Een beslissing nemen? Relatie redden of toch maar niet?
Het nemen van een juiste beslissing kan soms makkelijk of moeilijk zijn.
Het is onmogelijk om vooruit in de toekomst te kunnen kijken naar de gevolgen van je keuze en of beslissing. Vandaar dat het van belang is dat je iedere belangrijke beslissing in alle rust overweegt.

Want als je een beslissing neemt die alleen berust op een impuls, dan heb je grote kans dat je naderhand spijt van je beslissing kunt krijgen. Probeer dus niet enkel en alleen je gevoelens te laten overheersen bij het nemen van een beslissing. Pas een goede balans toe tussen jouw gevoel en je ratio.

Je bent altijd vrij om te kiezen, maar je kunt je niet vrijmaken van de consequentie van je keuze. Vandaar dat je het nemen van een juiste beslissing niet moet onderschatten.

The choices we make, not the chances we take determine our destiny

Een juiste beslissing nemen

Ik benoem nu even een voorbeeld wat gerelateerd is aan dit blog:

Stel je dat je twijfelt om een einde aan je relatie te maken, dan zou je jezelf de navolgende vragen kunnen stellen:

 • Heeft de relatie nog kans van slagen of is die kans vrijwel nihil?
 • Kan ik in deze relatie nog mezelf zijn?
 • Luisteren we nog wel echt naar elkaar?
 • Mis ik in deze relatie liefde, genegenheid en of affectie?
 • Geven we elkaar nog wel aandacht?
 • Is de intimiteit nog hartstochtelijk of voel ik er niets meer bij?
 • Voelt de relatie stressvol, oppervlakkig en of koud aan?
 • Kunnen mijn partner en ik nog samen in oplossingen denken i.p.v. in problemen?
 • Kunnen we nog voldoende respect en waardering voor elkaar opbrengen?
 • Ervaar ik bij mijn partner nog het gevoel van “thuiskomen”?
 • Bedrukt deze relatie mij om de een of andere reden?
 • Gaan de emoties en gevoelens van de ander mij nog aan het hart?
 • Heb ik het gevoel dat ik in veel mindere mate van mijn partner hou?
 • Kunnen mijn partner en ik nog het beste in elkaar naar boven halen?
 • Kunnen we nog compromissen afsluiten, ons flexibel opstellen naar elkaar?
 • Kunnen we elkaar nog liefelijk en vertederend aankijken?
 • Kunnen we elkaar nog een spontane lach schenken?
 • Kunnen onze ogen nog stralen als we elkaar aankijken?
 • Berust de relatie nog op het HVW? Het HVW is een handvat wat ik zelf heb verzonnen. De H staat voor Horen, de V staat voor Voelen en de W staat voor waarnemen. Ik zal het even nader toelichten: stel je partner zegt tegen je ik hou van je (je hoort het), maar je wilt het uiteraard ook voelen en kunnen waarnemen. Dan pas weet je ook of het daadwerkelijk klopt.

Alle antwoorden op deze vragen zouden je op weg kunnen helpen, om tot een nadere beslissing te kunnen komen.

Een beslissing nemen

Mensen veranderen niet zo snel, maar de manier waarop ze naar elkaar kunnen gaan kijken die kan wel opeens snel of langzaamaan veranderen. Dat hangt van de teleurstellingen en of van het verdriet af wat je bij hem of haar hebt moeten incasseren.

Ook dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, daar is een oorzaak voor. Iedere relatie en iedere man en of vrouw zit weer anders in elkaar en daarom heeft het ook geen zin, om al deze redenen een voor een te gaan benoemen.

Een beslissing op gebied van sereniteit

Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid, Ziel, Geest en Lichaam. Op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangens en of behoeftes. Als deze verlangens en of behoeftes op 1 van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien. Vandaar dat wij in sommige fase van ons leven een beslissing moeten nemen.

Allemaal verlangen we wel naar een partner waarbij we ons op ons gemak kunnen voelen:

 • een partner bij wie we onszelf mogen zijn:
 • iemand die ons vergezelt op ons levenspad.
 • iemand met wie we pure en zuivere emoties en gevoelens kunnen delen.
 • iemand waarmee we een lach en of plezier kunnen beleven.
 • iemand met wie we een serieus gesprek met diepgang kunnen voeren.
 • iemand die bereid is om openheid te geven.
 • iemand die zich transparant kan en of wilt opstellen zodat hij of zij toestaat dat je in hem of haar mag kijken (dus zonder machtsvertoon).
 • iemand die ons bijna zonder woorden begrijpt.
 • iemand die niet alleen hoort wat je zegt maar iemand ook echt luistert en daarna ook ingaat op datgene wat je hem of haar verteld (interactie).
 • een liefdevolle partner met wie we het fijn vinden om een spontane knuffel/ intimiteit/passie te kunnen delen.

Als de relatie bij beiden partners in de geest nog goed zit, dan gaat het lichamelijke vrijwel altijd samen op. Dit is vrij normaal we kunnen onze Geest nu eenmaal niet scheiden van ons Lichaam. Ze zijn samen 1 in combinatie met de Ziel.

Note uitzondering op de regel: sommige mannen en vrouwen die puur gericht zijn op het bevredigen een seksuele lust, die kunnen dat wel heel gemakkelijk van elkaar scheiden. Idem dito genotsjagers en of players. 

Een ding is dan zeker, de kwaliteit van de intimiteit gaat dan voor 1 van beiden achteruit (en wel voor diegene die er dan wel integer instaat).

Anders uitgedrukt: men kan dan niet meer spreken van een onderling Passiegevoel. Men beleeft dan meer alleen een daad en dat is een heel groot verschil. Dat kun je pas weten, herkennen en of merken als je het Passiegevoel al eens intens beleeft hebt met een partner.

Uiteraard is iedereen vrij om hierin zijn eigen keuzes en beslissingen in te nemen. Iedere beslissing heeft wel weer een gevolg.

Om te voorkomen dat een liefde voortijdig uitdooft, moet je bereid zijn om aan de liefde te werken. Dat zou eigenlijk geen must moeten zijn, want als er echte liefde in het spel is dan gaat alles vanzelf. Je sluit dan namelijk maar al te graag een compromis af of je zoekt samen naar oplossingen.

Liefde geef je aan de persoon waarvan je houd, aan de persoon die aan je zijde staat en of met wie je je leven wilt delen. Als het niet meer goed zit tussen jou en je partner, dan zul je dat hoogstwaarschijnlijk niet meer kunnen opbrengen. En dan is het einde van de relatie zoek, dan kun je beter een einde aan de relatie maken.

Een geheugensteuntje

Elk mens kan aan zijn eigen groei en vreugde werken. Er is een groot verschil tussen een onvoorwaardelijke liefde en een voorwaardelijke liefde. Liefde kan voorwaardelijk gegeven worden of onvoorwaardelijk. Een andere keuze is er niet!

Of ik koppel een aantal voorwaarden aan de liefde of ik doe dit niet. Of het gaat me erom WAT de persoon is. Of het gaat me erom WIE de persoon is.

Het moge duidelijk zijn dat alleen een onvoorwaardelijke liefde verandering kan aanbrengen in het leven van de persoon die dit aangeboden krijgt.

Een voorwaardelijke liefde eindigt altijd in een weegschaalliefde. Als de voorwaarden wegvallen dan blijft er totaal niets meer over.

Beslissingen nemen

Ik zeg maar altijd zo: iedereen kan  bewijze van spreken met 99% van de mannen, vrouwen die op hem of haar vallen:

 • koffie gaan drinken
 • tv kunnen kijken
 • muziek kunnen luisteren
 • wandelen
 • genieten van een uitje
 • plezier kunnen beleven
 • intimiteit kunnen delen en al datgene wat bij een warme, liefdevolle en knusse relatie hoort.

Maar dat zegt mij persoonlijk totaal niets over de diepgang/intensiteit van die liefde. Want je weet dan nog altijd niet of die liefde berust op voorwaarden of dat het een onvoorwaardelijke liefde is.

Maar dat is mijn persoonlijke mening en dat hoeft uiteraard niet jouw mening te zijn.

Of er daadwerkelijk echte liefde in het spel is, dat blijkt alleen op moeilijke momenten (of je er dan ook voor elkaar wilt zijn en bent!).  Alleen op die momenten weet je pas echt wat je aan iemand hebt. En ook dat gegeven kan je weer verder op weg helpen om een juiste beslissing te nemen.

Iedere man en of vrouw heeft een vrije keuze en mag zelf bepalen: wat voor hem of haar het meest belangrijkste in de liefde is. Die beslissing is aan jou!

Words that do not match deeds are not important

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Relatie verbreken of niet? Uit elkaar of bij elkaar blijven?
Wil je je relatie verbreken, vergeet dan niet dat je partner ooit je geliefde was. Mensen veranderen niet maar het is vaak de manier waarop ze naar elkaar gaan kijken die veranderd. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben.
In een relatie moet je altijd van twee personen houden, van de ander en van jezelf. Als je in je relatie niet ook genoeg van jezelf houd, dan kan er het risico ontstaan dat je jezelf wegcijfert. Er is vaak niets zo erg dan dat je in een relatie niet meer jezelf kunt en of mag zijn.

Een relatie verbreken

Je gaat dan in principe tegen je nature in, met alle gevolgen van dien. Een relatie verbreken doe je niet zomaar, meestal gaat daar e.e.a aan vooraf. Een relatie verbreken is vaak een zeer pijnlijk proces voor diegene die verlaten wordt.

Wij als mens zijn een samenstel van Ziel, Geest en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze behoeftes en verlangens. Als deze behoeftes en verlangens op 1 van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons dat in onbalans brengen.

Een van de treurigste compensatievormen waarvan iemand gebruik maakt die geen liefde kan hebben voor zichzelf, is de houding aannemen van de persoon die onder alle omstandigheden aardig is.

Wat betekent het om van een ander te houden? Het houd op zijn minst 3 verschillende dingen in:

 • Je waardeert de liefde en bevestigt de absolute en unieke waarde van degene die bemind wordt
 • Je erkent de behoeften van de geliefde persoon en probeert hieraan tegemoet te komen
 • De liefde vergeeft en vergeet zijn of haar falen, mits ze binnen alle normen en waardes blijven

Als een van deze 3 dingen ontbreekt dan kan dat ervoor gaan zorgen, dat je zeker weet dat je: het proces van de relatie verbreken in gang wilt gaan zetten.

Wanneer ons gevraagd wordt “onze naasten te beminnen als ons zelf” houdt dit natuurlijk in dat alles wat we voor onze naasten willen doen,we dat ook op de eerste plaats voor onszelf zouden moeten doen.

Het houden van een dus een koppeltransactie. Er zijn twee mensen waarvan je moet houden: jezelf en je partner. Je kunt niet de een wel liefhebben en de ander niet. Wanneer gaat men een relatie verbreken?

 • Een relatie verbreken wordt in gang gezet op het moment dat je jezelf niet meer gelukkig voelt
 • Het proces van een relatie verbreken wordt meestal in gang gezet, als men niet meer tot de Kern van het ware probleem kan komen. Vaak wordt getwist met elkaar over de randverschijnselen (de irritaties). Doch de randverschijnselen ontstaan net omdat er in de Kern iets niet goed zit
 • Het proces van een relatie verbreken wordt meestal in gang gezet, als er een onbalans in onszelf ontstaat en of wanneer er een onbalans in de relatie ontstaat. Dit kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben. Meestal helpt het wel als je een juist compromis met elkaar kunt afsluiten. Dat lukt meestal ook wel indien er van beiden kanten nog voldoende liefde aanwezig is.

Als de liefde, de relatie ons pijn begint te doen, dan moeten beseffen dat pijn vaak ook een leermeester kan zijn. Pijn kan ons ook vertellen dat we onze denkwijze moeten herzien en in een andere richting moeten leiden. Verdriet en pijn kunnen ons ook duidelijk maken dat we van richting moeten veranderen.

Een mens kan ten alle tijden aan zijn of haar eigen groei werken, zeker als er nog wederzijdse liefde aanwezig is. Er bestaat dan een manier om persoonlijke waarde en zelfrespect te vinden en daarmee een reden tot vreugde.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
9 Vragen Om Te Ontdekken Of Je Moet Scheiden Of Blijven
Moet je scheiden of blijven? Misschien is dat wel een van de moeilijkste vragen die je jezelf kunt stellen. Je hebt immers een heel leven opgebouwd met je partner en dat gooi je natuurlijk niet zomaar weg. Zeker niet als jullie samen kinderen hebben. Dan is het nog veel moeilijker want nu beslis je niet alleen voor je eigen maar ook voor je kinderen.

Hoe zullen zij erop reageren? Leuk zullen ze het doorgaans niet vinden maar hoe groot zal de impact zijn? Zullen ze er langdurig ongelukkig van worden? Zullen hun schoolprestaties eronder leiden? Zullen ze het een van jullie tweeën kwalijk nemen? Zullen ze een trauma oplopen? Allemaal vragen die door je hoofd kunnen schieten wanneer je twijfelt tussen scheiden of blijven.

Het onderstaande artikel is geschreven door: JC

Wil je het artikel van Alicia lezen over de vraag de relatie redden of stoppen?  Dit artikel gaat meer over de gevoelens en emoties die daar bij komen kijken.

Of je moet scheiden of blijven hangt af van het volgende

Elk huwelijk is anders en dat maakt het natuurlijk lastig om een advies te geven wat voor iedereen van toepassing is. Wat voor het ene stelletje een reden is om te scheiden is voor een ander stelletje iets dat regelmatig voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij één van de twee vreemdgaat. Er zijn stelletjes die door zoiets per direct uit elkaar gaan maar er zijn ook stelletjes die het meerdere malen opnieuw proberen.

Gelukkig is er toch een soort van vragenlijst die je voor jezelf kunt beantwoorden om te kijken of je beter kunt scheiden of blijven.

Als je op één van de onderstaande vragen met een duidelijke JA kunt antwoorden is het beter om zo snel mogelijk te scheiden!

De ”moet ik scheiden of blijven” vragenlijst

 1. Wordt je fysiek en/of mentaal mishandeld door jouw partner?
 2. Zijn er kinderen in het spel die fysiek en/of mentaal mishandeld worden?
 3. Is je partner verslaafd aan bijvoorbeeld drugs en/of alcohol en kan diegene er na herhaaldelijke pogingen niet mee stoppen?
 4. Kan je partner niet met geld omgaan en sleept diegene jou en mogelijkerwijs ook de kinderen mee in de financiële afgrond?
 5. Brengt je partner jou en mogelijkerwijs de kinderen in levensbedreigende situaties?

Wat als je de bovenstaande vragen met een NEE hebt beantwoord?

Dan is een scheiding niet echt noodzakelijk aangezien jij en jullie kinderen geen direct gevaar lopen.

Of je moet scheiden of blijven is dan eigenlijk afhankelijk van het volgende;

 1. Kunnen jij en je partner elkaar vergeven voor de dingen die jullie hebben gedaan en zijn jullie beiden bereid om te werken aan jullie huwelijk?
 2. Hebben jullie kinderen die nog thuis wonen en zijn hun het gelukkigste als jullie bij elkaar blijven?
 3. Heb je het gevoel dat jullie huwelijk mettertijd kan verbeteren?
 4. Hebben jullie een huis dat onder water staat?

Als dat het geval is kunnen jullie het misschien nog één keer proberen. Baat het niet dan schaad het niet als het maar niet ten koste van jezelf gaat!

Mocht het vervolgens echt niet werken dan kunnen jullie op een ander moment alsnog uit elkaar gaan.

Geschreven door: JC

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.