Vergeven, hoe vergeef je iemand die je pijn heeft gedaan?
Het proces van vergeven is iets wat alleen in jouw innerlijke plaats vind.
Als jij besluit om iemand te vergeven die je pijn heeft gedaan, dan heb je daar uiteindelijk zelf alleen maar baat bij. Iemand kunnen vergeven is dus iets anders dan je verzoenen met iemand.

Je kunt het proces van vergeven in jezelf op gang brengen, zonder dat de persoon die jij wilt vergeven hier iets van af weet. Iemand vergeven is dus een innerlijk proces, waarbij je de ander echt niet nodig hebt.

Vergeven

Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid. Ziel, geest en lichaam. Wij zijn door deze 3 eenheid geschapen naar Gods gelijkenis. Onze 3 eenheid houdt in dat we allemaal onze verlangens en of behoeftes hebben op al deze niveaus.

Als onze verlangens en behoeftes ontbreken op een van deze 3 niveaus dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien. Er kunnen energieblokkades ontstaan waardoor de Chi, onze levensenergie niet meer kan stromen zoals ze zou moeten stromen.

Als we iemand willen vergeven die ons pijn heeft gedaan, dan leren we om de voorgevallen gebeurtenissen in het verleden los te laten.

Als we niet in staat zijn om een ander te vergeven, dan blijven de pijnlijke gevoelens diep in onszelf sluimeren. We dragen het met ons mee, bewust en of onbewust. In dat geval kan een ervaring van het verleden ons belemmeren in het maken van keuzes.

In dit geval werkt de pijnlijke ervaring dan tegen je.

Een voorbeeld: stel dat je jouw ervaringen van je allerlaatste relatie, om welke reden dan ook heb je geassocieerd aan pijn. Dan kan het deze ervaring van het verleden in de toekomst tegen je gaan werken. In die zin dat je dan argwanender tegen een nieuwe relatie aan gaat kijken en het je heel veel moeite kan gaan kosten om een nieuwe relatie nog in vertrouwen te durven nemen.

In dat geval doe je er goed aan om je gevoelens aan de ander mededeelt. Emoties en gevoelens zijn net als je vingerafdrukken. Ze zijn uniek voor jou als persoon. Als een ander jou dus wilt leren kennen, moet hij of zij dus ook je gevoelens kennen. En pas als de ander jou leert kennen, door middel van een dialoog zal hij ook je gevoelens en emoties beter kunnen begrijpen.

Iemand vergeven is vaak nodig als je jezelf wilt bevrijden van een ballast die pijnlijke herinneringen met zich meedraagt. Vaak zijn het de gebeurtenissen en de personen die een grote rol in ons leven hebben gespeeld en of nog spelen. Ze kunnen een bron van grote persoonlijke verrijking voor ons betekenen als we onszelf omgeven met personen die het beste uit ons kunnen halen.

Als je iemand maar moeilijk kunt vergeven, dan kan dit soms zorgen voor een nog dieper leed en of instorting en dat wil je toch niet?

Hoe fijn zou het aanvoelen, als we eens en voor altijd het besluit konden nemen van onszelf te houden en in onszelf te geloven. Zo’n constant zelfvertrouwen zou ons bevrijden van alle parasieten die ons vaak voor 90% van onze levenskracht beroven. Maar niet iedereen heeft zo’n constant en hoog zelfvertrouwen. Ik denk dat iedereen het hier wel mee eens is.

Iemand kunnen vergeven is vaak een goed begin om het beste in jezelf naar boven te halen. Althans die vorm van vergeving,  waardoor je weer volop kunt genieten van je innerlijke rust en al wat daarbij hoort.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Leven in het nu, het verleden los laten hoe doe je dat?
Je verleden kan een macht zijn die ten goede in je leven kan werken. Doch je verleden kan soms ook in je nadeel uitwerken omdat het bepaalde situaties in de weg kan staan.
Als je merkt dat zo is, dan kun je er beter aan gaan werken om je verleden los te laten. Let it come, let it go!

Als je het gevoel hebt dat je verleden je in de weg staat, dan weet je ook dat je verleden je ook ervan weerhouden om volledig in “het nu te leven”. Het ligt er dus helemaal aan hoe je jouw levensgeschiedenis en of verleden gebruikt. Gebruik je het verleden in het voordeel van jezelf? Of gebruik je jouw verleden in het nadeel van jezelf?

Het verleden

Een voorbeeld stel dat je moeder een hard, egoïstisch en dominerend persoon was. Je hebt geen fijne herinneringen aan je moeder. Het ligt dan voor de hand dat je deze impact uit je bewustzijn moet bannen, als je jezelf sereen wilt voelen.

Doch het resultaat is vaker, dat je het je moeder verwijt dat ze je dit heeft aangedaan. En dit verwijt kan iemand tientallen jaren met zich meedragen of levenslang. Logisch want al die pijnlijke ervaringen doen het innerlijke kind in jou nog steeds pijn.

Dit heeft weer tot gevolg dat je haar verantwoordelijk stelt, voor de dingen die alleen jij nog maar kunt veranderen. Want die periode van je kind zijn die is inmiddels al voorbij (ook al liggen de herinneringen nog vers in je hoofd). Alleen jij hebt de kracht in je om dit weer om te zetten in jezelf! Als je iemand probeert te vergeven, dan doe je jezelf daar goed mee. Vergeving hoeft niet perse een verzoeningsproces te zijn, want het is een proces dat alleen in jezelf plaats vind. Het doel van vergeving is dat jij jezelf beter gaat voelen.

Het is belangrijk voor je verdere toekomst dat je niet onderschat, dat deze pijn, verdriet, frustraties en of boosheid die je nog ten opzichte van je vroegere verleden hebt ook je zwakke plek kunnen worden. Met alle gevolgen van dien.

Als je je verleden wilt overstijgen, dan kan dat het beste als je begint toe te geven: wat gebeurd is, is nu eenmaal gebeurd. Het los te laten, want al die pijnlijke herinneringen kunnen je op de een of andere manier blijven “vervreemden” van het leven in het nu.

Het loslaten van een pijnlijk verleden is niet altijd even makkelijk, maar waar brengt het je als je het allemaal met je mee blijft dragen? Dat lost toch niets op, het zorgt er allemaal voor dat je diep in jezelf deze pijn en of verdriet blijft meedragen. En ook hier weer, met alle gevolgen van dien.

Als je te vaak pijn en verdriet uit je leven met je meedraagt, dan wordt dit vertrouwd voor je. Je weet dan niet meer beter en dan is het een stuk moeilijker om deze pijnlijke en of verdrietige ervaringen los te laten. Op de een of andere manier, denk je misschien ook nog eens dat je niet beter verdient?

En dat is natuurlijk de grootste onzin die er bestaat. Ieder mens is uniek, ieder mens heeft zijn of haar waardes en allemaal verdienen we het om gelukkig te mogen zijn. Vandaar dat het zo belangrijk is dat je kunt terug keren naar je eigen innerlijke Bron.

De Bron van Chi

Wat is Chi? Chi is het innerlijke energieveld van je lichaam. Het is de brug tussen je uiterlijke lichaam en de bron. Chi is een energiestroom en het is de verbindingsschakel tussen het ongemanifesteerde en het stoffelijke heelal.

Als je bewustzijn naar buiten is gericht en of naar het verleden dan richt je jezelf niet tot je innerlijke bron. Als je bewustzijn naar binnen is gericht dan wordt het bewust van zijn eigen bron en keer het terug naar huis.

Als je jezelf hier heel bewust mee bezig houd, dan kan het stukken makkelijker voor je worden om je pijnlijke verleden los te laten. Je herinnert het je dan nog wel altijd, maar de pijn voelt een stuk minder. Het is dan anders, het voelt dan heel anders aan.

Als we slapen dan gaan we terug naar onze eigen Bron. We ontlenen er levensenergie aan, wat ons weer een tijdje op de been houd. Deze energie is misschien wel die energie die het meest belangrijkste voor je is. Wees meester en vormgever van jezelf! Als je dit verlangen nastreeft dan helpt het om je pijnlijke verleden makkelijker los te kunnen laten.

De allerbelangrijkste stap op de weg naar verlichting is dus: leren de identificatie met het verstand op te geven. Want elke keer dat je een gat maakt in de stroom van het denken, wordt het licht van je bewustzijn sterker.
Wat betekend verlichting? Verlichting betekent uitstijgen boven het denken, in staat van verlichting gebruik je het verstand wanneer dat nodig is. Je gebruikt het denken dan bovenal voor praktische doeleinden.

Op die manier ben je “verlost”van de onvrijwillige innerlijke dialoog die heel vaak parten kan spelen. Als je in staat van verlichting bent dan heerst er een vredige, innerlijke stilte.Stop met piekeren,het heeft geen zin, want door je bezig te houden met piekeren vermenigvuldig je het alleen maar steeds weer en keer op keer. Piekeren is energieslopend!

Als het loslaten hardnekkig kan zijn

Sommige mensen (waaronder ik) passen het mediteren toe in hun dagelijkse leven. Let op: het is geen vorm van bidden waarin je het buiten jezelf zoekt. Het is een vorm van bidden om steeds dieper tot je eigen bewustzijn te kunnen komen. En dat is een groot verschil.

Anderen benoemen het bewustzijn als de Innerlijke Bron, weer anderen benoemen het als je Hogere Zelf. Het maakt niet uit, welke naam je het geeft, want het komt uiteindelijk allemaal op hetzelfde neer.

Net zoals zoveel boeken over: haal de kracht uit jezelf, het succes zit in jezelf, leef in het nu, enz. enz. allemaal uiteindelijk neerkomen op de achterliggende boodschap die in de teksten van de bijbel staat. Alleen anders verwoord en het woord God, Jezus Christus en de Heilig geest worden achterwegen gelaten.

Als je gaat bidden dan verhoog je jezelf boven je 5 zintuigen. Je zegt dan even “nee” tegen je verstand en tegen al je behoeftes van je 5 zintuigen en zegt dan even “ja” tegen je innerlijke bron en of staat van verlichting.

Op het moment dat je gaat bidden richt je jezelf dus meer op het Geestelijke, i.p.v. enkel op je 5 zintuigen (zien, horen, proeven, ruiken en voelen).

Op die manier verbreed je jouw horizon en verhef je jouw Geest. Je verbreekt dan even de natuurlijke overheersing van je 5 zintuigen, in de weet dat er meer is. Er zijn nu eenmaal zekerheden in dit Universum die door ons verstand nog niet bevat kunnen worden.

Jouw zintuigen zullen misschien zeggen: dit is onzinnig! Doch als je die uitdaging aangaat, dan zul je zien dat er op een hele natuurlijke manier, veranderingen in jezelf gaan plaats vinden. Veranderingen die je alleen maar ten goede zullen komen, veranderingen die er voor zorgen dat je jouw verleden makkelijker los kunt laten.

Precies zoals onze zintuigen getraind kunnen worden in het natuurlijke. Kunnen we onze geest ook trainen om geestelijke waarheden waar te nemen.

Ongeloof

Ongeloof komt in 3 verschillende vormen voor:

  • Onwetendheid
  • Foutief geloof
  • Natuurlijk ongeloof

Natuurlijk kun je al deze informatie in jezelf opslaan, net zoals alle andere informatie die ik je geef op mijn Blog. Uiteraard volg je altijd je eigen hart, want dat is het kompas van jouw leven. Het zijn de keuzes die ons leven bepalen en niet de kansen.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.