Misschien heb je ooit de bestseller The Secret gelezen? De schrijver maakt je duidelijk dat alles wat je met je gedachten uitzend als een boemerang bij je terug komt. Ook dat is weer terug te vinden in de Bijbel mits je de diepgang achter de teksten van de Bijbel goed kunt doorgronden. Het komt dus weer op hetzelfde neer.

Als je het even niet meer weet tip 4

Onthoud dat pijn en verdriet op zichzelf geen kwaad hoeven te zijn en dat ze ten alle tijden vermeden moeten worden. Verdriet en pijn kunnen een leraar voor ons zijn. Verdriet en pijn kunnen ons onderrichten. Ze kunnen ons aangeven dat we anders moeten gaan leven of dat we ergens mee moeten ophouden. Of dat we beter een andere weg in kunnen slaan.

Natuurlijk kan een verdriet en of geestelijke pijn heftig zijn. Vandaar dat je ook moet toegeven aan het rouwproces wat erbij hoort. Ieder rouwproces heeft zijn tijd nodig, daar moet je doorheen. Daar kun je nou eenmaal niet overheen springen. Dat geldt helaas voor iedereen.

Als je het even niet meer weet tip 5

Alles wat we voor onze naasten zouden willen doen, dat moeten we ook voor onszelf doen. Vandaar dat het heel belangrijk is dat je beseft dat je jezelf nooit moet gaan wegcijferen voor een ander.

Men moet een minimale gave van zelfwaardering bezitten en die sneeuwt vaak onder, op het moment dat je jezelf gaat wegcijferen. Dus hou dit in de gaten en waak hiervoor.

Als je het even niet meer weet tip 6

Als je het even niet meer weet omdat je twijfels over je relatie hebt, in een relatiecrisis zit, of bezig bent met de gedachte of je wel of niet een einde aan de relatie moet maken. Hou het HVW dan altijd in de gaten.

Wat bedoel ik met het HVW, het is een afkorting die ik zelf verzonnen heb maar het is wel een bruikbaar kompas in je leven. Een voorbeeld:

Stel je partner zegt tegen je: ik hou van je dat is dat iets wat je hoort (H). Je wilt deze zin niet alleen horen maar ook de betekenis ervan voelen (V). En tenslotte wil je het ook kunnen waarnemen (W).

Het HVW houdt dus in: horen, voelen en waarnemen. Als je even niet meer weet en nog meer versterking nodig hebt, dan kun je nog veel meer informatie uit mijn Blog halen. Neem de tijd voor jezelf die je nodig hebt.

Als je het even niet meer weet tip 7

Stel dat je het even niet meer weet omdat je jezelf ongelukkig in de relatie voelt. Probeer dan samen met je partner de Kern van het probleem te ontdekken. Let niet zozeer op de kleine irritaties want dat zijn alleen maar de randverschijnselen van het Kern probleem.

Sommige partners kunnen makkelijker over hun gevoelens praten dan anderen. Heb geduld, als de ander niet meteen de diepte in kan gaan. Niet iedereen kan gemakkelijk zijn of haar gevoelens uitten.

Maar het is ook een waarheid dat we allemaal een mond hebben om mee te kunnen spreken, hersenen om mee te kunnen denken. Dus vroeg of laat zal de ander toch bereid moeten zijn om de relatieproblemen samen met jou te bespreken. En dat zal hij of zij ook gaan doen, als de relatie hem of haar nog aan het hart gaat.

Als de ander je niet de mogelijkheid geeft om in hem of haar te kunnen kijken. Als de ander zich na verloop van tijd niet transparant en of doorzichtig naar jou toe wilt opstellen. Dan zou het wel eens zo kunnen zijn: dat de ander ervan houd en of erop kikt om de macht in handen te houden (een nadenkertje).

Er zijn nu ook eenmaal mensen die ervan houden om de ander maar te laten gissen, op die manier houden ze hun gezag en of macht in handen. Laat dit ook even door je gedachten gaan als je het even niet meer weet.

Als je het even niet meer weet tip 8

Lets keep it simple
Respect my time
Match my effort
Keep your word
Always be honest
Stay consistent

Als je het even niet meer weet i.v.m je relatiestress, relatieproblemen. Let er dan goed op of de woorden van je partner in balans zijn met zijn of haar daden. Het zijn de daden die de meest belangrijkste waarheid tonen. Laat jezelf dus niet misleiden door woorden van de ander als je het even niet meer weet.

Bouw en vertrouw op je eigen intuïtie, dat zal je weer een stuk verder op weg helpen. Maak iets moois van je leven en houd negatieve mensen zo goed als je kunt op afstand. Hou deze energie voor jezelf. Zeker als je het even niet meer weet, het is de bedoeling dat je weer op krachten komt en vergeet bovenal niet om van jezelf te houden!

Ieder mens is uniek op zijn of haar manier, je moet het alleen tot ontplooiing laten komen. Kennis en informatie kunnen je hierbij helpen. Blijf geloven in jezelf en schenk ook voldoende aandacht aan jezelf (aan je eigen Geest).

Als je het even niet meer weet en je merkt dat je hierdoor overspannen en of depressief wordt, neem dan ten alle tijden contact met je huisarts op. Want daar zijn ze voor!

Voor de liefhebbers

De navolgende tips voor als je het niet meer weet is voor de liefhebbers, die geloven dat er meer is dan alleen onze 5 zintuigen.

Als je het even niet meer weet tip 9

Ik heb het al eens vaker aangehaald in verschillende artikelen, maar niet elk artikel word door iedereen gelezen dus ik leg het nog een keertje uit.

Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid: Ziel, geest en Lichaam dit houdt ook in dat we op al van deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Dit is iets wat je niet moet onderschatten. Als de verlangens en of behoeftes op 1 van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan je hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien.

Als je het even niet meer weet tip 10

Wij als mens hebben allemaal een bewustzijn, andere benoemen het als je Innerlijke Bron en weer anderen benoemen het als je Hogere Zelf. Het maakt niet uit welke naam je het geeft want het komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer. Ik geef er nu in deze fase van mijn leven, de voorkeur aan om het: mijn Christus bewustzijn te noemen. Al dat andere heb ik losgelaten, omdat je steeds weer meer bijleert als je geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van de innerlijke groei.

Hoe je het ook wendt of keert, Jezus Christus was de grootste spiritueel leraar ooit, hij kon dingen verwezenlijken die niemand anders kon.

Ik heb het nu even niet over een kerk (zelf ben ik al helemaal geen kerkganger ik kan er wel eens een kaarsje gaan aansteken in een kerk of in een kapelletje voor de sfeer maar daar heb je het dan ook mee gehad).

Men hoeft zich niet perse bij een of andere groepering aan te sluiten als men een beroep wilt doen op de Innerlijke kracht, Innerlijke bron, Hogere Zelf en of het bewustzijn. Want die kracht zit in jezelf! Je moet alleen even die schakelaar weten om te zetten.

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis en dat houdt in dat wij ook die 3 eenheid bezitten.

Bye the way, alle internationale en of nationale boeken die geschreven worden over: leven in het nu, de kracht in jezelf, positief denken, haal de innerlijke kracht in je naar boven gebruiken allemaal dezelfde informatie die in de Bijbel staat. Misschien wist jij dit ook al, misschien nog niet dan weet je het nu wel.

Sommige schrijvers verwoorden het alleen anders, misschien omdat ze het prettiger vinden om het woord God dan maar achterwegen te laten. Of omdat ze iets “nieuws” op de markt willen brengen waar ze een financieel gewin aan over kunnen houden. Ik moet ook toegeven dan vele schrijvers wel het woord God in hun boek benoemen en dat is alleen maar te respecteren en te waarderen! Simpelweg omdat de grote lijnen van al die informatie uit de Bijbel gehaald wordt.

Enfin, ik merk dat ik af aan het dwalen ben, dus weer even terug naar het onderwerp: als je het even niet meer weet.

Een gezond mens heeft vele wensen, maar een ziek mens heeft nog maar 1 wens.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Onzekerheid in de relatie? Hoe transformeer je het naar zekerheid?
Als er onzekerheid in de relatie is, dan kan een gevoel van onbehagen en innerlijke onrust behoorlijk gaan toen nemen.
Liefde is naast een besluit ook een verbintenis. Een iedere relatie kan op veel niveaus bestaan. In elk van deze gevallen zal de liefdesband anders zijn. Natuurlijk zullen er bepaalde wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden tussen jou en je partner blijven bestaan. Dat behoort nu eenmaal ook bij het besluit van een liefdesrelatie.

Onzekerheid in een relatie

Liefde zou een verbintenis moeten zijn die tevredenheid, geborgenheid en ontplooiing teweeg brengt. En als je onzekerheid in je relatie voelt, dan vervagen al deze dingen. Als je onzekerheid in je relatie voelt, dan voel je met je “voelsprieten” aan dat er iets niet goed zit. Misschien kun je dat “iets” met de vinger precies aanwijzen? Of je kunt de vinger er nog niet opleggen?

Je gevoel zegt je in ieder geval dat er iets niet goed zit in je relatie, want anders zou je die onzekerheid niet kunnen voelen.

Mensen veranderen niet zo vaak en of snel. Wel kan de manier waarop je naar elkaar gaat kijken opeens veranderen. En die oorzaak verwijst door naar de onzekerheid in de relatie.

Eigenwaarde

Het besef van eigen waarde en innerlijke rust is ongetwijfeld van belang als je onzekerheid in je relatie voelt. Een onzekerheid in de relatie voelt onbehaaglijk aan en je weet dat zich dat moet gaan transformeren wil je weer innerlijke rust en geluk kunnen ervaren.

Het komt best wel geregeld voor, dat mensen in de omgang met hun intieme partner de plank vreselijk kunnen mis slaan. Diegene die hij of zij bleek te zijn, was hij of zij niet. Soms gebeurd dat vanuit slechte bedoelingen en soms ook niet. Als je dat ontdekt dan stort je liefdeswereld natuurlijk in elkaar.

Er zijn maar 2 soorten van liefde, de onvoorwaardelijke liefde en de voorwaardelijke liefde een andere keuze is er niet. Bijna iedereen streeft natuurlijk naar onvoorwaardelijke liefde. Een onvoorwaardelijke liefde uit zich meer in waardering voor elkaar. Het voelt veel soepeler aan en is creatiever in het oplossen van relatieproblemen. Het hoeft niet maar onvoorwaardelijke liefde uit zich ook meer in het aanraken van elkaar.

Daarnaast heeft een onvoorwaardelijke liefde nog meer mooiere eigenschappen. Onderlinge gevoelens en emoties worden niet gebagatelliseerd. Gedachtes en gevoelens worden niet ingevuld voor de ander maar eerder gepeild.

Een goed gesprek

Als je de onzekerheid wilt vervagen in je relatie, dan is een goed en oprecht gesprek van belang. Onthoud dat je voor een goed gesprek een spreker en een luisteraar nodig hebt. Probeer nooit de gedachten van de ander te lezen, maar vraag aan hem of haar wat hij of zij denkt.

Vaak is het veel eenvoudiger voor ons om tegen de ander de zetten want ons niet bevalt aan hem of haar, dan te zeggen wat we graag van hem of haar zouden willen. Draai dit om en vraag aan je partner wat je graag van hem of haar zou willen. Laat de verwijten achterwege want daar bereik je vaak het tegendeel mee.

Als je de onzekerheid in je relatie wilt aanpakken, bespreek dan de Kern van het probleem met je partner. Haal de randverschijnselen (de kleine irritaties) niet aan. Want de kleine irritaties ontstaan alleen maar omdat er iets in de Kern niet goed zit. Als je het kernprobleem samen weet op te lossen dan verdwijnen de randverschijnselen vanzelf wel weer.

Het is vrij normaal dat je in een relatie dingen tegen elkaar moet kunnen zeggen. Zeker als de ander iets doet wat jou geen prettig gevoel geeft. Sta er dan wel even bij stil dat het altijd beter is als je jouw positieve kritiek richt op het gedrag van dat moment van de ander en niet op hem of haar als persoon. Dit is namelijk een wereld van verschil.

Spreken in de Ik-vorm

Als je iets aan je partner wilt aangeven over jouw gevoelens en emoties, praat dan altijd in de Ik-vorm. Ik zal even een simpel voorbeeld geven:

  • Je zegt niet: Jij maakt ook overal een puinhoop van
  • Je zegt wel: ik wil graag dat je met mij overlegt voordat je iets onderneemt

Dit voorbeeld kun je op veel verschillende momenten en of situaties toepassen. Je spreekt dus dan vanuit je eigen gevoel op die manier wijs je niet gelijk met de vinger naar de ander toe.

Als je met de vinger naar iemand anders wijst, dan wijzen er altijd 3 vingers naar jezelf toe. Probeer dit gebaar maar eens uit. Hier wil k mee zeggen dat sommige dingen ook aan onszelf kunnen liggen. Dus een beetje zelfinzicht en zelfontwikkeling op zijn tijd kan geen kwaad.

Voor meer informatie over onzekerheid, bezoek dan mijn artikel: onzekerheid, hoe maak je korte metten met een onzeker gevoel? Die informatie geeft je nog meer handreikingen.

Beiden partners zullen zich dus kwetsbaar naar elkaar toe moeten opstellen, als ze de onzekerheid in de relatie willen transformeren naar zekerheid.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.