Als je meteen het Onze Vader gebed wilt lezen, scroll dan naar beneden halverwege dit artikel tref je het aan.
Anders lees gewoon even op je gemak verder. Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed wat er is, Jezus Christus was de grootste spirituele leraar ooit en hij bad het Onze Vader gebed tot zijn Vader in de hemel.

Note: Onderaan dit artikel staan weer een paar andere artikelen die je een openbaring zullen geven, straks meer hierover. Nu weer even terug naar het Onze Vader gebed.

Jezus was een normaal mens, totdat hij het volle Christusbewustzijn in zich liet stromen toen werd hij een voorbeeld voor de hele mensheid.

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (ook wij bezitten een 3 eenheid: ziel, geest en lichaam). Waarom denk je dat hij dat gedaan heeft? Volgens mijn visie: zodat we allemaal een beroep kunnen doen op ons eigen Christusbewustzijn als wedergeboren Christen.

Wedergeboorte in het kort omschreven: het moment dat je zelf contact met God, Jezus Christus en de Heilige Geest zoekt. In een periode na je eerste geboorte (op latere leeftijd, als je er aan toe bent). Je zoekt dan het koninkrijk van God op. Gedachten zijn de scheppende kracht, of ze sporen de scheppende kracht aan om in beweging te komen.

Aangezien wij de dingen van God, niet kunnen begrijpen met ons verstand, moeten we ze begrijpen met een deel van ons wat Geest is. In het artikel gebedsgenezing lees je daar meer over.

Heb je er wel eens bij stilgestaan: dat het vragen of vergiffenis van onze zonden, ook wel eens zou kunnen inhouden dat we vergeten een beroep te doen op ons eigen Christusbewustzijn? Ons eigen Christusbewustzijn bestaat uit liefde en licht als we dat beseffen dan weten we ook dat wij er een beroep erop kunnen doen.

De wet van oorzaak en gevolg is iets wat we in ons dagelijks leven in werking kunnen zien. Verricht een bepaalde handeling of verzuim om dit te doen en de uitkomst is voorspelbaar en staat vast.

De doeltreffendheid van het Onze Vader gebed wordt net zo zeer beïnvloed door de wet van oorzaak en gevolg als alle andere zaken. Want als we op de juiste manier bidden, zonder het zwaarmoedige met uiterlijk vertoon, maar wel innerlijk met veel oprechtheid dan merken en voelen we dat.

Het Onze vader gebed is een gebed van voorbereiding en toenadering. Het activeert de menselijke geest en het etherische dat alles omhult wordt voorbereid op het gebed dat dan volgt. En daarom is het Onze Vader gebed meer dan een op zichzelf staan gebed. Het is een voorbereidend gebed dat extra kracht verleend aan andere gebeden die daarop volgen.

We hebben allemaal wel eens gehoord van het Auraveld, de eerste laag is het etherisch lichaam deze laag zit het dichts bij het lichaam. Het auraveld heeft 7 lagen en is verbonden met de 7 chakra’s.

Het Onze Vader gebed

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwade
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid
Amen

Jezus was de Christus, na zijn geestelijke verheffing bij zijn doop. Toen hij in de dertig was trad de geest in mystieke overvloed bij hem binnen en werd hij een gezalfde. Voor Jezus Christus was het Onze Vader gebed het allerbelangrijkste.

Jezus Christus was niet langer een gewoon mens en al helemaal geen intellectueel of priester, maar iemand met totaal andere kwaliteiten en hij wist wie de Vader was. Hij wist dat God de Vader van de wereld was in de zin dat alle dingen uit God voortkomen.

God was de onverklaarbare, de onnoembare en onbeschrijfbare, de oorsprong. De oorzaak en het wezen van alle dingen, de mens inbegrepen.

Daarom zei hij dat we eerst de activerende kracht van het Onze Vader gebed moeten inschakelen die het gebed effect geef en het via de juiste kanalen laten lopen. Met andere woorden, we moeten ons “aansluiten”anders zullen de gebeden verloren gaan langs de niet “aangesloten” lijnen.

Het is dus weer een kwestie van oorzaak en gevolg. As de lijn niet aangesloten is, zal de boodschap niet doorkomen. Wij als mens met onze toegang tot elektronische apparatuur zouden de eersten moeten zijn om dit te begrijpen. Geen kracht= geen succes, of het nu de telefoon of televisie is. Radio en tv golven gaan de Ether in, net zoals het Onze Vader gebed en de navolgende gebeden.

Het Onze Vader gebed wordt ook wel eens de sleutel tot de dag en de nacht genoemd.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Share:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *