Ieder huisje heeft zijn kruisje, hoe ga je daarmee om?

Ieder huisje heeft zijn kruisje, wat houdt dat in? Ieder huisje heeft zijn kruisje betekend dat iedereen zijn eigen leed te dragen heeft. Anders gezegd dat bijna niemand gespaard word voor ellende, tegenslagen, pijn en of verdriet. Bij de een is het kruis wat groter, als bij de ander. Doch hoe je het ook wendt of keert ieder huisje heeft zijn kruisje. Helaas!

Ieder huisje heeft zijn kruisje

Het is dan aan ons hoe we met dit leed omgaan hoe we e.e.a. kunnen verwerken en of een plekje kunnen geven. De ene persoon kan dat weer wat makkelijker als een ander. We zijn allemaal mensen, ieder mens is uniek dus we zijn ook allemaal anders van elkaar. En hierdoor reageren we ook weer allemaal anders op verschillende situaties en op het dragen van leed. read more

Als je het even niet meer weet? Lees dan het navolgende

Als je het even niet meer weet, dan is het van belang dat je jezelf even gaat resetten. Hier bedoel ik mee dat je jezelf even terug gaat trekken in jezelf. Ver weg van invloeden van anderen en of van andermans energieën.

Als je het even niet meer weet

Als je het even niet meer weet tip 1

Kom tot jezelf en waak ervoor wie je wel en of niet toelaat in je Auraveld op het moment dat je jezelf gaat resetten.

Alles bestaat uit energieën, ook je medemensen, de natuur, alles wat leeft bestaat uit energieën. Dingen die niet leven hebben ook hun energieën, maar daar heb ik het wel een andere keer over. read more

Ik weet het niet meer, wat als je het even niet meer weet?

Elke man en of vrouw, maakt niet uit van welke leeftijd heeft wel eens de gedachte: ik weet het niet meer. Dat is niet meer dan menselijk en begrijpelijk. We maken positieve dingen mee in ons leven, maar vaak moeten we ook "ellende" incasseren.

Wij als mens bestaan uit een 3 eenheid, Ziel, Geest en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangens en of behoeftes. Zodra deze verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreken dan raken we in onbalans. Grote kans dat dan de gedachte: ik weet het niet meer weer bij je opkomt. read more

Gebedsgenezing is dat iets wat iedereen kan leren? Ontdek het nu hier

Gebedsgenezing heeft dat iets met liefde te maken? Natuurlijk gebedsgenezing heeft met liefde voor jezelf te maken.

Gebedsgenezing op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau, dat kan iedereen leren, het heeft niks met vreemde krachten krachten te maken.

Zoals ik al eerder aangaf in de inleiding bovenaan in de menubalk. Bedenk dat de toekomst het resultaat is van je denkgewoonten. Jouw denkgewoonten hebben alles al in je Geest vastgelegd, behalve als je er door te bidden verandering in brengt.

Sommige mensen denken dat je het buiten jezelf zoekt, als je tot God bid. Dat is een foutieve gedachte, als je het nader onderzoekt! Want door te bidden boor je je eigen Christus bewustzijn aan.  Je gaat het dus niet buiten jezelf zoeken en je hebt er geen kerk of andere gemeenschap voor nodig. read more