Hoe krijg ik mijn ex terug? Je ex terugwinnen kan dat?

Posted by: liefde expert - Posted on:

Hoe krijg ik mijn ex terug? Dat is vaak nog de eerste en enigste vraag (gedachte) die je hebt als jouw ex je heeft verlaten.

Dat is ook vrij logisch dat je die gedachten dan krijgt, want liefdesverdriet is niet zomaar iets, liefdesverdriet kan soms heel heftig zijn. Liefdesverdriet hakt erin!

De gedachte : hoe krijg ik mijn ex terug? Is op dat moment misschien wel de grootste vraag die je bezig houd en het grootste verlangen dat je koestert. Dat is vrij normaal, want op het moment dat jou ex jou verlaat is al het vertrouwde om je heen weg.

Je voelt je alleen en verlaten en je kunt je op dit moment misschien niet voorstellen, hoe je leven zonder je ex er voor jou uit zou zien. Je kunt diegene die je lief had, opeens niet meer liefhebben en dat doet pijn!

Als je jezelf afvraagt: Hoe krijg ik mijn ex terug? Realiseer je dan heel even dat mensen niet zomaar veranderen. Wel kan de manier waarop ze naar elkaar gaan kijken, opeens veranderen. Dus als je je ex wilt terugwinnen realiseer je dan dat er een oorzaak is waarom je ex jou verlaten heeft.

De patronen die je ontwikkelt in de relatie hebben alles te maken met de verwachtingen die je hebt of had van de relatie. Datzelfde geldt ook voor je ex.

Exen geven niet altijd graag de ware oorzaak aan, die houden ze meestal voor zichzelf. Ze geven soms wel een reden op, maar die reden kan nog veel dieper en dieper liggen. Het kan ook voorkomen dat je ex zelf nog niet de ware oorzaak heeft ontdekt waarom hij of niet meer voor de relatie wilt gaan. Een gevoel is niet altijd makkelijk om te kunnen ontleden. Geef het de tijd.

Het is dus de kunst aan jou om de Kern van het probleem te analyseren en te begrijpen. Kijk en let niet op de randverschijnselen (de kleine irritaties) want die ontstaan alleen maar omdat er in de Kern iets niet goed zit.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 1

Op het moment dat je ex jou heeft verlaten, moet je deze nieuwe situatie accepteren. Waarom? Het is nooit goed als je je ex gaat pushen om de relatie met jou weer te herstellen. Als de relatie zich al gaat herstellen met je ex, dan moet DE WIL om de relatie te herstellen vanuit je ex tot stand komen.

Als je ex je heeft verlaten, geef hem of haar dan eerst eens de tijd om op zichzelf te kunnen zijn. Jij moet ook even op jezelf kunnen zijn, zodat je alles nog eens kunt overdenken. En die kans moet je ex ook kunnen krijgen, als je je ex graag terug wilt. Als je gaat pushen om je ex terug te winnen, dan bereik je vaak het tegendeel en dat wil je dan toch niet?

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 2

Door te pushen, verwijder je de ander meestal nog meer. Je ex kan dan het gevoel krijgen dat je zijn of haar gevoelens bagatelliseert. Dat kan er dan weer voor gaan zorgen dat je ex nog meer afstand van je wil nemen.

Als je je ex niet met rust laat dan zou hij of zij wel eens het gevoel kunnen krijgen, dat je je zin wilt krijgen. Daarnaast kan je ex het gevoel krijgen dat je hem of haar aan het stalken bent en dat wil je natuurlijk voorkomen.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 3

Geef je ex eerst eens een aantal weken de tijd, zodat hij of zij eerst eens alles kan laten bezinken. Het kan zomaar gebeuren dat je ex dan gaat merken dat hij of zij jou gaat missen. Dus verpest dat ene moment niet dat hij of zij zich, dat vanuit zichzelf kan gaan realiseren. Dat moment krijg je maar 1 keer dus verpest het niet. Wacht af welke processen zich in je ex en in jezelf gaan rijpen.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 4

Wij als mens gaan heel vaak op ons gevoel te werk, soms kunnen we het gevoel krijgen dat we een einde aan een relatie moeten maken. Dit gebeurd meestal als we het gevoel hebben dat we onszelf niet meer kunnen zijn en dat kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben.

Als je ex een foute man en of foute vrouw, player en of genotsjager was, dan is het maar beter dat hij of zij vanaf nu je ex is. Je schiet niets op met foute mannen of foute vrouwen.

Dat klinkt misschien heel hard dat het dan beter is, dat hij of zij je ex is en dat wil je misschien helemaal niet horen. Wie wilt dat wel horen? Niemand wilt dit horen! Toch overkomt het heel veel mannen en vrouwen, dat ze te maken hebben met een player en of genotsjager. Laat jezelf niet manipuleren!

Alleen jij kunt bepalen of je ex een foute man en of vrouw was. Als door jouw analyse blijkt dat hij of zij een player en of genotsjager was, onthoud dan dat sommige dingen niet voor niets gebeuren. Laat deze zin eens rustig door je heen gaan en probeer bepaalde herinneringen vanuit je ex relatie terug te halen.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 5

Als er voor jouw gevoel en voor het gevoel van je ex echte liefde in het spel was, dan heb je grote kans dat jullie op een dag weer bij elkaar komen. Dat gebeurd wel vaker dan je denkt! De meeste kans van slagen heb je dan als jullie vooraf heel goed samen het Kernprobleem bespreken en oplossen.

Vraag in alle rust naar de echte reden. Want als je niet samen de kern van het probleem tot in het diepste bespreekt en oplost, dan heb je grote kans dat je dan weer in een stoplicht en of knipperlicht relatie terecht komt. Als je stabiliteit in je relatie wilt hebben, probeer dat dan te voorkomen. Zoek naar de Kern van het probleem!

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 6

Als je ex aangeeft dat hij of zij niet meer van je houd, of geen relatie meer met je wilt accepteer dat dan. Hoe moeilijk dit dan ook voor je kan zijn. Liefde kun je niet afdwingen, want als je dat doet gaat de liefde vroeg of laat weer bij je vandaan.

Als je ex aangeeft dat hij of zij alleen wilt blijven en geen relatie meer met je wilt. Bedenk dan dat dit voor jou het beste is. Waarom? Je krijgt dan toch nooit de liefde die je jezelf zou willen toewensen, je trekt dan toch altijd aan het kortste eind. En of dat dan wel zo’n fijne relatie is? Uiteraard ligt die keuze bij jou.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 7

Als de pauze tijd om is en je met je ex gaat praten, gebruik dan het Gedrag-situatie-gevoel, dit wordt ook wel de GSG gevoel genoemd.

Het gedrag -situatie- gevoel houdt in dat je gaat spreken over de Ik-vorm over je eigen gevoel.  Ik zal even een duidelijk voorbeeld benoemen:

  • Je zegt dus niet: och jij denk ook altijd maar alleen aan jezelf.
  • Je zegt dan wel: ik voel me verdrietig als je me negeert.

Als je het gedrag-situatie-gevoel toepast dan spreek je dus over het gedrag wat je partner op dat moment vertoont. Je spreek dan niet over zijn of haar karakter in het algemeen en dat is een groot verschil.

Als je je ex-partner ergens op wilt wijzen, voeg er dan altijd aan toe wat je dan wel graag zou willen. Probeer niet meer te denken in problemen, maar richt je op het denken in oplossingen.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 8

Onthoud dat luisteren vaak beter werkt als middel om iemand aan het praten te krijgen dan praten.  Probeer dus actief naar je ex te luisteren als je graag je ex terug wilt winnen.

Hier bedoel ik mee dat je probeert om jezelf in te voelen in de ander. Te ontdekken wat je ex precies bedoelt en breng dat dan ook onder woorden. Vat het samen en herhaal het op die manier zul je ontdekken of je hem of haar goed begrepen hebt.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 9

Sta er altijd bij stil dat niet iedere spreker onmiddellijk de diept in kan of wil, probeer hier dan ook rekening mee te houden en stel jezelf geduldig op.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 10

Veel exen denken met enige nostalgie terug aan de periode dat ze elkaar net kenden en nog heel erg verliefd waren. Het was toen nog een tijd dat alles vanzelf leek te gaan. Wanneer je enige tijd samen bent veranderd dat.

Toch kan het voorkomen dat je beiden en of een van de twee anders naar de ander gaat kijken. Dit terwijl je ex eerst zoveel bij jou herkende, blijken nu opeens de verschillen de overhand te krijgen.

Het is een realiteit dat het een op de 3 paren niet lukt om de overgang van verliefdheid naar liefde te maken. Dat kan natuurlijk heel veel oorzaken hebben, het is ook niet van belang om die oorzaken hier allemaal te benoemen omdat iedere relatie weer anders in elkaar zit.

Als het goed gaat in de relatie, dan gaan mensen anders met elkaar om. Als een koppel alleen nog maar op een negatieve manier met elkaar spreekt, dan is hun non verbale gedrag ook anders. Ze raken elkaar nog maar nauwelijks aan, geven nog maar weinig affectie aan elkaar met alle gevolgen van dien. De relatie gaat dan bergafwaarts.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 11

Waarom zien we ons soms of zo vaak verzeild raken in ongelukkige situaties en of relaties? Relaties waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken?

Blijkbaar ontbreekt er dan toch iets in ons leven, wat onmisbaar is om tot volledige ontplooiing te komen vandaar dat het vaak zo belangrijk is om te streven naar zelfkennis en zelfinzichten.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 12

Soms wijzen we met de vinger naar de ander toe, maar op het moment dat we met de vinger naar de ander toewijzen wijzen er 3 vingers naar ons zelf toe. Probeer het gebaar maar eens uit.

Soms hebben we een blinde vlek over een eigenschap van onszelf. Dat is iets waar we ook wel eens bij mogen stil staan. Vandaar dat het zo fijn is als je zo nu en dan gespiegeld wordt.

Het ontvangen van opbouwende kritiek, kan vaak het beste in onszelf naar boven halen. Mits we open willen staan voor deze opbouwende kritiek die ons vanuit liefde wordt gegeven. Het is dan jouw taak om er iets mee te doen of niet. Die keuze ligt dan bij jou.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 13

Wij als mens zijn geen enkelvoudig wezen, we bestaan allemaal uit een drie eenheid. Ziel, Geest en Lichaam en op elk van deze 3 niveaus hebben we onze behoeftes. Als onze verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien.

Vandaar dat het zo belangrijk is om openlijk alles met elkaar te bespreken en om duidelijke afspraken te maken als we nog in een relatie zitten. Of als we de relatie alsnog willen herstellen.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 14

Een mens kan onmogelijk in vrede met anderen leven als hij niet geleerd heeft om eerst vrede met zichzelf te hebben. Het houden van jezelf is ook van belang, want als je niet voldoende van jezelf houd dan kun je ook niet van een ander houden. Waarom? Simpelweg omdat je het gevoel van houden van, dan niet herkend.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 15

Wanneer ons gevraagd wordt om onze naaste te beminnen als onszelf, dan houdt dit in dat alles wat we voor de naaste willen doen, we ook voor onszelf zouden moeten doen. Met andere woorden het is een koppeltransactie.

Onthoud dat er in een relatie altijd 2 mensen zijn waarvan je moet houden, jezelf en je partner. Je kunt niet de een liefhebben en de ander niet want dan raakt de hele relatie in onbalans.

Een relatie bestaat nu eenmaal uit heel veel facetten. In een relatie is het van belang dat het Geestelijke altijd samen opgaat met het lichamelijke. Als een van de twee achter blijft dan kan ook weer voor een onbalans in de relatie zorgen.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 16

Verdriet en pijn, is op zich geen kwaad dat ten koste van alles moet worden vermeden. Pijn kan soms ook een leraar zijn van wie we iets kunnen leren. Pijn kan ons ook onderrichten en ons vertellen dat we ons anders moeten gaan opstellen en of anders moeten gaan leven.

Pijn kan ons ook duidelijk maken dat we ergens mee op moeten houden, pijn kan ons leren dat we beter een andere richting in kunnen slaan.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 17

Realiseer jezelf dat liefde geen passieve gemoedsstemming is. Liefde betekent een “samengaan met” niet enkel en alleen een “vallen voor”. Hier bedoel ik mee te zeggen dat liefde niet alleen ontvangen is, maar bovenal ook geven is.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 18

Liefde kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk gegeven worden. Een andere mogelijkheid bestaat gewoonweg niet. Of je koppelt een aantal voorwaarden aan je liefde of je doet dit niet. Als je voorwaarden aan een liefde koppelt en die voorwaarden vallen vroeg of laat weg dan blijft er bijna niets meer over. Vandaar dat het altijd beter werkt als je kiest voor een onvoorwaardelijke liefde.

Want een voorwaardelijke liefde zal altijd ontaarden in een weegschaal liefde. En een weegschaal liefde is niet de meest ideale vorm van liefde. Liefde werkt alleen als je er beiden aan wilt werken en dat gaat nu eenmaal een stuk moeizamer als het een voorwaardelijke liefde is.

Als teleurstelling en of verlammende emoties de overhand krijgen, dan is dat altijd een aanwijzing dat de verlangens en behoeftes onvoldaan zullen blijven.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 19

Probeer zoveel mogelijk informatie uit de andere artikelen van mijn Blog te halen. Deze informatie kan je weer verder op weg helpen om je ex terug te krijgen. Lees ook eens het artikel: onzekerheid in de relatie.

Probeer naast het uiten van je liefdesverdriet, zoveel mogelijk informatie te vergaren. Want op het moment dat je ex weer iets van zich laat horen, kan je dat van pas komen. Op die manier ben je anders en ook nog eens goed voorbereid. Kennis is macht, onderschat dit niet!

Mocht je ex na een aantal weken nog niets van zich laten horen, dan zou je zelf eens contact met je ex kunnen opnemen. Doe dit dan wel op een hele natuurlijke en ongedwongen manier.

Hoe krijg ik mijn ex terug? Tip 20

Als je ex voor jou nog de moeite waard is, dan is het voor jou ook zeker de moeite waard om jezelf wat meer in de onderwerpen te verdiepen die relevant zijn voor een goede relatie.

Vanaf de homepagina kun je door het hele archief heen scrollen. Hoe meer informatie jeopdoet, hoe beter je dingen zult gaan begrijpen en hoe sterker je straks staat. Veel succes met alles!

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *