Jezelf blijven? Of kies je voor een nog betere versie van jezelf?
Jezelf blijven, jezelf zijn dat is een gevoel wat bij je hoort en je innerlijke rust geeft. Jezelf blijven houd ook in dat je meestal op dezelfde voet voortgaat. Als je handelt zoals je altijd hebt gehandeld zul je ook krijgen wat je altijd gekregen hebt. Zo werkt het nu eenmaal in het leven.

Dus als je uit ziet naar een positieve wending in je leven, dan kan het je helpen dat je ervoor kiest om nog een betere versie van jezelf te worden. Dat houdt in dat je kunt openstaan voor opbouwende kritiek van mensen die je dierbaar zijn.

Allemaal hebben we wel een “blinde vlek” waarvan we ons niet bewust zijn, totdat dierbare personen er ons attent op maken. Als je open kunt staan voor opbouwende kritiek van dierbare personen dan kan dit ervoor gaan zorgen dat je nog een betere versie van jezelf kunt worden.

Jezelf blijven met innerlijke groei

Als een partner en of een ander dierbaar iemand je op iets wijst, dan moet je dat dus niet meteen incasseren als negatieve kritiek. Het ligt er natuurlijk ook aan hoe je partner je iets duidelijk wilt maken (de toon waarop hij of zij het zegt).

Als we naar de ander toe een negatieve toon gebruiken, dan heb je grote kans dat de ander meteen dichtklapt of in de verdediging schiet. Op dat moment zal er nog maar weinig tot hem of haar doordringen. Vandaar dat de toon waarop we iets zeggen, de manier waarop we een ander benaderen belangrijk is.

Jezelf blijven van onzichtbaar naar zichtbaar

Op het moment dat jouw iets duidelijk gemaakt wordt, of jij een ander iets duidelijk gaat maken dan moet je er bij stilstaan dat alles zijn tijd nodig heeft. Mensen leven op een bepaalde manier, een manier die hun vertrouwd is. Vandaar dat het voor ieder mens moeilijk is om alla minuut een knop om te draaien.

Als iemand welwillend is voor veranderingen, welwillend is om een betere versie van zichzelf te worden dan gaat het zich eerst in de Geest rijpen (wat tijd nodig heeft) en na verloop van tijd wordt dat pas zichtbaar in zijn of haar gedrag.

Iemand die zich ook realiseert, dat als je met de vinger naar iemand anders toewijst er dan ook 3 vingers naar jezelf toe wijzen (probeer het gebaar maar eens uit) al eerder openstaan voor zelfinzicht en zelfontwikkeling dan iemand die van zichzelf gelooft dat hij of zij perfect is. Perfectie bestaat niet, daarom heeft het streven naar perfectie ook geen zin.

Ieder mens is goed zoals hij of zij is en allemaal hebben we onze plus en minpunten. Jezelf blijven, jezelf zijn? Dat wilt iedereen en het waarom dat heb ik in de eerste alinea al besproken. Een betere versie van jezelf worden kan dus ook, maar dan moet iemand er wel voor open kunnen en of willen staan. Je kunt dus ook jezelf blijven en nog een mooiere en betere versie van jezelf worden.

Uiteraard ligt het ook eraan, van wie je de opbouwende kritiek ontvangt. M.a.w. geeft hij of zij wel zelf het goede voorbeeld? Staat hij of zij zelf ook open voor opbouwende kritiek? Allemaal dingen om rekening mee te houden als je “jezelf zijn en of jezelf blijven” wilt blijven koesteren.

Jezelf blijven op een faire manier

Ik zal even een heel simpel voorbeeld geven. Iedereen vind zichzelf wel lief etc. etc. Maar het ligt hoe dan ook aan het percentage. Ik zal het even nader toelichten als iemand voor 90% lief is en de ander voor 20% lief dan zit daar al een wereld van verschil tussen. Dan zou diegene die voor 90% lief is, wel eens kunnen denken dat jij niet lief bent. Ditzelfde geldt natuurlijk voor alles, ook voor het vertrouwen, het op iemand kunnen bouwen, het niet egoïstisch zijn, en integriteit en ga zo maar door.

Jezelf blijven, jezelf willen zijn dat is prima maar verlies dan sommige dingen ook niet uit het oog. Zie het positief en probeer er van te groeien, met alle benefits van dien.

Note: Mensen die van zichzelf denken dat ze de betweters zijn, en of de perfecte perfectionisten, die zullen niet snel en of nauwelijks openstaan voor opbouwende kritiek. Ze kunnen dan last hebben van een tunnelvisie en of zijn totaal niet in staat om hun Ego te laten zakken. Zulke mensen vergen heel veel energie van iemand, die hier geen last van heeft.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Je innerlijke bron wilt altijd connectie met je maken, sta jij dat toe of niet?
Onze innerlijke bron is het grootste geschenk dat we kunnen aanvaarden. Luister, wees even stil en probeer het goed in jezelf op te nemen. Je innerlijke bron zal je er dankbaar voor zijn.

Sommige mannen en of vrouwen laten hun innerlijke bron vervuilen, omdat ze zich teveel laten beïnvloeden door negatieve invloeden van anderen. Het klinkt misschien vreemd, maar ze laten hun innerlijke bron soms onbewust of bewust vertroebelen door anderen.

Jouw innerlijke bron

Als je van jezelf weet dat je puur en zuiver bezig bent dan sta je dicht bij je innerlijke bron en dan hoef je je door niemand niet te laten beïnvloeden. Als je jezelf op een negatieve manier door anderen laat beïnvloeden dan wordt je op dat moment afgesneden van je innerlijke bron.

Dit zorgt er weer voor dat je eigen energie niet meer kan stromen. Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid. God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (iets om nooit te vergeten). Onze 3 eenheid bestaat uit Ziel, Geest en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangen en of behoeftes.

Als de verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien. Vandaar dat het heel belangrijk is dat je altijd blijft bouwen en vertrouwen op je innerlijke bron (ook wel het bewustzijn genoemd).

In ieder religie benoemen ze dat weer anders, maar in principe komt het steeds op hetzelfde neer: een openbaring, een verlichting etc. Net zoals heel veel internationale en nationale boeken over – positief denken- heel vaak een deel van hun informatie uit de schriften van de Bijbel hebben gehaald.

Ik heb in mijn hele leven heel wat internationale en nationale boeken gelezen, net zoals ik de diepgang achter de woorden van de Bijbel heb bestudeerd en geloof me, het komt in principe allemaal op het zelfde neer. Alleen anders verwoord, met hier en daar nog wat minder of extra informatie erbij.

Zelfs in de bestseller -The Secret- kun je informatie terugvinden uit de Bijbel (Tweede Testament). Met als enigste verschil dat ze God, Jezus Christus en de Heilige Geest niet benoemen (en je eigen bewustzijn niet).

Iedere man en of vrouw bezit bij zijn of haar geboorte een unieke en absolute waarde. Elk mens op zich is een mysterie dat zich in de loop van de mensengeschiedenis niet meer herhaalt omdat we allemaal op onze manier uniek zijn.

Ik ben er van overtuigd dat de mens bestemd is om in vrede met zichzelf te leven, vol van een diepe vreugde en dat lukt heel vaak ook als je maar in contact blijft met je innerlijke bron. Ons onderbewustzijn staat in contact met de bron van grenzeloze wijsheid en het is vierentwintig uur per dag actief en neemt nooit rust.

Ons onderbewustzijn spreekt tot ons in de vorm van: ingevingen, impulsen, intuïties, voorgevoelens, associaties en ideeën.

Een voorbeeld: soms kun je het gevoel hebben dat “iets” niet klopt, maar je kunt het niet precies met de vinger aanwijzen. Je innerlijke bron geeft je op dat moment signalen af. Ons hart weet vaak het antwoord al maar ons verstand is dan nog niet zo ver. Laat het een connectie maken met je innerlijke bron, door erna te luisteren.

Om goed in contact te kunnen komen met je innerlijke bron, heb je rust nodig en zul je jezelf even moeten bevrijden van negatieve gedachtes. Want die behoren tot de duisternis en je innerlijke bron zit vol licht.

Als je een connectie maakt met je innerlijke bron, dan voel je dat daar licht en liefde zit. Vaak wordt onze innerlijke bron besmeurd met verdrietige en of pijnlijke ervaringen. Het is de kunst om die verdrietige en of pijnlijke ervaringen weg te vagen uit je Geest. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Verdrietige en of pijnlijke ervaringen roepen vaak weer associaties op.

Onthoud dat je onderbewustzijn scheppend van aard is en een eenheid vormt met de Goddelijke bron die je heeft geschapen. Als je dit heel goed beseft dan weet je ook dat je onderbewustzijn zowel negatieve als positieve gedachten kan scheppen. Als we heel goed “luisteren” naar ons onderbewustzijn dan merken we dat het ons aanspoort om ons te verheffen tot een hoger plan, te groeien en vooruitgang te boeken (leven boven je 5 zintuigen).

Als je door je negatieve gedachten verkeerde denkbeelden aan je onderbewustzijn hebt overgedragen, realiseer je dan dat er ook weer een methode is om deze negatieve gedachtes te kunnen overwinnen.

Hoe doe je dat dan? Je gaat constructieve en harmonische gedachtes opslaan want ook die worden door je onderbewustzijn geaccepteerd. Per slot van rekening bestaat je innerlijke bron uit licht en liefde. Haal het positieve vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan soms verzeild raken in ongelukkige situaties, waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken?

Blijkbaar ontbreekt er in ons leen iets dan onmisbaar is om tot volle ontplooiing te kunnen komen. Ergens is dan onderweg het licht van je innerlijke bron verflauwd.

Ook onze gedachten zijn energie en elke gedachte is weer een Elektromagnetische kracht op zich. Wat je denkt trek je aan uit het Universeel Elektromagnetische veld.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.