Onze innerlijke bron is het grootste geschenk dat we kunnen aanvaarden. Luister, wees even stil en probeer het goed in jezelf op te nemen. Je innerlijke bron zal je er dankbaar voor zijn.
Sommige mannen en of vrouwen laten hun innerlijke bron vervuilen, omdat ze zich teveel laten beïnvloeden door negatieve invloeden van anderen. Het klinkt misschien vreemd, maar ze laten hun innerlijke bron soms onbewust of bewust vertroebelen door anderen.

Jouw innerlijke bron

Als je van jezelf weet dat je puur en zuiver bezig bent dan sta je dicht bij je innerlijke bron en dan hoef je je door niemand niet te laten beïnvloeden. Als je jezelf op een negatieve manier door anderen laat beïnvloeden dan wordt je op dat moment afgesneden van je innerlijke bron.

Dit zorgt er weer voor dat je eigen energie niet meer kan stromen. Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid. God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (iets om nooit te vergeten). Onze 3 eenheid bestaat uit Ziel, Geest en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangen en of behoeftes.

Als de verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien. Vandaar dat het heel belangrijk is dat je altijd blijft bouwen en vertrouwen op je innerlijke bron (ook wel het bewustzijn genoemd).

In ieder religie benoemen ze dat weer anders, maar in principe komt het steeds op hetzelfde neer: een openbaring, een verlichting etc. Net zoals heel veel internationale en nationale boeken over – positief denken- heel vaak een deel van hun informatie uit de schriften van de Bijbel hebben gehaald.

Ik heb in mijn hele leven heel wat internationale en nationale boeken gelezen, net zoals ik de diepgang achter de woorden van de Bijbel heb bestudeerd en geloof me, het komt in principe allemaal op het zelfde neer. Alleen anders verwoord, met hier en daar nog wat minder of extra informatie erbij.

Zelfs in de bestseller -The Secret- kun je informatie terugvinden uit de Bijbel (Tweede Testament). Met als enigste verschil dat ze God, Jezus Christus en de Heilige Geest niet benoemen (en je eigen bewustzijn niet).

Iedere man en of vrouw bezit bij zijn of haar geboorte een unieke en absolute waarde. Elk mens op zich is een mysterie dat zich in de loop van de mensengeschiedenis niet meer herhaalt omdat we allemaal op onze manier uniek zijn.

Ik ben er van overtuigd dat de mens bestemd is om in vrede met zichzelf te leven, vol van een diepe vreugde en dat lukt heel vaak ook als je maar in contact blijft met je innerlijke bron. Ons onderbewustzijn staat in contact met de bron van grenzeloze wijsheid en het is vierentwintig uur per dag actief en neemt nooit rust.

Ons onderbewustzijn spreekt tot ons in de vorm van: ingevingen, impulsen, intuïties, voorgevoelens, associaties en ideeën.

Een voorbeeld: soms kun je het gevoel hebben dat “iets” niet klopt, maar je kunt het niet precies met de vinger aanwijzen. Je innerlijke bron geeft je op dat moment signalen af. Ons hart weet vaak het antwoord al maar ons verstand is dan nog niet zo ver. Laat het een connectie maken met je innerlijke bron, door erna te luisteren.

Om goed in contact te kunnen komen met je innerlijke bron, heb je rust nodig en zul je jezelf even moeten bevrijden van negatieve gedachtes. Want die behoren tot de duisternis en je innerlijke bron zit vol licht.

Als je een connectie maakt met je innerlijke bron, dan voel je dat daar licht en liefde zit. Vaak wordt onze innerlijke bron besmeurd met verdrietige en of pijnlijke ervaringen. Het is de kunst om die verdrietige en of pijnlijke ervaringen weg te vagen uit je Geest. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Verdrietige en of pijnlijke ervaringen roepen vaak weer associaties op.

Onthoud dat je onderbewustzijn scheppend van aard is en een eenheid vormt met de Goddelijke bron die je heeft geschapen. Als je dit heel goed beseft dan weet je ook dat je onderbewustzijn zowel negatieve als positieve gedachten kan scheppen. Als we heel goed “luisteren” naar ons onderbewustzijn dan merken we dat het ons aanspoort om ons te verheffen tot een hoger plan, te groeien en vooruitgang te boeken (leven boven je 5 zintuigen).

Als je door je negatieve gedachten verkeerde denkbeelden aan je onderbewustzijn hebt overgedragen, realiseer je dan dat er ook weer een methode is om deze negatieve gedachtes te kunnen overwinnen.

Hoe doe je dat dan? Je gaat constructieve en harmonische gedachtes opslaan want ook die worden door je onderbewustzijn geaccepteerd. Per slot van rekening bestaat je innerlijke bron uit licht en liefde. Haal het positieve vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan soms verzeild raken in ongelukkige situaties, waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken?

Blijkbaar ontbreekt er in ons leen iets dan onmisbaar is om tot volle ontplooiing te kunnen komen. Ergens is dan onderweg het licht van je innerlijke bron verflauwd.

Ook onze gedachten zijn energie en elke gedachte is weer een Elektromagnetische kracht op zich. Wat je denkt trek je aan uit het Universeel Elektromagnetische veld.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Share:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *