Bidden tot God, waarom eerst leren luisteren voordat we bidden?
Als we willen bidden tot God, dan moeten we ons eerst realiseren dat God de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis (je prijst het Goddelijke deel in jezelf, je eigen Christusbewustzijn).
Dat God de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis, houd in dat ook wij uit een 3 eenheid bestaan, net zoals God, de Heilige Geest en Jezus Christus.

Het allerbelangrijkste gebed wat je kunt richten tot God is het Onze Vader, Jezus Christus gaf ons hier het voorbeeld van:

Het Onze Vader gebed

Onze Vader
Die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Zowel in de hemel als op aard
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Amen

Een persoonlijk gebed:

Vader, u heeft de kracht al opgewekt, het is er al
Het is nog maar de schakelaar om te zetten en dat doe ik nu
Het is een kwestie van leren en mijn denken veranderen
Ik weet dat u het al gedaan heeft
(Peterus 2: 24)

Door uw striemen is mijn genezing opgewekt
Vader, ik bid dat de heilige Geest in mij tot
leven brengt, wat ik ook maar moet veranderen
Zodat ik kan ontvangen wat u al gedaan heeft

Vader, schenk mij de wijsheid en kennis
wat ik moet doen om uw genezende kracht vrij
te zetten en te activeren

Vader, ik zet uw genezende kracht vrij om in
mijn Ziel, Geest en lichaam te werken
Ik ga naar de oorzaak van de pijn en problemen

En beveel deze dingen om NU te genezen
In naam van Jezus Christus!
Ik gebied vrees om te verdwijnen
en geloof om te komen
Ik gebied liefde om te stromen

(noem hier je eigen naam), kom weer tot leven
en ga weer goed functioneren

Wij als mens bestaan dus uit een 3 eenheid en dat wilt zeggen dat we op al van deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als onze verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Bidden tot God

 • Als we willen bidden tot God, dan zullen we eerst goed moeten leren luisteren, want God spreekt in de stilte van het hart
 • Als we willen bidden tot God, dan moet ons hart zuiver zijn, want alleen een zuiver hart kan de stem van God horen
 • Als we willen bidden tot God, dan moeten we ons realiseren dat we de stilte zoeken. Op het moment dat je gaat bidden tot God, zeg je even “JA” tegen je Geest en zeg je even “NEE” tegen je lichamelijke verlangens (leven boven je 5 zintuigen).

Aangezien wij niet echt de dingen van God kunnen begrijpen met ons verstand, moeten we die dingen begrijpen met een deel van ons wat Geest is. Het is de wijsheid die uit je Geest ontstaat die je in staat stelt een relatie met God te hebben.

Gedachten zijn de scheppende kracht of ze sporen de scheppende kracht aan om in beweging te komen. Jezus Christus was de grootste spiritueel leraar ooit.

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (Matteus 6-31:33. 7). Probeer de diepgang achter deze zin te begrijpen en goed in jezelf op te nemen nadat je allereerst het bovenstaande gelezen hebt.

Ongeloof

Het ongeloof komt voor in 3 verschillende vormen:

 • Onwetendheid
 • Foutief geloof
 • Natuurlijk ongeloof

Als we bidden tot God dan moeten we ons realiseren dat God, licht en liefde in overvloed is. Energie is energie!

Energie is neutraal en zal de weg van de minste weerstand afleggen, afhankelijk van de richting die wij eraan geven. Om die reden is het aan ons om te beslissen wat we vanaf nu gaan creëren.

Als we bidden tot God, dan is het kiezen tussen overvloed en schaarste een goed begin. Observeer je gedachtes en emoties en beslis vervolgens hoe bereidwillig je bent om de negatieve gedachten en overtuigingen los te laten.

Negatieve gedachtes en overtuigingen bevinden zich in het duister en in het duister kun je niets ander zien. Als we bidden tot God, dan voelen we ons verlicht omdat we de duisternis vervangen door licht en liefde.

Wanneer we bidden tot God, zullen we ervaren dat we vanuit Geloof dingen kunnen ervaren en geloven die we fysiek niet kunnen waarnemen. Wanneer we bidden tot God (het Goddelijk deel, het Christusbewustzijn in onszelf triggeren) dan halen we het vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Deze benefits ervaar je nu eenmaal als het bidden tot God , je richten tot dat deel van je wat Geest is een deel van je leven is geworden.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
God, wonderen van God, wonderen van Jezus Christus nu ook voor jou?
Aangezien wij de wonderen van God, God niet echt kunnen begrijpen met ons natuurlijk verstand moeten we die begrijpen met een deel in ons wat Geest is. Dit artikel is een voorstukje op het artikel van gebedsgenezing op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau dat artikel vind je weer vanzelf onderaan dit artikel.
God is liefde en licht, vandaar dat het ook op mijn blog van succes in de liefde benoemd wordt.

Wonderen van God

Vanuit geloof kun je dingen geloven en ervaren die je fysiek niet kunt zien. Een van de grootste wonderen van God is dat hij de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis. Sommigen geloven niet in de wonderen van God, dit ongeloof komt voor in 3 verschillende vormen:

 • Onwetendheid
 • Foutief geloof
 • Natuurlijk ongeloof

Als je gelooft in de wonderen van God, als je een beroep doet op de wonderen van God dan hoeft dat niet met een zwaarmoedig en uiterlijk vertoon, maar wel innerlijk en met veel oprechtheid.

In bijna alle nationale en of internationale boeken over Positief denken die je leest staat geschreven dat je de kracht en de verlichting uit jezelf moet halen. Dit komt uiteindelijk allemaal neer op de geschriften die in de Bijbel vermeld staan, alleen anders verwoord.

Een van de wonderen van God, maken je duidelijk dat je een beroep kunt doen op je eigen Christusbewustzijn. Het zoeken naar de verlichting in jezelf, de wedergeboorte.

Wat houdt de wedergeboorte eigenlijk in? De bijbel bedoeld hiermee het weer tot leven wekken van de menselijke geest “die dood was door de overtredingen en zonden” en dus van God gescheiden was. De wedergeboorte wordt gezien als een eenmalige gebeurtenis, waardoor er een levende verbinding met God ontstaat.

Als je Christelijk bent, dan ontvang je na je geboorte de doop. Wedergeboren houdt in dat je vanuit vrije wil contact met God, Jezus Christus en de Heilige Geest zoekt.

God bestaat uit een drie eenheid: God, Jezus Christus en de Heilige Geest en hij heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (een van de wonderen van God).

Wij als mens bestaan uit een 3 eenheid en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangens en of behoeftes. Ontbreekt het op een van deze 3 niveaus dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Dit duid erop dat onze 3 eenheid EEN is.

De Heilige geest wordt in het christendom gezien als de geest van God, die van God en Jezus Christus uitgaat. God, Jezus Christus en de Heilige Geest vormen samen de 3 eenheid.

Jezus Christus had aan zijn apostelen belooft dat hij na zijn hemelvaart de Heilige Geest zou sturen die de mensheid zou helpen in hun persoonlijk geloof. En om kracht te geven om te kunnen getuigen van dit geloof (Handelingen 2:1-41).

Het doel van een van de wonderen van God, is ontwikkeling. En alles wat leeft heeft het recht om zich zover te ontwikkelen als zijn vermogen sterkt.

Goed en kwaad zijn een product van de Geest, de mens kan in zijn verbeelding goed of kwaad scheppen. Verbeelding heeft daarmee haast een magische kracht. Omdat het denken de substantie door en in in alles is, communiceert het ook met alles.

Negatieve gedachten bevinden zich in het donker en positieve gedachten staan in het licht. Daar je onderbewustzijn scheppend van aard is en een eenheid vormt met de Goddelijke bron die je heeft geschapen, zal het ook geluk voor je kunnen creëren. Een van de wonderen van God, als je het maar ten volle begrijpt.

En als je er maar nadrukkelijk naar verlangt en jezelf niet gaat saboteren (bij wijze van spreken door te denken dat je het toch niet verdiend, terugblikkend op alle ellende die je al hebt meegemaakt).

Vaak maken mensen met een goed hart, veel meer ellende mee dan mensen met een minder goed hart. Waarom omdat er ook heel veel verkeerde mensen zijn, die  gebruik maken van iemand die een goed hart heeft.

Beste lezer, ik stel je nu de volgende vragen:

 • Wil jij graag een positieve verandering in je leven?
 • Ben je er echt klaar voor?
 • Wil jij je krassen op je Ziel en in je Geest vervagen?
 • Wil jij jouw Christusbewustzijn triggeren?

Dit artikel over gebedsgenezing geeft jou veel en veel meer interessante en verkwikkende informatie dan dat je in dit artikel kunt vinden. Ontdek het en geniet er van. Onthoud een van de vele wonderen van God ben je zelf, je moet het alleen leren te begrijpen.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.