Saamhorigheid, wat is het geheim achter deze verbinding?
Saamhorigheid is magie. Wat als het anders is? Dan kijken we naar ander en voelen we afstand, we komen tot die conclusie omdat we een lege ruimte voelen. Er is geen gevoel meer van saamhorigheidsgevoel en of verbinding.
Denk hier dan even aan: je zult je saamhorigheid met bijvoorbeeld je partner bevestigen door van hem of haar te houden als van jezelf.

Wanneer je voelt dat je met de ander verbonden bent is er geen zij, hij of ik gevoel maar alleen nog maar een wij-gevoel het saamhorigheidsgevoel.

Saamhorigheid

Als we die liefdevolle eenheid van het wij van de saamhorigheid kunnen voelen, dan hebben we een relatie die alleen maar op winst berust.

Als je wilt streven naar het saamhorigheid gevoel, richt je dan op de overeenkomsten in plaats van op de oppervlakkige dingen en of verschillen.

Als je merkt dat relatiespanningen en of relatieproblemen er voor zorgen dat er stress ontstaat. Stress die het einde van een relatie zou kunnen betekenen, omdat het saamhorigheidsgevoel op kiepen staat. Probeer jezelf dan te richten tot de Kern van het probleem en niet tot de randverschijnselen (kleine irritaties).

De randverschijnselen verstoren het saamhorigheidsgevoel. Randverschijnselen ontstaan vaak omdat er in de Kern iets niet goed zit. Om tot de Kern van het probleem te komen, zullen jij en je partner je kwetsbaar naar elkaar toe moeten opstellen. Als dit van beiden kanten oprecht gebeurd, dan heb je grote kans dat het saamhorigheidsgevoel weer terugkomt.

Mensen veranderen niet zomaar, het is vaak wel de manier waarop ze naar elkaar gaan kijken die opeens kan veranderen.

Als je het gevoel van saamhorigheid wilt bevorderen, dan zul je heel openlijk met elkaar moeten praten. Je zult je dan open moeten stellen voor opbouwende kritiek.

Op het moment dat je de intentie van de opbouwende kritiek gaat begrijpen, zal het van het onzichtbare naar het zichtbare toe gehaald worden.

Als iets nog moet rijpen in de Geest dan is het vaak nog onzichtbaar, op het moment dat je bepaalde inzichten hebt gekregen en besluit om er iets mee te doen, dan wordt het vanzelf naar het zichtbare toe gehaald en gaat het zich manifesteren in je gedrag en of handelingen.

Opbouwende kritiek is alleen maar een goed bedoelde kritiek, opbouwen kritiek kan het beste uit je halen. Het saamhorigheidsgevoel staat opbouwende kritiek meestal altijd toe.

Niet iedere man en of vrouw beschikt over voldoende zelfkennis en of zelfinzichten, hoe groter het Ego hoe minder zelfkennis en zelfinzichten er zullen zijn.

Vaak kan datgene wat wij als jammerlijk en slecht beoordelen, ons het meeste leren. Negeer die levenslessen niet. Begrijp de boodschap die erin opgesloten ligt en ga verder met je leven en streef naar het saamhorigheidsgevoel als je partner je dierbaar is.

Een voorbeeld: stel je wordt door je partner verlaten, dan kan dat je gaan leren om onafhankelijk te gaan zijn. Deze situatie kan je weer in aanraking brengen met de liefde binnenin je. Misschien zul je op een dag het verschil leren tussen alleen zijn en eenzaamheid en zover komen dat je van diegene houdt met wie je alleen bent.

Het hebben van een doel is een manier om het heden in te ruilen voor een plan voor een toekomstig heden.

De aanwezigheid van twijfel kan jouw ontwaken tegen houden, twijfel is vaak een verrader omdat het met behulp van beperkingen en tekortkomingen de loop van jouw leven kan beïnvloeden. Twijfel is ook een domper voor een saamhorigheidsgevoel.

Als je een duidelijk onderscheid kunt maken tussen dat wat je weet en dat wat je gelooft, zul je begrijpen welk een cruciale rol de twijfel in jouw leven speelt.

Als er in de Geest een gevoel van saamhorigheid en verbinding zit, dan zit het op lichamelijk vlak ook goed. Wij als mens vormen een 3 eenheid van Ziel, Geest en Lichaam.

En op al deze 3 niveaus hebben wij onze behoeftes, als deze verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreek, dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Ik heb dit al eens herhaaldelijk aangehaald, het is nu eenmaal belangrijk om dit goed te beseffen. Het kan je die helderheid geven die je nodig hebt.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Persoonlijke effectiviteit in een relatie, herken jij jouw blinde vlek?
Hoe zou jij persoonlijke effectiviteit omschrijven? Ik zou persoonlijke effectiviteit omschrijven als: je aandacht vestigen op bepaalde groeipunten in jezelf.
De definitie van persoonlijke effectiviteit is voor ieder mens iets anders. Allemaal hebben we wel een “blinde vlek” waar we ons niet van bewust zijn totdat iemand er ons op aanspreekt.

En dat is nu het fijne van echte goede vrienden, echte goede vrienden geven elkaar opbouwende kritiek om het beste uit elkaar te halen. Als je merkt dat je persoonlijke effectiviteit aan het groeien is met en of zonder dierbare mensen om je heen dan kan je dat een heel goed gevoel geven.

Je vergroot je zelfkennis en zelfinzicht met persoonlijke effectiviteit. Het werken aan je persoonlijke effectiviteit kan in een relatie ook een toegevoegde waarde geven. Je wijs niet alleen maar met de vinger naar de ander maar je ben in staat om ook naar jezelf te kijken. Als je met 1 vinger naar iemand anders wijst, wijzen per slot van rekening 3 vingers naar jezelf (probeer dit gebaar maar eens uit).

Persoonlijke effectiviteit helpt ook bij verdriet en pijn. Pijn en of verdriet is op zichzelf geen kwaad dat ten koste van alles vermeden moet worden. Pijn kan ons ook onderrichten het kan een leermeester voor ons zijn. Verdriet en of pijn kunnen je duidelijk maken dat je misschien anders moet gaan leven. Of dat je ergens mee moet ophouden of dat je aan iets anders moet beginnen.

Pijn kan je ook duidelijk willen maken dat je je eigen denkwijze misschien eens moet veranderen (herkaderen). Ook dat hoort bij persoonlijke effectiviteit.

Persoonlijke effectiviteit

Een voorbeeld: je zit in een relatie maar je voelt je niet echt gelukkig. Dan heb je grote kans dat het HVW ontbreekt in je relatie. Wat betekend de afkorting HVW? De H staat voor horen, de V staat voor voelen de W staat voor waarnemen. Als iemand tegen je zegt: ik hou van je, dan wil je dat niet alleen horen, maar ook voelen en waarnemen.

Enkele voorbeelden van vragen die je jezelf zou kunnen stellen tijdens het proces van persoonlijke effectiviteit:

 • Hoe vaak laat je je leven bepalen door oudzeer?
 • Hoe staat het met je grip op je automatische reacties en gevoelens?
 • Hoe makkelijk kun je opbouwende kritiek verdragen?
 • Hecht je waarde aan innerlijke groei of behoor je tot een van de perfectionisten (groot Ego) die het altijd beter weten?
 • In hoeverre is de liefde voor jezelf ontwikkeld?

Als je in een relatie zit dan behoor je van 2 personen te houden, en van jezelf en van je partner. Dit houd in dat je evenveel waarde hecht aan de gevoelens en emoties van je partner als van jezelf. Per slot van rekening zit je met zijn tweetjes in een relatie en is het van belang dat je beiden jezelf kunt zijn.

Tevens is het van belang om elkaar te kunnen voorzien van opbouwende kritiek. Misschien komt die opbouwende kritiek niet meteen aan. Je moet er ook niet te snel doorheen want dan kun je je eigen proces van ontwikkeling missen. Als je te snel door een proces heen gaat dan bestaat er een mogelijkheid dat je het niet kunt ervaren zoals je het zou moeten ervaren.

Als er problemen in de relatie zijn, dan uit zich dat vaker in de randverschijnselen (irritaties). De randverschijnselen ontstaan omdat er iets in de Kern niet goed zit. Richt in dat geval je aandacht op oplossingen i.p.v. op de problemen. Probeer zo transparant mogelijk naar elkaar toe te zijn, laat je Ego even zakken en stel je gewoonweg kwetsbaar op naar je partner toe.

Verlies in een relatie, nooit het HVW uit het oog? HVW is een afkorting die ik zelf verzonnen heb. Waar staat dat voor? De H staat voor horen, de V staat voor voelen en de W staat voor waarnemen. Een voorbeeld: Als iemand tegen je zegt: ik hou van je. Dan wil je dit niet alleen horen, maar ook voelen en waarnemen!

Mensen veranderen niet zo snel, wel kan de manier waarop ze naar elkaar gaan kijken opeens veranderen.

Als je aan persoonlijke effectiviteit doet, dan moet je kunnen ervaren wat het met je geest en lichaam doet. Doseer het en heb geduld en de resultaten van persoonlijke effectiviteit zullen niet uitblijven. Op die manier haal je het van het onzichtbare naar het zichtbare toe. Als iets in iemands Geest rijpt, dan uit zich dat vroeg of laat en zal het vruchten af gaan werken.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Ben jij relatieverslaafd? Wat doet een relatieverslaving met je?
Hoe weet je nu of je relatieverslaafd bent?
Als je jezelf niet happy voelt met je partner en toch bij hem of haar blijft dan kan het zijn dat je relatieverslaafd bent.

Het houdt dus niet in dat je verslaafd bent aan een willekeurige relatie, maar dat je relatieverslaafd bent aan je huidige partner.

Relatieverslaving voorbeelden

 • Je blijft dan samen met je partner ook als je merkt dat er iets in het geheel niet klopt
 • Je blijft dan samen met je partner als hij of zij je respectloos blijft behandelen
 • Je blijft dan samen met je partner desondanks hij of zij geen rekening houd met je gevoel
 • Je kunt geregeld in crisis raken met een knipperlichtrelatie
 • Je merkt dat je jezelf niet meer bent in de relatie, maar moeite hebt om hem of haar los te laten
 • Je partner is je ontrouw geweest en toch kies je ervoor om bij hem of haar te blijven

Als je voelt dat het niet goed zit en je toch moeite hebt om je van hem of haar los te maken dan heb je grote kans dat je relatieverslaafd bent. Als je relatieverslaafd bent dan blijf je zijn of haar tekortkomingen steeds weer goed praten, zelfs als je weet dat het totaalplaatje niet klopt.

Als je relatieverslaafd bent dan geef je jezelf in principe ook valse hoop. Daarnaast blijf je je best doen voor de ander, je hoopt dat de situatie op een dag veranderd en zo ga je maar door.

In principe cijfer je jezelf op een ander vlak weg als je relatieverslaafd bent. Je voelt het gemis van begrip en liefde en toch ga je maar door.

Als je merkt dat je relatieverslaafd bent dan mag je je bij jezelf eens gaan afvragen wat je jezelf nog gunt in dit leven en wat niet? Als je relatieverslaafd bent dan kies je eigenlijk voor een surrogaat liefde terwijl je weet dat het beter kan.

Als iemand echt van iemand houd, dan houd hij of zij ook altijd rekening met het gevoel, de emoties van de ander. Je bent samen in liefde en dan gaat het gevoel van de ander je ook aan het hart. Dat is iets wat vanzelfsprekend is als je samen in liefde bent.

We bestaan allemaal uit een drie-eenheid Ziel, Geest en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze behoeftes. Als een niveau van de 3 ontbreekt dan komt je gestel in onbalans en dat ga je vroeg of laat voelen.

Als jij iemand bent die behoefte heeft aan liefde, omdat je voorheen veel affectie en geborgenheid hebt gemist dan kun je al snel het slachtoffer worden van een relatieverslaving.

Je bent dan al snel tevreden met een partner die alleen maar lief en aardig voor je is. Uiteraard is dit geen echte liefde, bij een echte liefde komt veel meer kijken.

Het is nooit fair t.o.v. jezelf als jij je achter stelt op iemand anders. Want jouw emoties en gevoelens zijn even belangrijk als die van de ander. Het is dus altijd van belang dat je je eigen wensen en of gevoelens niet gaat bagataliseren t.o.v. de gevoelens van je partner. Want op die manier ontstaat er een onbalans en dat gaat je vroeg of laat toch opbreken. Hoe je het ook wendt of keert.

Als je relatieverslaafd bent dan kun je ook vallen op manipulators en of narcisten. Deze categorie mensen kunnen je liefdeloos en onverschillig behandelen. Dit zorgt er ook weer voor dat je je ongelukkig, teleurgesteld en onzeker voelt.

Als je relatieverslaafd bent dan moet je alert op jezelf wezen. Verlies jezelf niet uit het oog. Blijf dicht bij jezelf, blijf dicht bij je eigen gevoel want er is niets zo erg als het: ontrouw aan jezelf zijn.

Het is namelijk die andere manier waarop jij jezelf ongelukkig kunt maken. Onthoud dat je liefde en affectie niet van elkaar kunt scheiden, ze horen nu eenmaal bij elkaar.

Volg altijd je eigen intuïtie, laat je niet beïnvloeden door anderen. Hou het HVW in gedachten. HVW staat voor horen, voelen en waarnemen.

Een voorbeeld: iemand kan zeggen dat hij of zij van je houd, maar je voelt het niet en je kunt het ook niet waarnemen. Als dat het geval is laat dan de alarmbellen gaan rinkelen en kom voor jezelf op!. Bij een onvoorwaardelijke liefde hoort altijd het HVW. Gebruik het als je kompas in je verdere leven.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Zal Een Verschil In Karakter Resulteren In Relatieproblemen?
Relatieproblemen komen en gaan doch een van de meest belangrijke ingrediënten van een succesvolle relatie is dat jullie dingen met elkaar gemeen hebben. In het begin sta je daar misschien niet bij stil omdat alles mooi, leuk, aardig en romantisch is maar wees gewaarschuwd.
Zodra het vlammetje zwakker wordt en de praktische zaken steeds belangrijker worden zullen er over het algemeen relatieproblemen ontstaan als jullie te verschillend zijn. Eigenlijk is dat ook helemaal niet vreemd want waar de een naar rechts en de ander naar links wilt zal er worden getrokken.

Welke verschillen doorgaans voor relatieproblemen zorgen

Stel dat jij het belangrijk vind om geld te sparen en je partner juist het tegenovergestelde is? Als jij maandelijks 200 euro vrij te besteden hebt wil je het liefste 50 euro aan de kant leggen. Je partner zou het liefste die 200 euro uitgeven plus nog eens 50 euro extra als de bank het zou toelaten.

Jij vind dat je partner onverantwoordelijk met geld omgaat en je partner vind dat jij  wat ”losser” moet worden.  Je partner denkt ”ik leef nu en heb geen enkele garantie dat ik er over 20 jaar nog steeds ben”. Jij denkt; ”ja, maar wat als we er over 20 jaar wel nog altijd zijn?”

Of stel dat jij dolgraag kinderen wilt en je partner onder geen enkele omstandigheid kinderen zou willen? Hoe gaan jullie dat in hemelsnaam oplossen? Dat is onmogelijk op te lossen tenzij één van jullie tweeën water bij de wijn doet maar wil je dat wel? Wat nu als diegene er na 10 jaar spijt van krijgt en het de ander kwalijk gaat nemen?  Dit is een recept voor relatieproblemen! Gegarandeerd.

(Dit is overigens een extreem voorbeeld om een punt te maken)

Verschillen die minder snel tot relatieproblemen leiden

Het is dus onverstandig om te kiezen voor een partner die over belangrijke zaken heel anders denkt maar wat betekent dat nu eigenlijk precies? Kun je op de lange termijn alleen gelukkig worden met iemand die hetzelfde is? Absoluut niet. Het is goed mogelijk om gelukkig te worden met iemand die verschillend is maar dan wel op zo’n manier dat jullie elkaar aanvullen.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende situaties; jij bent een introvert en je partner een extrovert. Of jij bent erg onordelijk en je partner is juist heel ordelijk en systematisch. Of jij bent altijd gefocust op de details en je partner op het grotere geheel. Zo’n relaties kunnen heel goed werken en de kans op relatieproblemen is dan een stuk kleiner. (let op; er zijn geen garanties want soms botsen deze koppels ook met elkaar)

Hoe moet je nu verder gaan?

Zit je in een relatie en hebben jullie veel relatieproblemen? Dan moet je jezelf eens afvragen of deze relatieproblemen zijn ontstaan omdat jullie heel anders naar het leven kijken en/of hele andere dingen verwachten van het leven.

Als dat zo is sta je voor een moeilijke keuze. Geef je jouw liefde op en probeer je iemand te vinden waar je meer overeenkomsten mee hebt? Of ga je water bij de wijn doen in de hoop dat je over een aantal jaar geen spijt krijgt en wrok ontwikkeld?  Het is een keuze die alleen jij kunt maken.

Als je op dit moment nog single bent dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk een lijstje gaat opstellen met alle dingen die jij absoluut wel /niet wilt in het leven en alle dates op basis van dit lijstje filtert.

Het is begrijpelijk als je denkt ”Moet ik nu werkelijk gaan daten met een lijstje in gedachten en mensen direct afkeuren als ze over enkele zeer belangrijke onderwerpen anders denken?” maar realiseer je wel dat het hier om jouw toekomst gaat. Wil je de kans dat je de juiste partner kiest niet zo groot mogelijk maken?

Geschreven door: JC
Enkele favoriete artikelen van: Alicia

Wat als je te verschillend bent van elkaar?
Ups en downs in een relatie wie herkent het nu niet?
Wat is liefde?