Persoonlijke effectiviteit in een relatie, herken jij jouw blinde vlek?
Hoe zou jij persoonlijke effectiviteit omschrijven? Ik zou persoonlijke effectiviteit omschrijven als: je aandacht vestigen op bepaalde groeipunten in jezelf.
De definitie van persoonlijke effectiviteit is voor ieder mens iets anders. Allemaal hebben we wel een “blinde vlek” waar we ons niet van bewust zijn totdat iemand er ons op aanspreekt.

En dat is nu het fijne van echte goede vrienden, echte goede vrienden geven elkaar opbouwende kritiek om het beste uit elkaar te halen. Als je merkt dat je persoonlijke effectiviteit aan het groeien is met en of zonder dierbare mensen om je heen dan kan je dat een heel goed gevoel geven.

Je vergroot je zelfkennis en zelfinzicht met persoonlijke effectiviteit. Het werken aan je persoonlijke effectiviteit kan in een relatie ook een toegevoegde waarde geven. Je wijs niet alleen maar met de vinger naar de ander maar je ben in staat om ook naar jezelf te kijken. Als je met 1 vinger naar iemand anders wijst, wijzen per slot van rekening 3 vingers naar jezelf (probeer dit gebaar maar eens uit).

Persoonlijke effectiviteit helpt ook bij verdriet en pijn. Pijn en of verdriet is op zichzelf geen kwaad dat ten koste van alles vermeden moet worden. Pijn kan ons ook onderrichten het kan een leermeester voor ons zijn. Verdriet en of pijn kunnen je duidelijk maken dat je misschien anders moet gaan leven. Of dat je ergens mee moet ophouden of dat je aan iets anders moet beginnen.

Pijn kan je ook duidelijk willen maken dat je je eigen denkwijze misschien eens moet veranderen (herkaderen). Ook dat hoort bij persoonlijke effectiviteit.

Persoonlijke effectiviteit

Een voorbeeld: je zit in een relatie maar je voelt je niet echt gelukkig. Dan heb je grote kans dat het HVW ontbreekt in je relatie. Wat betekend de afkorting HVW? De H staat voor horen, de V staat voor voelen de W staat voor waarnemen. Als iemand tegen je zegt: ik hou van je, dan wil je dat niet alleen horen, maar ook voelen en waarnemen.

Enkele voorbeelden van vragen die je jezelf zou kunnen stellen tijdens het proces van persoonlijke effectiviteit:

 • Hoe vaak laat je je leven bepalen door oudzeer?
 • Hoe staat het met je grip op je automatische reacties en gevoelens?
 • Hoe makkelijk kun je opbouwende kritiek verdragen?
 • Hecht je waarde aan innerlijke groei of behoor je tot een van de perfectionisten (groot Ego) die het altijd beter weten?
 • In hoeverre is de liefde voor jezelf ontwikkeld?

Als je in een relatie zit dan behoor je van 2 personen te houden, en van jezelf en van je partner. Dit houd in dat je evenveel waarde hecht aan de gevoelens en emoties van je partner als van jezelf. Per slot van rekening zit je met zijn tweetjes in een relatie en is het van belang dat je beiden jezelf kunt zijn.

Tevens is het van belang om elkaar te kunnen voorzien van opbouwende kritiek. Misschien komt die opbouwende kritiek niet meteen aan. Je moet er ook niet te snel doorheen want dan kun je je eigen proces van ontwikkeling missen. Als je te snel door een proces heen gaat dan bestaat er een mogelijkheid dat je het niet kunt ervaren zoals je het zou moeten ervaren.

Als er problemen in de relatie zijn, dan uit zich dat vaker in de randverschijnselen (irritaties). De randverschijnselen ontstaan omdat er iets in de Kern niet goed zit. Richt in dat geval je aandacht op oplossingen i.p.v. op de problemen. Probeer zo transparant mogelijk naar elkaar toe te zijn, laat je Ego even zakken en stel je gewoonweg kwetsbaar op naar je partner toe.

Verlies in een relatie, nooit het HVW uit het oog? HVW is een afkorting die ik zelf verzonnen heb. Waar staat dat voor? De H staat voor horen, de V staat voor voelen en de W staat voor waarnemen. Een voorbeeld: Als iemand tegen je zegt: ik hou van je. Dan wil je dit niet alleen horen, maar ook voelen en waarnemen!

Mensen veranderen niet zo snel, wel kan de manier waarop ze naar elkaar gaan kijken opeens veranderen.

Als je aan persoonlijke effectiviteit doet, dan moet je kunnen ervaren wat het met je geest en lichaam doet. Doseer het en heb geduld en de resultaten van persoonlijke effectiviteit zullen niet uitblijven. Op die manier haal je het van het onzichtbare naar het zichtbare toe. Als iets in iemands Geest rijpt, dan uit zich dat vroeg of laat en zal het vruchten af gaan werken.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Stress relief, stress verlichting hoe laat je stress en spanningen los?
Wat betekent stress relief? Ik versta onder stress relief: het loslaten van fysieke en mentale spanningen.
Als je jezelf lief hebt om diegene die je bent, dan kan dat wonderen verrichten in ieders leven . Ik heb het niet over verwaandheid en of over ijdelheid want dat staat los van liefde.

Stress relief en of stress verlichting werkt het beste als je in staat ben om contact te maken met je innerlijke bron. De vreugde van het in leven zijn, kan al veel aan stress relief doen. Dankbaar zijn voor de kleine en of grote dingen die je dan wel hebt.

Als we stress en spanningen ervaren dan merken we dat ons dat geen goed doet. Het voelt aan alsof alle levensenergie opeens uit je zelf wordt gezogen. Als we stress relief achterwege laten dan kunnen we op stress en spanningen reageren als een stier die een rode doek voor ogen ziet.

Het zijn vaak de randverschijnselen (irritaties) die de stress nog meer kunnen verergeren. De randverschijnselen ontstaan vaak omdat er in de Kern iets niet goed zit. Een van de mogelijkheden om aan stress relief te doen is naar de oorzaak van de Kern toegaan.

We kunnen pas heel dicht bij onze eigen bron komen als we rust om ons heen hebben en of als we onze even van “alles” terug kunnen trekken. Sommige gaan mediteren, anderen gaan sporten weer anderen doen iets anders. Een ieder man en of vrouw heeft zo zijn of haar manier om stress relief op zichzelf toe te passen.

Soms kunnen de omstandigheden rondom ons heen voor stress en spanningen zorgen en dan wordt stress relief een stuk moeilijker om toe te passen (gewoonweg omdat je sommige dingen niet altijd zelf in de hand hebt).

Enkele voorbeelden:

 • stel je vind geen werk, je lijd eronder en dat frustreert je. De omstandigheden van buitenaf werken niet mee: het zijn vaak maatschappelijke krachten waar je geen greep op hebt. Het enigste dan wat je kunt doen is het leren te accepteren. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk, per slot van rekening wil je werken en wil je door je werk zelf de hoogte van je inkomen kunnen bepalen. Maar je heb er ook niks aan als je jezelf maar “gek” blijft maken, dan heb je naast het feit dat je geen werk hebt, ook “geen leven” meer. Waarom heeft piekeren geen zin?
 • stel een dierbaar persoon die je aan het hart gaat wordt opeens ongeneeslijk ziek. Hoe vreselijk is dat? Dat is heel erg. In dit voorbeeld kun je stress relief bij jezelf toepassen als je leert dat je wel mag meeleven maar niet meer mee mag lijden. Want anders zou de kracht uit jezelf kunnen verdwijnen en dat mag niet omdat je ander niet meer voor 100% voor de ander zou kunnen zorgen. Ook dit is niet altijd even gemakkelijk omdat emoties en gevoelens vaak met ons op de loop gaan als we zien dat een ander het heel zwaar heeft. Als je gezond bent dan heb je misschien wel tientallen kleine wensen, doch als je heel erg ziek bent dan heb je nog maar 1 wens en dat is: weer beter worden!
 • stel je kind en of je kinderen zitten in de puberteit, hoeveel stress kan dat geven? Heel veel, in dat geval mogen we ook wel een naar onszelf kijken. Je kunt niet altijd alleen maar met de vinger naar iemand anders toewijzen. Probeer het gebaar maar eens uit: als je met 1 vinger naar iemand anders wijst wijzen er 3 vingers naar jou toe. Als je jezelf hier een beetje op toelegt dan kan dat ook zorgen voor stress relief.
 • stel je zit in een huwelijk en of relatie en je lijd onder stress en spanningen. Dat is ook niet niks, want die stress en spanningen kom je dan iedere dag weer tegen. Probeer de randverschijnselen (de irritaties) voor een moment achterwege te laten en ga op zoek naar de Kern van het probleem. Als jij en je partner hierin transparant naar elkaar toe durven zijn dan kom je steeds dichter bij de Kern waar het ware probleem ligt. Dit zorgt dan weer voor stress relief. Wat als je te verschillend van elkaar bent?
 • stel je hebt het in financieel opzicht niet breed, of omdat je ziek bent, of omdat je geen werk hebt. Je krijgt dan wel een minima uitkering, maar laten we eerlijk zijn daar kun je net je vaste lasten mee betalen en je honger van stillen en niet echt veel meer! Men zegt wel eens dat geld niet belangrijk is en dat de gezondheid liefde het meest belangrijkste is. Dit laatste klopt ook wel, zonder onze gezondheid kunnen we niets en liefde hebben we allemaal nodig. Ieder mens heeft liefde nodig en of wil graag liefde aan een dierbaar iemand geven.

Doch geld om normaal van rond van kunnen te komen is wel zeker van belang! En de zin: dat geld niet gelukkig maakt dat is al helemaal onzin. Als je voldoende geld ter beschikking hebt dan haalt dat hoe dan ook stress en spanningen weg. En dat heb ik het nog niet eens over een goed leven en of luxe!

 • Als je voldoende geld hebt, dan maak je je geen zorgen om je eigen riscio van de zorg op te maken.
 • Als je voldoende geld hebt, dan kun je datgene wat je lekker vind in de supermarkt kopen om te eten.
 • Als je voldoende geld hebt, dan hoef je niet jarenlang in 2de hands kleding te lopen.
 • Als je voldoende geld hebt dan komt er geen stress en spanningen als je ijskast of wasmachine opeens stuk gaat.
 • Als je voldoende geld hebt dat kun je jezelf zo af en toe op een leuk uitje trakteren (even voor een moment alle zorgen achter je laten)
 • Als je voldoende geld hebt, dan kun je op je oude dag zelf ook nog eens voor extra hulp zorgen. Iemand betalen om bijvoorbeeld de boodschappen voor je te doen of om je naar een huisarts toe te rijden. Of voor een gezellig praatje o whatever!

Er zijn nog genoeg mensen die geen schulden maken en of hebben gemaakt, die dan toch van een miezerig inkomen moeten leven. Helaas staan al diegene die het op dit vlak voor de wind gaat, hier niet en of nauwelijks bij stil en dat vind ik heel triest.

Allemaal op deze wereld zouden we het recht moeten hebben op een baan (zodat we zelf kunnen bepalen hoeveel we werken en hoeveel inkomsten we zullen hebben), maar ook daar staan anderen nauwelijks bij stil.

Stress relief op dit vlak is het aller moeilijkste net zo moeilijk als op het vlak van gezondheid als dat mocht ontbreken. Maar ook daar weer… diegene die voldoende geld hebben hoe dan ook meer mogelijkheden om hun gezondheid te bevorderen.

Mensen die net voldoende geld hebben om de vaste lasten te kunnen betalen en eten te kunnen kopen kunnen niet aan stress relief doen in die zin dat ze eens lekker kunnen gaan uit eten en o whatever. Ze krijgen dan weliswaar ook vakantiegeld maar dat gaat vaak aan de eerste behoeftes op en of extra onkosten en of in een reservepotje.

Je kunt zoveel enthousiasme, inzet hebben als je wilt als je geen kans op een baan krijgt dan houd het op en dan wordt stress relief een heel stuk moeilijker. En dan te bedenken dat heel veel ziektes kunnen ontstaan door stress en spanningen!

Het is niet God die deze ellende op de wereld gebracht heeft, het is de mens zelf! De mens heeft heel veel goede dingen gecreëerd, maar heeft ook heel veel kapot gemaakt. Maar goed ook daar is helaas niks meer aan te doen!

Het basisinkomen waar ze het nu over hebben is dus zo gek nog niet. Misschien ontstaan er wel bij heel veel mensen minder ziektes, die ziektes die voortkomen vanuit stress en spanningen (besparing op de kosten van de Zorg) als mensen met een minima inkomen ook iets meer aan stress relief kunnen doen.

Mensen die in de schulphulpverlening zitten door eigen toedoen, hebben het vaker nog beter dan al die mensen die al meer dan 10 jaar van een minimum inkomen moeten leven, doordat ze door omstandigheden geen kansen meer op de arbeidsmarkt krijgen (en die geen schulden hebben gemaakt). Waarom? Omdat al die mensen die schulden hebben gemaakt, maar 3 jaar in de schuldhulpverlening hoeven te zitten.

In April haalde de petitie van basisinkomen 2018 de grens van 40.000 handtekeningen, zodat het in de kamer zou worden besproken (bron: AD 25-10-2016)

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Kun Je Relatieproblemen Oplossen Met Behulp Van Intimiteit?
Relatieproblemen heeft ieder stel wel eens. Doch als de relatieproblemen de overhand beginnen te krijgen dan kan dat energie vretend zijn. Zo wil je niet verder toch?
Je bent ongelukkig, vertoont symptomen van een depressie en bent het helemaal zat. Van de ene kant worden al die relatieproblemen je teveel maar van de andere kant wil je jouw partner niet kwijt. Let daarbij wel op of je niet midden in een relatieverslaving zit.

Je hebt het gevoel dat er een oplossing moet zijn maar je hebt al zoveel geprobeerd dat je niet meer weet waar je moet beginnen. Vaak uitten problemen zich in randverschijnselen (irritaties), randverschijnselen ontstaan omdat er iets diep in de kern niet meer goed zit. Mensen veranderen niet zomaar, maar de manier waarop ze opeens naar elkaar kunnen gaan kijken, die kan wel opeens veranderen.

Je wilt verdomd graag al die relatieproblemen oplossen maar hoe moet je dat nu aanpakken? Voordat ik je vertel hoe je wellicht jouw relatieproblemen kunt oplossen is het belangrijk dat je jezelf realiseert dat je dit niet in je eentje kunt doen.

Je kunt de beste technieken toepassen maar als je partner zichzelf nonchalant opstelt en het hem of haar niet veel uitmaakt of je weggaat of niet heb je een probleem. Op die manier verdwijnen de relatieproblemen ook niet. Let op of je niet te maken hebt met een narcistische partner.

De kans is dan zeer groot dat jullie relatie binnen een zeer korte periode eindigt. Dat is natuurlijk pijnlijk maar van de ene kant misschien beter? Want als je samen blijft met iemand, die je toch geen liefde meer geeft dan trek je uiteindelijk steeds maar weer aan het kortste eind.

Zelf zou ik namelijk nooit samen willen zijn met iemand die het koud laat of ik bij hem of haar wegga, jij wel dan? Ik hoop dan ook voor jou dat je partner ook zijn of haar schouders eronder wilt zetten.

Waarom Je Met Intimiteit Je Relatie Kunt Redden

Wanneer zijn we intiem met iemand?

Normaliter alleen als we onszelf prettig voelen bij de ander. De vonken springen er dan vanaf en we kunnen niet genoeg krijgen van de ander.

Maar wat gebeurt er als je constant ruzie hebt met je partner? Het gebeurt niet van de ene op de andere dag maar de intimiteit zal langzaam verdwijnen, toch? De Geest en het lichaam gaan nu eenmaal altijd samen op!

Eigenlijk is dat ook niet gek want ja als het zo niet klikt waarom zou je dan met diegene knuffelen, kussen en zelfs naar bed gaan? Die behoefte is er in de meeste gevallen gewoon niet. (Ik heb het natuurlijk over een situatie waarin de stress jullie al tijden uit elkaar drijft.)

De meeste mensen willen dan ook eerst alle relatieproblemen oplossen voordat ze weer intiem worden. Op zich logisch maar ik raad dat altijd af.

Ik adviseer diegene – die echt hun relatieproblemen willen oplossen – juist het tegenovergestelde te doen. Dus in plaats van alle intimiteit uit te stellen totdat de relatieproblemen zijn opgelost, intimiteit juist als ”geneesmiddel” te gebruiken. Als je dat tenminste nog kunt opbrengen?

Volgens sommige onderzoeken wordt er namelijk een stofje genaamd oxytocin (hormoon) aangemaakt wanneer je intiem bent en daardoor voel je jezelf o.a. relaxed en veilig bij de ander, heb je het gevoel dat je de ander kunt vertrouwen en krijg je een steeds sterkere band.

De fake it until you make it instelling

Waarschijnlijk hebben jullie op dit moment niet veel behoefte om intiem te zijn maar het is dus wel een manier om weer dichter bij elkaar te komen en die relatieproblemen aan te pakken.

Het is natuurlijk niet zo dat wanneer jullie intiemer zullen zijn alle relatieproblemen opeens weg gaan maar het zou ervoor kunnen zorgen, dat jullie toleranter worden richting elkaar en meer door de vingers zien.

Op die manier zullen er minder discussies ontstaan, wordt de algehele sfeer beter en voelen jullie jezelf weer meer tot elkaar aangetrokken. Zo komen jullie in principe in een positieve vicieuze cirkel terecht en heeft jullie relatie een grotere kans van slagen op de lange termijn.

Geschreven door: JC

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Een Relatie Verbeteren Met Behulp Van Deze 4 Krachtige Tips
Je wilt je relatie verbeteren, want stress en spanningen door relatieproblemen is pijnlijk of niet?
Eerst was het fenomenaal maar nu lijkt het alsof jullie uit elkaar groeien. Jullie relatie staat op het randje van de afgrond…ergens is het licht verflauwd. Ergens is er onderweg is gebeurd. Mensen veranderen niet zo snel, maar de manier waarop ze naar elkaar gaan kijken, die kan wel opeens veranderen.

Het is ofwel de relatie verbeteren of er een einde aan maken want zo wil je niet verder gaan. Als ik nu jouw situatie beschrijf heb ik goed maar ook slecht nieuws.

Het goede nieuws is dat een relatie – in theorie – vrij simpel te verbeteren is. Het slechte nieuws is dat het voor veel mensen lastig is om de theorie om te zetten naar de praktijk.

Dit komt omdat we met veel emoties te maken hebben en een relatie verbeteren natuurlijk niet iets is dat je in je eentje kunt doen. Ook je partner moet bereid zijn te werken aan zichzelf en de relatie. Als dat niet het geval is heeft jullie relatie een zeer geringe kans van slagen.

Zorg er dus voor dat jullie op dezelfde lijn zitten en beiden bereid zijn echt moeite te doen om jullie relatie te verbeteren. Als jullie samen de onderstaande tips doornemen en toepassen zijn jullie goed op weg.

Focus jezelf op geven in plaats van nemen

Bij veel stelletjes zie ik dat ze zich in het begin focussen op liefde geven in plaats van nemen en dat deze volgorde na een tijdje veranderd. Ze willen dan opeens eerst liefde krijgen voordat ze liefde geven en dit resulteert in een negatieve vicieuze cirkel want ze zetten beiden die eerste stap niet.

Een relatie verbeteren is dan ook alleen mogelijk wanneer dit proces stopt en beiden partners zich weer gaan focussen op het geven van liefde.

Hetgeen waar je jezelf op focust wordt steeds groter

Een relatie verbeteren is vrij lastig als beiden partners zichzelf constant focussen op de negatieve dingen van de ander. Het zijn vaak de randverschijnselen (irritaties) die ontstaan, omdat er in de Kern iets niet meer goed zit. Ontdek de kern van het probleem.

Hoe meer je let op de negatieve dingen hoe meer negatieve dingen je zult ontdekken en dat resulteert weer in een heleboel frustraties. Dit is ook weer zo’n negatieve vicieuze cirkel die doorbroken moet worden.

Spreek daarom met elkaar af dat je beiden en boekje bijhoudt en elke dag minimaal 3 dingen opschrijft die je leuk/positief aan elkaar vind.

Dat is in het begin misschien moeilijk omdat het lijkt alsof er alleen maar negatieve dingen zijn maar dat komt omdat je brein gewend is zichzelf te focussen op die dingen. Hoe meer positieve dingen jullie beiden opschrijven hoe meer positieve dingen zullen gaan opvallen.

Laat discussies niet meer uit de hand lopen

Als je constant ruzie hebt met elkaar is het lastig om positieve dingen op te merken en vaak worden er ook dingen gezegd waar jullie achteraf spijt van krijgen. Je kunt dan wel sorry zeggen maar de ander heeft het toch gehoord en dat stapelt zich allemaal (helaas maar wel begrijpelijk) op.

Het is dus belangrijk om die felle discussies te voorkomen en dat kan door samen af te spreken dat jullie weglopen als het uit de hand loopt en verder praten als jullie afgekoeld zijn.

In het begin zal dat natuurlijk moeilijk zijn omdat jullie beiden die woede van binnen voelen maar hoe vaker jullie dit oefenen hoe beter jullie hierin zullen worden.

Een relatie verbeteren zonder leuke dingen te doen

Het is erg lastig om een relatie te verbeteren als jullie alleen maar negatieve momenten delen. Jullie worden op die manier immers alleen herinnerd aan negatieve dingen, denk aan irritaties en discussies.

Daarom is het belangrijk om met elkaar af te spreken dat jullie elke dag minimaal één uur besteden aan samen iets leuks doen. Denk aan samen koken, praten, masseren, uiteten, naar de film of iets anders.

De kans is natuurlijk groot dat jullie beiden (door de langdurige stress) een voorkeur hebben voor iets anders. In zo’n geval kun je afspreken dat jullie de ene dag doen wat je partner leuk vind en de andere dag wat jij leuk vind.

Het belangrijkste is eigenlijk dat jullie in je achterhoofd houden dat het niet gaat om de activiteit zelf maar puur om het feit dat jullie samen weer leuke dingen meemaken.

Geschreven door: JC

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.