Gebedsgenezing is iets heel bijzonders. Bidden is ontvangen (zo staat het in onze Bijbel).  Vergeet niet dat door het gebed een reserve van zegen tot onze beschikking kan komen te staan. Sommigen mensen willen al gelijk resultaten zien, voordat ze zelfs maar gebeden hebben. Zo werkt het dus niet.

Eerst moet je je geloof laten rijpen in je Geest en als dat eenmaal gebeurd is dan uit het zich pas in de fysieke wereld. Je haalt het dus van het onzichtbare naar het zichtbare toe. Want zoals de Bijbel zegt: Gij hebt niets, omdat gij verkeerd bidt (Jakobus 4:2-3). Denk nu even aan de navolgende wereldberoemde zin: Zoekt en gij zult vinden, Klopt en u wordt opengedaan (dit houd zoveel meer in).

Mensen die niet begrijpen dat de verandering in hun geest plaats vind en dat dit dan moet doorwerken in hun ziel en lichaam zijn meestal nogal teleurgesteld. Jezus Christus zei: Wat uit vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is Geest (Johannes 3.6).

Je kunt je lichaam en ziel voelen. Als ik mijn hand op je hoofd leg, dan zul je weten dat ik je heb aangeraakt. Door woorden te spreken tegen je ziel kan ik je blij, boos en of droevig maken. Dat houdt dus in dat ik je ook kan raken als ik niet fysiek bij je in de buurt ben.Het begrijpen van Geest, Ziel en Lichaam ontsluit de Geestelijke dimensie, zodat je kunt ervaren wie je bent en wat je hebt in Christus.

“De geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot U gesproken heb, zijn geest en zijn leven (Johannes 6.63).

M.b.t. de gebedsgenezing. Het is bekend dat sommige mensen genezen en sommige mensen helaas niet. Waar ligt dat aan? Geen idee, ik denk dat niemand hierop het antwoord weet. Men zou wel kunnen gissen, aannames kunnen doen, maar dat zijn mijns inziens nog geen feiten. Ik weet alleen dat het belangrijk is, om niet alleen te bidden voor genezing (puur vanuit je ratio zonder gevoel). Het is belangrijk om naast het gebed ook de Genezer lief te hebben (de samensmelting van Ziel, Geest en Lichaam). We bestaan toch niet voor niets uit die 3 eenheid?

Als je jezelf wat meer wilt verdiepen in gebedsgenezing dan adviseer ik je om dit hele artikel door te lezen. Het helpt je namelijk om e.e.a. beter (anders) te kunnen begrijpen. Want het is een foutieve gedachte als men denkt, dat als men bid tot God dat men het dan buiten zichzelf gaat zoeken.Want zoals in de Bijbel staat: God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Later meer hierover.

Gebedsgenezing op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau, is dus iets wat iedereen kan leren (men moet alleen het ongeloof kunnen uitbannen en dat heeft geloof en tijd nodig). Dingen diep in ons, die we zelf niet eens helemaal begrijpen, worden aan ons geopenbaard door het woord van God. Wat alleen effect heeft als het diep in ons hart terecht komt. Een Geest die niet open staat voor diepe inzichten, zal ze ook niet krijgen. Een volledige overgave is het proces van het leegmaken van de Geest.

Wanneer we in een bepaalde situatie terechtkomen met het besef dat we niet weten, blijkt iets in ons het wel te weten. Door te bidden doen we met onze bewuste Geest een stap terug, opdat een hogere macht in ons naar voren kan treden en ons de weg kan wijzen. Het gaat hier om een onzichtbare energie met zichtbare gevolgen. Als je God's licht door je heen laat schijnen, dan wordt daar een vonk licht in de mens mee bedoeld die voor geen geld te koop is. Je komt op een hogere frequentie, als je bid en dat opent de deuren weer voor andere mogelijkheden.

Als je jezelf bezig houd met gebedsgenezing dan doe je namelijk een beroep op je eigen Christusbewustzijn (anderen die liever niet het woord God gebruiken benoemen dit ook wel als je Hogere Zelf of Innerlijke bron). In principe komt dit allemaal op hetzelfde neer.

Onze denkgewoonten hebben vaak alles al in onze Geest vastgelegd, behalve als je er door te bidden verandering in brengt. Je gaat het dus niet buiten jezelf zoeken en je hebt er geen kerk of andere gemeenschap voor nodig. Je gaat contact maken met je innerlijke licht.

Als je bid dan trigger je de hypofyse die zich in jouw hersenen bevind en die scheid dan weer meer hormonen af naar de pijnappelklier en hierdoor kom je weer op een andere/hogere frequentie te zitten. (dat is weer een heel verhaal op zich).

Iedereen kan een vrijwillige relatie met Jezus Christus aangaan en iedereen moet daartoe zelf het initiatief nemen (dat gebeurd wanneer men er aan toe is). Zo staat het ook in de Bijbel (ieder mens heeft een vrije wil).

Jouw onderbewustzijn kent je toekomst

Jouw lotsbestemming is vaak je geesteshouding, de manier waarop je denkt, voelt en gelooft. En dat is wat de meest grootste spirituele leraar Jezus Christus ons duidelijk wilde maken. Het zijn niet mijn woorden, maar woorden van vele grootheden die de boodschap achter de teksten van de Bijbel hebben begrepen.

De mens oogst wat hij heeft gezaaid

Door gebedsgenezing doe je dus een beroep op je eigen Christusbewustzijn. Het helpt sowieso om de pijnlijke krassen op je Ziel en Geest te vervagen, al doende ervaar je dat. Later in dit artikel meer hierover.

Ben ik een kerkganger? Absoluut niet. Ik hoef ook geen kerkganger en of theoloog te zijn om mezelf te wenden tot mijn eigen Christusbewustzijn (hogere zelf, innerlijke bron). Het enigste wat ik moet leren en bestuderen is de diepgang achter de woorden van de Bijbel, net zoals mijn Amerikaanse Bijbel leraren dat gedaan hebben.

Zelfs de schrijver van de bestseller The Secret, gebruikt de achterliggende boodschappen van de Bijbel. Uiteraard zonder de 3 eenheid, God, Jezus Christus en de Heilige Geest te benoemen. Het komt in principe op hetzelfde neer alleen in een andere verpakking.

Naast de besteseller The Secret, zijn er nog vele anderen internationale en nationale schrijvers van boeken zoals: haal de kracht uit jezelf etc. de achterliggende boodschappen van de Bijbel gebruiken, zonder het woord God, Jezus Christus en of de Heilige Geest te benoemen (op sommige na).

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis, wat houdt dat in? Juist wij bezitten allemaal de 3 eenheid, net zoals hij en we hebben een grotere potentie dan dat we allemaal denken.

Er wordt beweerd, dat we maar een deel van onze hersencapaciteit gebruiken (Geest). God heeft ons door middel van Jezus Christus, duidelijk proberen te maken dan we allemaal een beroep kunnen doen op ons eigen Christusbewustzijn.

Jezus was tot aan zijn 30ste een normaal mens, na de wedergeboorte werd hij Jezus Christus. Onthoud in de tijd van Jezus Christus, waren er helemaal geen kerken! (corrigeer me als ik het mis heb). Hoe doe je dat? Dat doe je door de wedergeboorte.

Hoezo wedereboorte? We zijn toch al allemaal een keer geboren. Ja dat klopt, de wedergeboorte houdt in dat je vanuit jezelf contact gaat maken met je Christusbewustzijn. De ene man en of vrouw doet dat op zijn of haar 20ste, de ander weer op zijn of haar 40ste en of 50ste en een ander weer niet. Wij als mens (Adam en Eva) sloten ons van God af door zonde. Dat herstel je weer stap voor stap, met de wedergeboorte.

Onthoud dat je geest de wetten van het Universum op een cruciale manier kan trotseren. De Geest kan teruggaan naar vroeger. Tijd nog gebeurtenissen kunnen dat, maar je Geest wel.

"Een ziek mens heeft maar 1 wens, een gezond mens heeft honderden wensen"

Hoe zouden wij de wisselwerking tussen lichaam en geest kunnen omschrijven? Het bewustzijn ontvouwt een gedachte en deze wekt via inductie een overeenkomstige vibratie op in ons willekeurige zenuwstelsel en brengt op die manier de gedachte over naar ons onderbewustzijn, dat de scheppende kracht is. Langs deze weg kunnen gedachten zich transformeren tot concrete, tastbare dingen.

Elke gedachte die zich in ons bewustzijn ontvouwt en door jou als waar wordt aanvaard, wordt door je hersenen doorgegeven naar je solar plexus, het brein van je onderbewustzijn en krijgt daar vorm als een lichamelijk reactie in jouw ervaringswereld.

Jezus Christus heeft het Christusbewustzijn ten volle in zichzelf laten stromen en is zo een voorbeeld geworden voor de mensheid. Want Jezus Christus was gewoon een mens zoals jij en ik die zich spiritueel ontwikkeld heeft en verlicht is geworden door deze Christus energie.

De visie van Jezus Christus is de brug tussen de 2 werelden (denk hierbij even aan het symbool van het kruis aan de verticale lijn en de horizontale lijn).

Het geloof houd in

Dat je vertrouwt op je eigen Christusbewustzijn, je transformeert je leven in positief, anders gezegd: je zet jouw wanhopige, trieste negatieve gedachtes om in hoopvolle, vreugdevolle positieve gedachtes. Zodat je dan alleen nog maar het juiste en het goede aantrek. Transformatie, openbaring, verlichting.

Er gaat mij een lichtje branden, er gaat in mij een mooi wit lichtje branden.  Hoe doe je dat? Dat zou je kunnen doen door naast het Onze Vader nog andere persoonlijke gebeden te gebruiken. Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Jezus Christus bad ook altijd het Onze Vader.

Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opgedaan worden (Mattheus 7:7-8).

Gebedsgenezing en te wel op Ziel, Geest en Lichamelijk gebied, blijft me boeien en sinds 3 jaar is gebedsgenezing mijn Passie en ik bestudeer het nog steeds. En als je eenmaal hebt besloten om je ergens in te verdiepen, dan wil je het allerliefst 100% diepgang en het is diezelfde diepgang die je dan weer e.e.a. over gebedsgenezing beter laat begrijpen.

Als je iedere dag je geloof praktiseert, dan hoeft dat heus niet met zwaarmoedigheid en uiterlijk vertoon, maar wel innerlijk met veel oprechtheid.

Innerlijke representaties

Door onze innerlijke representaties en fysiologie te veranderen, veranderen we niet alleen onze stemming en zodoende ons gedrag. Ook de biochemische en elektrische processen in ons lichaam worden erdoor beïnvloed.

Note: Uiteraard ga je naar een dokter en of specialist als je jezelf niet goed voelt! (want daar zijn ze voor). Zie gebedsgenezing dan ook als iets extra's innigs en krachtig wat je er neven bij doet.

Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen: dan zult u het rijk van God in u zien komen. Want dat rijk van God is vrede (innerlijke vrede) en vreugde in de Heilige geest (Rom. 14:17).

Gebedsgenezing op niveau van Geest, Ziel en Lichaam

Wat ik je nu probeer uit te leggen, dat kan ik niet eenvoudig even in een paar woorden samenvatten. Dus neem je even de tijd om dit artikel op je gemak te lezen. Ik zou zeggen: neem er een kopje thee, koffie of iets anders erbij en lees het rustig en op je gemak door. Einstein begreep dit al en probeerde het ons op een andere manier duidelijk te maken. Later meer hierover.

Ongeloof

Hoe ontstaat het ongeloof eigenlijk? Het ongeloof komt voort in 3 verschillende vormen:

 • onwetendheid
 • foutief geloof
 • een natuurlijk ongeloof

God is licht, liefde en overvloed. Energie is energie! Gebedsgenezing is een positieve energie! Jezus Christus is een van de allergrootste spirituele leraren die ooit op aarde heeft bestaan, bovenal m.b.t  gebedsgenezing . Men moet alleen de diepgang achter de woorden van de Bijbel (Nieuwe testament) goed kunnen begrijpen en leren toepassen.

God

Mensen hebben er soms een handje aan om GOD overal de schuld van te geven, uiteraard is dit de grootste onzin! Want GOD heeft het al allemaal gedaan! Hij heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Dat houd in dat we allemaal uit een 3 eenheid bestaan.

Wij als mens bestaan dus uit een 3-eenheid en op al deze 3 niveaus hebben we onze behoeftes. Als er op een van deze 3 niveaus een verlangen en of behoefte ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

God heeft ons aan de hand van de Bijbel geleerd: dat het Koninkrijk van God in ons is en nooit verloren kan gaan. Je moet het alleen triggeren. Wonderen volgen louter uit de wet van God en God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Lees nog eens goed wat hier staat. Wonderen liggen dus besloten in wat God is.

Bedenk eens hoe intelligent ons onderbewustzijn is, op het moment dat je dit leest laat het je hart kloppen, als er ergens een klein snee wondje ontstaat dan healt het dat vanzelf etc.

Het is de wijsheid die uit onze Geest komt, die je in staat stelt een relatie met GOD te hebben. Tijdens de periode van het bidden, zeg je in principe voluit “JA” tegen je Geest en zeg je even “NEE” tegen je lichamelijke en zielsverlangens. Dat is het doel van bidden (sommige mannen en of vrouwen versterken dit nog een keer door te vasten).

Het meest belangrijkste gebed is het Onze Vader, al de andere gebeden zijn op jou als persoon gericht (geen standaardgebeden) maar wel gericht aan Jezus Christus! Aan je eigen Christusbewustzijn. Jezelf even boven je 5 zintuigen stellen.

Gebedsgenezing

Bidden is een vorm van energie die je niet kunt waarnemen, het gaat de ether in net zoals radio en tv golven dat doen. Er zijn wel meerdere dingen die je niet kunt waarnemen met je 5 zintuigen, denk hierbij even aan:

 • Wifi (dat kun je met je blote oog niet zien, maar het bestaat wel).
 • Denk hierbij even aan de zwaartekracht , ook die kun je niet waarnemen met je 5 zintuigen (niet zien met je blote oog) maar het bestaat wel. Zo zijn er nog wel meerdere dingen die in de onzichtbare wereld bestaan.
 • Denk simpelweg even aan de wereld van de bacteriën en of virussen ook die kun je niet met het blote oog waarnemen, maar ze bestaan wel.

Als je in het Onze Vader vraagt om vergeving van je zonden, dan houd dat o.a. ook in dat je vergeving vraagt omdat je geen beroep doet op je eigen Christusbewustzijn de Goddelijke kracht die in jezelf zit.

Wij hebben allemaal een Christusbewustzijn in ons. Als we bidden dan scheid de hypofyse (die we in onze hersenen hebben) meer hormonen af en die hormonen vloeien weer naar de pijnappel klier toe. Op die manier activeer je beetje bij beetje je eigen Christusbewustzijn. Ook dit is uiteraard een heel proces, het is geen kwestie van even een knop omdraaien.

Einstein

Einstein begreep de concepten die hier besproken worden en probeerde het ons op een andere manier duidelijk te maken. Net zoals vele andere Amerikaanse en of Nederlandse schrijvers ons dit op een andere manier duidelijk proberen te maken aan de hand van boeken over de kracht in jezelf etc.

En bijna allemaal komt dat uit de diepere bron van de Bijbel van het Nieuwe Testament (alleen anders verwoord). Zelfs het boek The Secret, haalt dingen aan die al vanuit de kennis Bijbel bekend waren!

Nu even terug naar Einstein, een verslaggever vroeg ooit aan Einstein: Wat is de allerbelangrijkste vraag ter wereld?

Einstein antwoordde: de allerbelangrijkste vraag ter wereld is:

 • Wil je een vreedzame gelukkige, overvloedige wereld om in te wonen?
 • Of wil je een angstige en schaarse wereld?

De verslaggever vroeg toen : waarom is dat de allerbelangrijkste vraag ter wereld?

Daarop antwoordde Einstein, omdat je keus welke dan ook zal bepalen wat je zult creëren.

Als je dit even goed laat bezinken, dan zou je kunnen zeggen dat het hier om gebedsgenezing betreft die met je Geest te maken heeft.

Hoe meer je verlangt onbeperkt te zijn (denk hierbij aan gebedsgenezing op ziel en geest niveau) en hoe meer je de gedachten die bij je opkomen accepteert hoe dichter je bij je Christusbewustzijn uitkomt. Uiteraard is dit geen kwestie van even een knop omdraaien. Het vraagt om doorzettingsvermogen, studie, geloof en inzet.

Mocht je je door tegenspoed laten beïnvloeden, zo bestaat de kans dat die tegenspoed je gaat overwinnen. Doch als je in jezelf de macht tot heerschappij over alle omstandigheden gewaar bent, zal de tegenspoed zich naar jou gaan schikken en in voorspoed worden veranderd.

Gedachten zijn nu eenmaal een scheppende kracht, of ze sporen de scheppende kracht aan om in beweging te komen. Als je jezelf gaat toeleggen op gebedsgenezing denk hier dan aan.

Het is de wijsheid die uit je Geest komt die je in staat stelt een relatie met GOD te hebben. Je ziel verenigt zich met de wijze van denken van je geest en je wordt opgebouwd door de wijsheid en kennis van je geest naar de fysieke dimensie te halen.

Wanneer je ziel met je geest overeenstemt zal het leven van God, binnenin je manifesteren in je fysieke lichaam (gebedsgenezing). In je Geest (gebedsgenezing). In je ziel (gebedsgenezing).

Vanuit geloof kun je dingen geloven en ervaren die je fysiek niet kunt zien. Aangezien je niet echt de dingen van God kunt begrijpen met je natuurlijk verstand, moet je die begrijpen met een deel van je wat Geest is.

Informatie over gebedsgenezing, geeft ons beelden en mogelijkheden die we kunnen uitproberen om de mate vast te stellen waarin ze juist lijken voor ons.

Geloof, een absoluut Geloof dat als het ware tot een dogma geworden is, is de enigste wet van het ware welslagen. Wanneer we tot deze hogere gewaarwording komen, dat een mens zijn succes en of zijn mislukking in zichzelf draagt zullen we in het bezit komen van krachten die de uiterlijke omstandigheden kunnen veranderen in oorzaken die succes te weeg kunnen brengen.

Ook dit is natuurlijk een heel groeiproces wat om inzet en doorzettingsvermogen vraagt. Zo is het toch eigenlijk met alles in het leven (datgene waarvan je hoopt dat het zijn vruchten afwerpt).

We weten allemaal wat een vrucht en of zaadje is. Ook in de voortplanting hebben we het over een vrucht “er vindt bevruchting plaats”. Daarna groeit de vrucht en als de vrucht bij de mens of dier volgroeid is, wordt deze gebaard. Bij planten wordt deze zichtbaar geopenbaard (van het onzichtbare wordt het naar het zichtbare toegehaald).

Zo is het ook met de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest ontstaat in ons, doordat onze geest wordt “bevrucht”door het woord van God en dit komt doordat we Gods gedachten overnemen. Het woord van God wordt ook wel het “zaad” genoemd (1 Petrus 1: 23).

Uit die bevruchting ontstaat nieuw leven, dat in het “verborgene” (b.v. de moederschoot) gegroeid is, openbaar of gebaard wordt. Dit is een aparte studie waard! De “bevruchting” moet dus groeien en dat proces heeft tijd nodig.

Ik geloof dus niet dat alles op de wereld is ontstaan door een oerknal. Hoe kan een oerknal, de intelligentie in een mosterd zaadje en of vrucht opslaan?

Als je je gaat toeleggen op gebedsgenezing dan moet je er niet te snel doorheen gaan, want dan mis je misschien je eigen proces. Als je er te snel doorheen gaat zonder enige studie en of voorkennis dan kun je het niet echt ervaren, wat het met je lichaam, ziel en of geest doet (deze laatste uitspraak is van Monique Nieling en daar ben ik het helemaal mee eens).

Ik ben nu ongeveer 3 jaar bezig met deze studie en ik leer nog steeds bij omdat het mij blijft fascineren. Het allermoeilijkste aan deze studie is: dat je geen 0,001% ongeloof mag hebben. Als je jezelf er met je hart op toelegt en beetje bij beetje ontdekt dat er wel degelijk benefits in innerlijke ontstaan en in je leven komen....dan ga je op een moment groeien in je Geloof (waarop je je eigen Christusbewustzijn steeds meer activeert).

Al het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare, uit het (met je natuurlijke ogen) niet waarneembaar zegt Hebreeën 11:3

Aan iedere gelovige (vervuld met de Heilige Geest) worden door de Geest een of meer gaven geven. Het menselijk kennen wordt verkregen met het verstand, door studie en het op andere wijze verzamelen van informatie.
Het woord van kennis: Een Geestelijke uiting van de Heilige Geest, waardoor hij ons laat delen in zijn kennen en weten van de verborgen onzichtbare dingen.

Als je je op gebedsgenezing wilt toeleggen dan heb je naast enige kennis, ook de speciale gebeden nodig (ik pas dan de gebeden toe die ik ontvangen/verzameld heb van mijn Amerikaanse leermeesters (bijbelleraren). Het zijn dan ook niet echt standaardgebeden maar meer gebeden die op je Christusbewustzijn op Jezus Christus gericht zijn.

Wat heb je uiteindelijk te verliezen? Niets! Uiteraard is het logisch dat je met iedere ziekte naar een huisarts en of specialist gaat, dat is vanzelfsprekend. Zie gebedsgenezing dan ook als een extra aanvulling! Niet meer en niet minder. Niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je Ziel en Geest.

Er wordt ook wel eens door anderen gezegd dat ziekte isolatie is. Sommigen beweren dat ziekte een zelf afgezonderd houden is van heel de rest, om te lijden aan wat anderen niet voelen. Ziekte zou het lichaam beslissende macht geven om de afscheiding werkelijk te maken en de denkgeest in eenzame opsluiting te houden, afgesplitst en in brokstukken bijeengehouden door een massieve muur van verziekt vlees, waar hij of zij niet overheen kan komen.

Ik weet uiteraard niet of dat zo is. Ik verdiep me momenteel alleen in gebedsgenezing en te wel gebedsgenezing op niveau van Ziel, Geest en Lichaam. Zo heeft een ieder mens zijn of haar Passie gedurende een fase in zijn of haar leven. Uiteraard is deze Passie van mij over gebedsgenezing (Ziel, Geest en Lichaam) niet zomaar ontstaan. Niets ontstaat zomaar.

Wat houdt de wedergeboorte in?

De Bijbel bedoelt hiermee het weer tot leven wekken van de menselijke geest "die dood was door de overtredingen en zonde" en dus van God gescheiden was. De wedergeboorte wordt gezien als een eenmalige gebeurtenis waardoor er een levende verbinding met God ontstaat.

Het woord Wedergeboorte wordt soms verkeerd begrepen. Wanneer we naar de oorspronkelijke betekenis kijken, dan zien we dat het niet gaat om een lichamelijke geboorte, maar over het ontvangen van een geestelijke vernieuwing (transformatie, openbaring, verlichting).

Onze Ziel, Geest heeft van nature behoefte aan een wedergeboorte. Wij als mens bestaan nu eenmaal uit een 3 eenheid. God heeft wel degelijk een wedergeboorte voor ons mogelijk gemaakt, maar omdat God ons allemaal een vrije wil heeft gegeven hebben wij de keuze om die mogelijkheid wel of niet te ervaren.

Jezus Christus

Jezus Christus zei in een gesprek tegen Nicoldemus: luister goed, wie niet wedergeboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. Wedergeboren vroeg Nicodemus. Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de 2de keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?

Jezus antwoordde: toch is het zoals ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt (letterlijk geboren uit water en Geest), dan kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat ik zei dat u wedergeboren moet worden (Joh. 3:3-7)

De wedergeboorte, is een handeling van God, waarin eeuwig leven wordt geschonken aan de mens die tot geloof komt (Titus 3:5, 2 Korintiers 5:17, 1 Petrus 1:3, Johannes 1:12,33 en Joh. 2:29, 3:9, 4:7, 5:1-4, 18)

Van enkele van mijn  Amerikaanse leermeesters (Bijbel leraren) heb ik geleerd dat je het Christusbewustzijn in jezelf triggert (het Koninkrijk van God wat in je zit). Zoek het Koninkrijk van God...

Vraag je dus niet bezorgd af: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.

Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (Matteüs 6:31-33)

Probeer de diepgang achter deze Bijbelse teksten te begrijpen (lees ze niet alleen, probeer tussen de regels door te lezen). Pik datgene op wat er precies mee bedoeld wordt.

Jezus Christus heeft het Christusbewustzijn ten volle in zichzelf laten stromen en is zo een voorbeeld geworden voor de mensheid. Want Jezus Christus was gewoon een mens zoals jij en ik die zich spiritueel ontwikkeld heeft en verlicht is geworden door deze Christus energie.

Waar komt het op neer? Het komt eigenlijk hier op neer dat de mens ten diepste Goddelijk is (God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (Gen. 1:26-17), maar dat de mens zich dat weer moet herinneren en dat kan door de wedergeboorte.

Je ziel verenigt zich met de wijze van denken van je Geest en je wordt opgebouwd door de wijsheid en kennis van je Geest naar de fysieke dimensie te halen. Vanuit je geloof kun je dingen geloven en ervaren die je fysiek niet kunt zien. Aangezien we niet echt de dingen van God kunnen begrijpen moet je het niet willen begrijpen met je natuurlijk verstand, maar begrijpen met dat deel van je wat Geest is.

Maak je geen zorgen als je niet alles helemaal begrepen hebt, als autobestuurder hoef je ook niet precies te weten hoe een auto op technisch vlak precies werkt om erin te rijden. Als je de lichtschakelaar in je huis aandoet, dan weet je ook niet precies, hoe het technisch werkt.

Als je interesse is gewerkt, begin gewoon met het Onze Vader en kies naast het Onze Vader nog enkele gebeden uit waar jij je goed bij voelt.

The Lord's Prayer

Our Father wich art in heaven Hallowed by the name
The kingdom come
Thye wil be done, on earth as it is in heaven
Give us this day our daily bread
And forgive us our trepasses as we forgive them that trepass against us
And lead us not into temptation; but deliver us from evil
For thime is the Kingdom
Amen

Prayer for healing and spiritual uplifment

Oh God, our Father, thy child ask Thee to make this home Thy Kingdom of heaven tis day (night)
May my spirit be raised up bij thoughts of Thee, so that the guardian angels aroun me por he healing balm over me!
Raise me O, Lord, as the son Jezus Christ raised those that were sick, and by the spiritual power, lift me up to a greater understanding.

Give thoughts of love and kindness to me in the comming days. Grant that through love and service I may approch Thy footstool perfect in spirit and body to praise Thee.

Amen

Een voorbeeld van een persoonlijk gebed:

Vader, ik nodig de Heilige Geest uit, om mijn leven te onderzoeken naar verstoringen in Geest, Ziel en Lichaam die deze klachten veroorzaakt hebben. Ik sta Jezus Christus toe, mijn leven te helen en ook de onderliggende patronen in mijn leven te helen die ten grondslag liggen van deze kwaal.

Vader, dank u wel voor alle mensen die dit artikel vandaag gelezen hebben. Mensen die misschien geestelijke en lichamelijke problemen en noden hebben, die alleen door het Woord van God kunnen worden opgelost. Ik bid dat dit woord in hun hart zal binnenkomen en daar zal doen wat nodig is. Ik bid dit in Jezus Christus naam. Amen!

Bidden tot God, waarom moet je eerst leren luisteren voordat je gaat bidden? (inclusief 2 krachtige gebeden)

Geschreven door: Alicia

Bekijk je dit artikel op je smartphone? Scroll dan helemaal naar beneden tot aan het einde als je niks wilt missen. 

 

 

 

Share:

8 comments on “Gebedsgenezing is dat iets wat iedereen kan leren? Ontdek het nu hier

 1. Uiteraard was ik ook heel benieuwd naar de vrouw achter dit artikel. Dus ik ben een kijkje gaan nemen in de menubalk onder het kopje -wie ben ik?-. Volgens mij bent u een hele lieve en bijzondere vrouw, anders dan vele anderen. Dat merk ik allen al op door wat uw ogen op de foto uitstralen. Dat wilde ik u nog even laten weten.

  Met vriendelijke groet,

  Ger

  • Ger,

   Dank u wel...
   Ik ben nogal bescheiden van aard dus ik antwoord hier liever niet op als u het niet erg vind.

   Fijne dag nog!

   Met vriendelijke groet,

   Alicia

  • Beste Mari,

   Uiteraard moet je gebedsgenezing alleen als een extra aanvulling zien. Bidden voor iets kan nooit geen kwaad. Het is vanzelfsprekend dat je naar een arts toegaat en je laat behandelen als er problemen zijn. Dat dit je wel even duidelijk mag zijn.

   Veel succes ermee.

   Met vriendelijke groet,

   Alicia

 2. Beste,

  Gebedsgenezing heb ik op mezelf toegepast, toen bleek dat ik darmkanker had. Uiteraard hebben de artsen mij een stuk darm weggehaald, daarna kwamen er nog genoeg complicaties bijna 1,5 jaar lang. Enfin nu bijna 2 jaar later zit ik weer goed in mijn vel en ben ik weer gezond verklaard.

  Dat wilde ik alleen even met u delen.

  Met vriendelijke groet,

  Jo

  • Beste Jo,

   Fijn om te horen dat je gebedsgenezing als extra aanvulling hebt gebruikt.
   Als zo'n zware en heftige ziekte je overvalt, dan is het altijd fijn als je ergens extra steun uit kunt halen (het tegelijkertijd kunnen bouwen en vertrouwen op je eigen Christusbewustzijn). Anderen benoemen dit weer als: vertrouwen op je eigen innerlijke bron.

   Heel fijn om te horen dat het nu weer goed met je gaat. Volhouden!

   Met vriendelijke groet,

   Alicia

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *