Gevoelens en emoties erkennen wat is het geheim hierachter?
Gevoelens en emoties erkennen hoe doe je dat? Er zijn verschillende manieren waarop wij met gevoelens en emoties kunnen omgaan, ik benoem er hier een paar:

  • Je kunt ze volledig doorstaan (gevoelens en emoties erkennen)
  • Je kunt afleiding zoeken
  • Je kunt je gevoelens en emoties onderdrukken
  • Je kunt je gevoelens en emoties verdoven
  • Je kunt alleen anderen de schuld geven
  • Je kunt ze bagatelliseren

Verdrietige gevoelens en emoties erkennen en doorstaan is helemaal niet erg, daar hoef je jezelf niet voor te schamen!
Je gevoelens en emoties erkennen is van belang, dit omdat zij ook een groot deel van jezelf zijn. Alles wat deel uit maakt van jezelf zou je dus in principe lief moeten hebben.

Het proces van gevoelens en emoties erkennen, zorgt ervoor dat je jouw tranen de vrije loop laat. Het is altijd goed om je tranen de vrije loop te laten, want onze tranen zorgen ervoor dat de (opgenomen) vervuilde ether ons lichaam weer kan verlaten. Anders gezegd: dat de opgenomen negatieve energieën ons lichaam weer kan verlaten. Dat is een van de redenen waarom je jezelf naar een huilbui weer beter voelt.

Gevoelens en emoties erkennen

Pijn, verdriet en tranen kunnen soms heftig zijn, doch soms ook een leermeester voor ons zij. Ze kunnen ons soms duidelijk maken dat we misschien beter een andere weg in kunnen slaan of dingen anders moeten gaan aanpakken.

Gevoelens en emoties erkennen houdt ook in: dat je er weer naar streeft om dat rustpunt in je leven terug te kunnen krijgen. Irritaties ontstaan uit randverschijnselen, en randverschijnselen ontstaan weer omdat er in de Kern iets niet goed zit.

Geest, Ziel en Lichaam

Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid, Ziel, Geest en Lichaam dat houdt in dat we op al deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als deze verlangens en of behoeftes op 1 van deze 3 niveaus compleet ontbreekt dan kan het hele gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien.

Gevoelens en emoties erkennen houdt ook in, dat je ze toestaat om te fungeren als kompas in je leven. Ze geven heel vaak aan wat goed voor je is en wat niet. Vandaar dat het belangrijk is om naar je gevoelens en emoties te luisteren (soms leren ze ons namelijk ook iets over onszelf). Daarnaast is het ook van belang om naar je intuïtie te luisteren.

Liefde, innerlijke liefde is een kracht waar we onszelf op zouden kunnen richten als gevoelens en emoties de overhand krijgen. Op die manier stellen we ons helemaal open voor onszelf. Blijven we dicht bij onszelf en ontstaat er langzamerhand weer vreugde in onszelf (gevoelens en emoties erkennen).

Onze gedachtes zijn de manier, of is het niveau waarop we scheppen. Als we onze gedachtes met liefde kunnen veranderen dan is dat de beste manier om weer in onze kracht te gaan staan.

Laat Gods licht weer door je heen schijnen. Hier wordt een vonk licht in mensen mee bedoeld die niet voor geld te koop is. Het gaat hier dus om een onzichtbare positieve energie met zichtbare gevolgen (anderen benoemen het woord Gods licht ook wel als je innerlijke bron en of je hogere zelf)

Op die manier stelt jouw Geest zich open voor liefde en als gevolg daarvan schijnt er weer licht in de duisternis. Met anderen woorden: dan zitten we onszelf niet meer in de weg.

En dit zorgt er dan weer voor dat er weer oplossingen kunnen komen. Het is altijd beter om je energie te steken in het bedenken van oplossingen i.p.v. in problemen.

Liefde is nu eenmaal een Goddelijke brandstof als je het op de juiste manier interpreteert. En daar is hoe dan ook een warm hart voor nodig.

Breng de op hol geslagen radertjes van je Geest weer tot rust.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Leren voelen, gevoelens uiten waarom kan niet iedereen dat even goed?
Leren voelen wordt door je opvoeding en omgeving al in een vroeg stadium bepaalt.
Nu misschien wat minder, maar vroeger was er een soort van taboevorming rond het uiten van gevoelens. Het was zelfs zo (misschien nog zo hier en daar) dat men kinderen bepaalde gevoelsuitingen abrupt af deed leren en of afwijzen.

Althans als deze gevoelsuitingen niet in overeenstemming waren met de heersende ideeën van de ouders. Men gaf dan geregeld negatieve kritiek en of afkeuring.

Als dat bij jou het geval was, of bij je partner dan weet je dat het vaak en of soms moeilijk is om echt te leren voelen. Niet ieder kind kreeg in zijn of haar ouderlijke gezin, de mogelijkheden voor spontane uitingen. Het is maar een willekeurig voorbeeld uit velen.

Het laat wel zien hoe via voortdurende manipulatie van affectieve uitingen (het moeten verdringen van gevoelens) de – ik ontwikkeling- kan hebben verstoord.

Soms lijkt het zo vanzelfsprekend dat een iedere man en of vrouw in dezelfde mate iets kan voelen, maar dat is dus niet altijd zo. Bij fijngevoelige mensen kan alleen al daardoor hun identiteitsbeleving verstoord worden, zij zouden hun eigen ik dan als minderwaardig kunnen ervaren.

Zo zie je maar weer eens hoe belangrijk het is in welk nest je opgroeit, dit soort ervaringen zin vaak onbewust bepalend voor de rest van je leven.

En het afwijzen van alles wat gevoelsmatig is, kan daar een gevolg van zijn. Niet door de juiste dingen te weten, worden wij bepaald of wordt ons leven bepaald, maar door de juiste dingen te kunnen en of leren voelen.

Als je weet hoe en wat een mens voelt, waardoor hij of zij ontroerd wordt, wat hem of haar innerlijk raakt, dan kun je je een goed beeld van de ander vormen.

Leren voelen

Wie in de liefde slechts weinig kan ervaren, wie maar weinig kan voelen. Wie geen duurzame relaties en of geen intensief samenleven kan realiseren heeft vaak verandering van partner nodig. Waarom? Om zich niet van de eigen geestelijke impotentie op dat gebied bewust te hoeven worden. Uiteraard gebeurd dit meer onbewust, dan bewust.

Door overwaardering van het denken is bij veel mensen het gevoel sterk onderontwikkeld en of verdrongen. Dit gebrek aan het “kunnen voelen” kan je voor de rest van je leven blijven achtervolgen.

Uiteraard kun je er op latere leeftijd naar streven, om een gezond evenwicht te bereiken tussen het denken en voelen.

Er zijn maar weinig mensen die wat betreft hun zelfvertrouwen niet kwetsbaar zijn. Mensen die echt stevig in hun schoenen lijken te staan, verbergen dikwijls een teer plekje.

Als je je op je gemak bij iemand voelt dan zal dat de eenzaamheid verjagen en de wederzijdse waardering versterken. Het samenwerken schept een band. Het vraagt om aanpassing en of emotionele uitwisselingen, maar als we dat eenmaal samen hebben uitgevoerd dan hebben we samen moeilijkheden overwonnen. En dan komt er vaak een liefdevolle band tot stand.

Als we de manier waarop we met elkaar omgaan willen leren beheersen, dan moeten we ons steeds bewuster van elkaar worden. Want alleen dan kunnen we elkaar in het dagelijkse bestaan niet te kwetsen. Of onnodige conflicten veroorzaken.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Leren onze gevoelens en emoties ons iets over onszelf?
We hebben allemaal onze gevoelens en emoties, wie kent ze nu niet? Iemand die groeit probeert in zijn of haar binnenste te kijken en probeert de oorzaak van de eigen gevoelens en emoties te achterhalen.
Dat is het wezenlijk verschil tussen iemand die qua innerlijke groeit en iemand die niet groeit. Je zou het ook anders kunnen formuleren: hier ligt het verschil tussen oprechtheid en zelfbedrog.

Het is niet altijd even gemakkelijk om te beseffen, dat er altijd iets in onszelf aanwezig is wat onze gevoelsreactie verklaart. De ene man en of vrouw kan zijn of haar gevoelens en emoties beter onder controle houden en of uiten dan de ander. We zijn allemaal verschillend en allemaal functioneren we op onze manier.

Als een man en of vrouw reageert vanuit haar gevoelens en emoties, dan weten we vooraf al dat niet iedereen dat op dezelfde manier zal doen.

Als je jouw gevoelens en emoties wilt ontdekken, dan is het belangrijk dat je naar de Kern van het probleem kijkt en niet na de randverschijnselen. De randverschijnselen (kleine irritaties) ontstaan meestal altijd omdat er in de Kern iets niet goed zit.

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar ieder klein begin is een stap vooruit. Het is ook vaak zo dat we het in theorie allemaal wel weten, maar dat het niet altijd even gemakkelijk is om dit in de praktijk toe te passen.

Gevoelens en emoties

Iedere man en of vrouw heeft zijn of haar verleden en ook zijn of haar toekomstverwachtingen. Dus als ik iets meer over mezelf te weten wil komen, dan moet ik ook aandacht besteden aan mijn eigen gevoelens en emoties.

Heel veel gevoelens en emoties die diep in onszelf opgeslagen zijn, komen niet altijd aan de oppervlakte. Natuurlijk is het niet goed als we onze gevoelens en emoties in bepaalde situaties voor ons houden. Maar het is ook waar dat we onszelf nog meer schaden als we ze terugdringen naar ons onderbewuste.

Want het innerlijke lijden wat daaruit voortkomt, duurt dan alleen maar voort. Verdrongen gevoelens en emoties sterven nu eenmaal niet af. Vaak willen onze gevoelens en emoties niet tot zwijgen gebracht worden en beïnvloeden ze soms op een diepgaande manier het gedrag van hun onderdrukker.

Wanneer we als mens willen groeien, dan is het van belang dat we onze verdrongen gevoelens en emoties weer terugvinden. Voor de ene persoon is dat wat gemakkelijker als voor een ander, dat ligt er ook aan wat je hebt meegemaakt en hoeveel impact dat op je had.

Onze onderdrukte gevoelens en emoties kunnen ervoor zorgen dat we ons kunnen verschuilen achter veiligheidsmanoeuvres die we normaal gesproken niet zouden hebben. Ook dat is waar!

Zodra we onze gevoelens niet langer vertellen hoe ze zouden moeten zijn, zullen ze ons vertellen wat ze werkelijk zijn.

Ons onderbewustzijn onthult zijn inhoud slechts geleidelijk en houdt zeer zeker rekening met wat we kunnen verwerken. Vandaar dat het soms ook goed is als we het daar laten waar het is. Niet ieder mens kan aan een verwerkingsproces gaan staan en of goed doorstaan. Gewoonweg omdat men de pijn niet nog een keer wilt doorleven. De ene man en of vrouw is daar wat gevoeliger voor als de ander.

Naarmate we onszelf echt lief hebben gaan we soepeler om met de inhoud van ons onderbewustzijn en staan we meer open voor dit hele proces. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel!

Maar goed, als we beseffen dat we ook veel positieve eigenschappen bezitten, dan zullen we ook datgene wat minder aantrekkelijk aan onszelf is onder ogen durven te zien. Ieder mens heeft nu eenmaal zjin of haar plus en min punten. Het verleden heeft ons nu eenmaal gecreëerd tot de persoon die we nu zijn.

Als we b.v. een opvoeding gehad hebben die ons niet aanstond, dan kunnen we ons altijd nog zelf opnieuw heropvoeden. Ook dat is waar! Het ligt er helemaal aan of je aan jezelf wilt werken of niet.

Meestal als je van de ene dag op de andere een openbaring krijgt in je eigen Geest, dan wordt dat na verloop van tijd zichtbaar in het Aardse. Anders verwoord: als je tot het besef komt, kan er een verandering in jezelf plaats vinden.

Als je wilt groeien in je gevoelens en emoties en al wat daarbij hoort, dan moet je je Ego ook op een geven moment kunnen laten zakken. D.w.z. open kunnen staan voor opbouwende kritiek, want als je echte dierbaren je b.v. een opbouwende kritiek geven, dan willen ze alleen maar nog een beter mens van je maken. Dit terwijl ze je toch jezelf laten zijn. Zie het als de scherpe kantje ergens vanaf halen.

We hebben nu eenmaal allemaal wel een “blinde vlek” (minpunt) waar we ons niet altijd van bewust zijn. Innerlijke groei, kan een mooie voldoening geven zeker als je er bewust bij stil staat. En bovenal als je mensen om je heen hebt die hier zelf ook voor openstaan. Dit wordt ook wel: naar elkaar toegroeien genoemd, hoe mooi is dat?

Voor mensen die geloven:

Hou jezelf voor dat je van een verdrongen pijn kunt genezen, probeer jezelf hiervan te doordringen. Het maakt niet uit of je daar nu mee start op 20 jarige, 35 jarige en of op 57 jarige leeftijd. Verdiep jezelf in de eigenlijke betekenis van het woord Geloof: geloof is een gedachte in je geest en alles wat het zal denken zal het ook scheppen zowel in positief als in negatief. Einstein wist dat al en probeerde het ons op een andere manier duidelijk te maken.

Een verslaggever vroeg hem ooit: wat is de allerbelangrijkste vraag ter wereld? Einstein antwoordde: de allerbelangrijkste vraag ter wereld is:

Wil je een vreedzame, gelukkige en overvloedige wereld om in te wonen? Of wil je een akelige, angstige en schaarse wereld?

Daarop vroeg de verslaggever weer: waarom is dat de allerbelangrijkste vraag ter wereld? Einstein antwoordde: omdat je keuze, welke dan ook zal bepalen wat je zult creëren.

Onze gevoelens en emoties spelen in de etherische wereld een belangrijke rol en vaak blijkt liefde een reusachtige en genezende kracht te zijn. Het wordt ook wel eens magie genoemd, magie is een woord dat gebruikt wordt om krachten te omschrijven die we nu nog niet begrijpen (leven boven onze 5 zintuigen).

Wij als mens hebben nu eenmaal onvoorstelbare mogelijkheden in onszelf, de kunst is om deze krachten aan te boren. Sommige mensen die zich hierin verder hebben verdiept, gebruiken het geloof om hun Christusbewustzijn te triggeren (naar boven te halen). Natuurlijk heeft dat zijn tijd nodig, niets gaat zomaar vanzelf!

Een juist en oprecht gebed gaat de Ether in, net zoals radio en tv golven dat doen. Energie is neutraal en zal de weg van de minste weerstand afleggen. Een juist gebed (vol met oprecht geloof) opent na verloop van tijd de hypofyse iets meer, deze zal meer hormonen gaan afscheiden naar de pijnappelklier etc.

By the way: ik heb het nu niet over de kerk, maar over ons eigen Christusbewustzijn. God heeft het al allemaal gedaan, hij heeft de mens geschapen naar zijn voorbeeld! Dat wilt zeggen dat wij ook diezelfde 3 eenheid in ons hebben.

Enfin: informatie geeft ons beelden en mogelijkheden die we kunnen uitproberen om de mate vast te stellen waarin ze juist lijken voor ons.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.