Intuitie versterken? Hoe zet je dat proces in werking?
Wil je je intuïtie versterken? Dat is een mooi initiatief want heel vaak is die gedachte gecombineerd met een sterke wil, de eerste stap op weg naar het proces van: intuïtie versterken.

Ik benoem in dit artikel de combinatie van de 2 woorden intuïtie versterken heel bewust, zodat deze combinatie van deze 2 woorden heel vaak aan je voorbij komen. Hoe vaker je de combinatie van deze 2 woorden leest, hoe beter het je bij zal blijven. De zins opbouw wordt hierdoor wel anders dan dat je van me gewend bent, maar dat mag voor een keertje wel.

Naast de gedachte en de wil om je intuïtie te versterken is het ook van belang dat je jezelf een mate van persoonlijke integriteit eigen hebt gemaakt. Je intuïtie versterken lukt echter niet in de mate zoals jij dat graag zou willen, als je de mate van je persoonlijke integriteit niet hoog hebt staan.

Het proces van: intuïtie versterken begint dus met een hoge mate van integriteit. Een integriteit waar je aan vast moet houden, op die manier kun je de werkelijke waarde van je intuïtie versterken.

Verder moet je bij het proces: intuïtie versterken, beschikken over een bepaalde gevoeligheid. Als je namelijk beschikt over een bijzondere gevoeligheid, dan zijn de indrukken die je opdoet namelijk nog intenser en dieper.

De oneindige wijsheid van je intuïtie versterken, kan toenemen mits je onbevooroordeeld bent van geest. Jouw eigen intuïtie kan je de weg wijzen naar de manier waarop je jezelf volledig kunt ontplooien.

Uiteraard heeft dit allemaal zijn natuurlijk beloop nodig, maar dat is altijd zo als je iets nieuws in jezelf gaat ontwikkelen. Het proces van intuïtie versterken gebeurt dus stap voor stap en diegene die dit het allerbeste kan aansturen ben jij dus! Daar heb je dus in principe niemand anders bij nodig!

Intuïtie versterken

Je zou dit proces kunnen versnellen te gaan mediteren en of bidden. Beiden zorgen ervoor dat je op die momenten nog dichter bij jezelf komt omdat je jezelf dan tijdelijk verheft boven je 5 zintuigen.

Zodra je eenmaal geleerd hebt om het wonderbaarlijke vermogen van het proces: intuïtie versterken hebt aangeboord, dan zul je dat zonder meer op een positieve manier in je leven gaan ervaren.

Je hoeft het proces van: intuïtie versterken niet te verwerven want dat heb je al in je bezit. Je hoeft het commando alleen maar af te geven aan je eigen geest. Zo simpel werkt het!

Je geeft heel bewust aan jezelf aan dat je je intuïtie wilt gaan versterken en dat is al een klein begin wat automatisch naar meer zal leiden.

Het proces van: intuïtie versterken ontwikkeld zich dus vanzelf in jezelf. En vandaar uit zul je stapsgewijs leren hoe je dit vermogen moet gebruiken om inzicht te krijgen in de werking ervan.

Het is een Universele waarheid dat alles wat indruk maakt op je onderbewustzijn in de vorm van een ervaring en of een gebeurtenis in je leven tot uiting komt.

Net zoals het geloven, als je mediteert dan geloof je erin. Als je doet bidden dan geloof je erin. Je zondert je even tijdelijk af om in alle rust met jezelf bezig te zijn. Vele mensen denken dat als je bid dat je het dan buiten jezelf zoekt, maar dat is niet zo. Dit noemen ze ook wel eens een: foutief geloof.

Als je dat denkt dan ben je nog niet goed geïnformeerd. Wil je hierover meer lezen? Klik dan op dit artikel: gebedsgenezing.

Het is een vrij lang artikel, maar het zal je vast meer duidelijkheid geven en daar gaat het om. Onderaan dit artikel tref je het artikel over gebedsgenezing nog een keertje aan, dus je kunt nu ook even gewoon eerst dit artikel doorlezen.

Een oprecht gebed wordt verhoord, omdat je onderbewustzijn een principe is dat aan de wet van geloven gehoorzaamt. Eerst moet je dus weten wat geloven is, hoe het werkt en waarom het werkt.

Je moet dus geloven in de manier waarop je geest werkt, je moet dus gaan geloven in het geloven zelf. Het is altijd goed om je te bevrijden van je foutieve opvattingen als je het proces van: intuïtie versterken wilt gaan ontwikkelen.

Want elke gedachte is een oorzaak, elke omstandigheid een gevolg. Als je dat beseft dan weet je dat het van belang is om de teugels van je gedachtes zelf in de hand te nemen. Op die maner probeer je de meest gunstige omstandigheden voor jezelf te creëren.

Geloof daarom niet in dingen die je pijn kunnen doen en of kunnen schaden. Geloof daarin tegen in de vermogens van je onderbewustzijn tot genezen en inspireren. Datgene wat je diep in je hart gelooft, zal in je leven tot uiting komen. Want door je gedachten te veranderen kun je ook je lot wijzigen.

Ons onderbewustzijn heeft ons lichaam gecreëerd en kan ons daarom ook genezen op Ziel, Geest en lichamelijk gebied. Het onderbewustzijn zal alles aanvaarden waaraan het bewuste deel van de menselijke geest geloof aan hecht. Het zal er op een overeenkomstige manier op reageren.

Denk het goede en er zal goeds uit voortkomen, maar als je alleen aan het negatieve denkt, zal er negativiteit uit voortvloeien. Op die manier werkt het proces van: intuïtie versterken ook. Geloof erin dat je jezelf vanaf nu overgeeft aan het proces van: intuïtie versterken.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Onzekerheid over je intuitie? Luister je ernaar of negeer je het?
Onzekerheid over je eigen intuïtie zou je moeten uitbannen. Ik zal even een willekeurig voorbeeld benoemen. Stel je zit met iemand midden in een datingproces zit en je voelt twijfels en of een bepaalde vorm van onzekerheid opkomen dan kun je beter meteen kappen.

Jouw onzekerheid, jouw twijfels geven dan al aan dat je intuïtie voelt dat er iets niet klopt. Luister naar je intuïtie want jouw intuïtie heeft het altijd bij het rechte eind. Niet voor niets hebben wij als mens onze voelsprieten en het zou verstandig zijn als je daar naar luistert.

Onze voelsprieten kunnen vaak niet precies met de vinger aanwijzen, waar dat gevoel dan opeens vandaan komt. Dit omdat voelsprieten merendeels vanuit het gevoel ontstaan dan vanuit het verstand.

Onzekerheid tijdens het daten

Als jouw voelsprieten signalen afgeven, luister er dan naar. Laat op die momenten het verstandelijke achterwege, ga het niet invullen met:

  • Ligt het aan mij?
  • Ben ik misschien te kritisch?
  • Ben ik wel klaar voor een relatie?
  • Misschien bedoeld hij of zij het niet zo?
  • Och ik zal het vast bij het verkeerde eind hebben?

Gegarandeerd, als je jouw verstand op dat moment laat overheersen dat je uiteindelijk gaat merken dat je eerste gevoel het juiste gevoel was. Voelsprieten misleiden nooit, ze zijn er om waarschuwingssignalen af te geven.

Manipuleren

Laat je niet overhalen en of manipuleren door de woorden van een ander. Want mensen met onzuivere intenties zijn meesters in het manipuleren. Vergeet dat nooit!

Ze zullen je hoe dan ook proberen over te halen, om hun doel te kunnen bereiken. Uiteraard gebruiken ze daar hele lieve woorden en of zinnen voor. Dit doen ze heel bewust om jouw onzekerheid en of twijfels weg te kunnen nemen.

Manipulators weten precies hoe dit werkt en hoe zichzelf moeten opstellen om hun doel te kunnen bereiken. Daarnaast zullen manipulators het niet zo snel opgeven.

Intuïtie

Intuïtie wordt ook wel omschreven als een ingeving, als gevolg van bepaalde onbewuste en of bewuste waarnemingen. Intuïtieve ingevingen kunnen je helpen om in onzekere situaties een juiste beslissing te nemen.

Denk bijvoorbeeld eens aan de volgende uitspraak: ik wist dat hij loog, jouw intuïtie wist dat hij loog. Je had het gevoelsmatig aangevoeld, maar je had je intuïtie weggedrukt of je twijfelde misschien wel aan je eigen intuïtie.

Het onverklaarbare moment dat je dacht: tja ik wist het wel. Probeer je intuïtie dus niet weg te drukken als een of andere fantasie. Neem je intuïtie serieus en luister ernaar.

Vrouwen en of mannen die intuïtief sterk staan, weten dat intuïtie niet altijd te toetsen is maar hun wel veel waardevolle informatie kan geven. Informatie die je het leven wat makkelijker kan maken.

Luisteren naar je innerlijke stem

Als je onzekerheid voelt t.o.v. jouw innerlijke stem. Sta er dan even bij stil dat onze zintuigen altijd open staan om iets te ontvangen. Het maakt niet uit of dat nu onbewust of bewust in werking wordt gezet. Ze pikken bepaalde signalen op en op onverwachtse momenten koppelen ze die interne informatie op basis van het gevoel.

Als je momenten beleeft dat je jezelf even boven je 5 zintuigen kunt stellen, door te mediteren dan versterk je jouw intuïtieve kanaal nog meer.

Je innerlijke stem, jouw intuïtie wordt dan ook gezien als iets waardevols. Een intuïtie kan ook vaak als wonderlijk worden ervaren. Al deze informatie zou ervoor moeten zorgen dat jij geen onzekerheid meer hebt t.o.v. jouw eigen intuïtie.

Als jouw intuïtie jou doorseint: hier klopt iets niet! Ga er dan maar gewoon vanuit dat jouw intuïtie het bij het rechte eind heeft. Laat jouw twijfels, jouw onzekerheden over je innerlijke stem los.

Leer te bouwen en te vertrouwen op je eigen intuïtie. Je zult zien dat het zich dan steeds meer gaat versterken met het gevolg dat het je leven een stuk aangenamer zal maken op heel veel gebieden.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Je innerlijke bron wilt altijd connectie met je maken, sta jij dat toe of niet?
Onze innerlijke bron is het grootste geschenk dat we kunnen aanvaarden. Luister, wees even stil en probeer het goed in jezelf op te nemen. Je innerlijke bron zal je er dankbaar voor zijn.

Sommige mannen en of vrouwen laten hun innerlijke bron vervuilen, omdat ze zich teveel laten beïnvloeden door negatieve invloeden van anderen. Het klinkt misschien vreemd, maar ze laten hun innerlijke bron soms onbewust of bewust vertroebelen door anderen.

Jouw innerlijke bron

Als je van jezelf weet dat je puur en zuiver bezig bent dan sta je dicht bij je innerlijke bron en dan hoef je je door niemand niet te laten beïnvloeden. Als je jezelf op een negatieve manier door anderen laat beïnvloeden dan wordt je op dat moment afgesneden van je innerlijke bron.

Dit zorgt er weer voor dat je eigen energie niet meer kan stromen. Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid. God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (iets om nooit te vergeten). Onze 3 eenheid bestaat uit Ziel, Geest en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangen en of behoeftes.

Als de verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien. Vandaar dat het heel belangrijk is dat je altijd blijft bouwen en vertrouwen op je innerlijke bron (ook wel het bewustzijn genoemd).

In ieder religie benoemen ze dat weer anders, maar in principe komt het steeds op hetzelfde neer: een openbaring, een verlichting etc. Net zoals heel veel internationale en nationale boeken over – positief denken- heel vaak een deel van hun informatie uit de schriften van de Bijbel hebben gehaald.

Ik heb in mijn hele leven heel wat internationale en nationale boeken gelezen, net zoals ik de diepgang achter de woorden van de Bijbel heb bestudeerd en geloof me, het komt in principe allemaal op het zelfde neer. Alleen anders verwoord, met hier en daar nog wat minder of extra informatie erbij.

Zelfs in de bestseller -The Secret- kun je informatie terugvinden uit de Bijbel (Tweede Testament). Met als enigste verschil dat ze God, Jezus Christus en de Heilige Geest niet benoemen (en je eigen bewustzijn niet).

Iedere man en of vrouw bezit bij zijn of haar geboorte een unieke en absolute waarde. Elk mens op zich is een mysterie dat zich in de loop van de mensengeschiedenis niet meer herhaalt omdat we allemaal op onze manier uniek zijn.

Ik ben er van overtuigd dat de mens bestemd is om in vrede met zichzelf te leven, vol van een diepe vreugde en dat lukt heel vaak ook als je maar in contact blijft met je innerlijke bron. Ons onderbewustzijn staat in contact met de bron van grenzeloze wijsheid en het is vierentwintig uur per dag actief en neemt nooit rust.

Ons onderbewustzijn spreekt tot ons in de vorm van: ingevingen, impulsen, intuïties, voorgevoelens, associaties en ideeën.

Een voorbeeld: soms kun je het gevoel hebben dat “iets” niet klopt, maar je kunt het niet precies met de vinger aanwijzen. Je innerlijke bron geeft je op dat moment signalen af. Ons hart weet vaak het antwoord al maar ons verstand is dan nog niet zo ver. Laat het een connectie maken met je innerlijke bron, door erna te luisteren.

Om goed in contact te kunnen komen met je innerlijke bron, heb je rust nodig en zul je jezelf even moeten bevrijden van negatieve gedachtes. Want die behoren tot de duisternis en je innerlijke bron zit vol licht.

Als je een connectie maakt met je innerlijke bron, dan voel je dat daar licht en liefde zit. Vaak wordt onze innerlijke bron besmeurd met verdrietige en of pijnlijke ervaringen. Het is de kunst om die verdrietige en of pijnlijke ervaringen weg te vagen uit je Geest. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Verdrietige en of pijnlijke ervaringen roepen vaak weer associaties op.

Onthoud dat je onderbewustzijn scheppend van aard is en een eenheid vormt met de Goddelijke bron die je heeft geschapen. Als je dit heel goed beseft dan weet je ook dat je onderbewustzijn zowel negatieve als positieve gedachten kan scheppen. Als we heel goed “luisteren” naar ons onderbewustzijn dan merken we dat het ons aanspoort om ons te verheffen tot een hoger plan, te groeien en vooruitgang te boeken (leven boven je 5 zintuigen).

Als je door je negatieve gedachten verkeerde denkbeelden aan je onderbewustzijn hebt overgedragen, realiseer je dan dat er ook weer een methode is om deze negatieve gedachtes te kunnen overwinnen.

Hoe doe je dat dan? Je gaat constructieve en harmonische gedachtes opslaan want ook die worden door je onderbewustzijn geaccepteerd. Per slot van rekening bestaat je innerlijke bron uit licht en liefde. Haal het positieve vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan soms verzeild raken in ongelukkige situaties, waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken?

Blijkbaar ontbreekt er in ons leen iets dan onmisbaar is om tot volle ontplooiing te kunnen komen. Ergens is dan onderweg het licht van je innerlijke bron verflauwd.

Ook onze gedachten zijn energie en elke gedachte is weer een Elektromagnetische kracht op zich. Wat je denkt trek je aan uit het Universeel Elektromagnetische veld.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.