Barmhartigheid, oprechte hulp en steun komt dat nog vaak voor?
Wat is barmhartigheid eigenlijk? Barmhartigheid zou je kunnen verwoorden als mededogen met mensen die het even moeilijk hebben. Barmhartigheid heeft dat iets met liefde te maken? Jazeker, barmhartigheid is liefde!
Het leven bestaat nu eenmaal uit ups en downs en heel vaak moeten we zelf er maar het beste van maken. We leven nu eenmaal in een wereld waarin best wel veel mensen berekend zijn, dat houd in dat ze alleen maar aan zichzelf kunnen denken. Vaak is de barmhartigheid naar anderen toe ver te zoeken. Je kunt niet echt zeggen dat we er allemaal beter van worden hoe het er op dit moment in de wereld aan toegaat.

Men zou wel mogen stellen dat het al van oudsher af aan, de leiders zelf zijn die dit allemaal veroorzaakt hebben. God kunnen we hier in ieder geval niet de schuld van geven, het enigste wat hij heeft gedaan is: de mens schapen naar zijn gelijkheid. Daarna was het aan de mens zelf…

Ik hou van barmhartigheid, vandaar dat ik bij de overname van Succes in de Liefde besloten heb om er een barmhartig blog van te maken. Een website/blog zonder reclame, zonder enige bron van inkomsten maar wel met interessante informatie waar je elders voor moet betalen.

Barmhartigheid

Een mooi verhaal: Jezus ging tegenover de offer kist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans.

Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offer kist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid, want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud”. (Marcus 12,41-44)

Als barmhartigheid een deel van jezelf is, dan gebeuren er 4 dingen:

  • Hij of zij neemt de nood van een ongelukkige waar
  • Het gaat hem of haar ten harte en hij of zij wordt innerlijk bewogen door zijn of haar barmhartigheid
  • Hij of zij heeft gevoel voor het lijden van een ander
  • Hij of zij helpt “bewijst de barmhartigheid”

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Woorden van troost, hoe fijn is het als je ergens troost uit kunt halen?
Woorden van troost hebben we allemaal wel eens nodig. Het leven bestaat nu eenmaal uit ups and downs. Troost zoeken doen we allemaal in een situatie waarin het even wat minder gaat, of in situaties die er hopeloos uit zien.
Soms kunnen we zelfs woorden van troost opzoeken als we in een dilemma zitten. Soms kom je wel eens situaties in het leven tegen dat je niet meer weet of je nu rechtsaf, linksaf moet slaan of rechtdoor moet gaan. Al wetende dat onze keuzes ons lot kunnen bepalen, weten we vaak niet wat we bij twijfel moeten doen.

Er zijn zoveel verschillende situaties op te noemen waarin we woorden van troost zoeken. Als je voldoende dierbare personen om je heen hebt dan is de kans groter dat ze je woorden van troost kunnen geven. Het hebben van dierbare, oprechte vrienden om je heen mag je dan ook als een geschenk/luxe zien. Voor mensen die in eenzaamheid leven is het een heel ander verhaal.

Woorden van troost, kunnen ook bestaan uit gebaren van troost. Denk hierbij even aan de volgende uitspraak: Jouw arm om me heen kan me meer troost geven dan vele woorden. Op het moment dat iemand woorden van troost zoekt heeft hij of zij ook behoefte aan liefde en affectie, de woorden van troost die zich uitten in een gebaar.

In de Bijbel staan ook woorden van troost: mijn bescherming is jouw schild, mijn rechterhand is jou tot steun. Mijn zorg geeft jou kracht! (psalm 18:36). Bij de veelheid van mijn gedachten in mijn binnenste verkwikten uw vertroostingen mijn ziel (psalm 94:19).

Ieder gebaar wat je aan iemand met liefde geeft vervult de ander met kracht en of positieve energie. Dat is een van de redenen waarom affectie zo belangrijk kan zijn. Op die manier zeg je veel, zonder woorden. De woorden van troost zet je dan om in een gebaar van troost.

Enkele woorden van troost

Hoop is een lichtje in je hart wat hopelijk vandaag moed geeft en morgen kracht
Een straaltje liefde op mensen gericht verandert de ogen en verwarmt het gezicht
Er is niets wat voorgoed verdwijnt als men de herinnering in het hart bewaart
Ons medeleven is groot, onze woorden beperkt
Als er een groot en of intens verdriet is, dan schieten woorden tekort

Voor mensen die in eenzaamheid leven

Als je in eenzaamheid leeft dat kun je je woorden van Troost bij God zoeken. Sommige mensen geven God vaak de schuld als er iets mis loopt in hun leven en dat is niet fair. God heeft het al allemaal gedaan. Hij heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Het is aan ons om contact te maken met het Goddelijke in ons, met ons Christusbewustzijn.

Hoe doe je dat? Dat doe je door te bidden (dit staat los van de kerk). Als men doet bidden dan gaat een oprecht gebed wat vanuit het diepst van je hart komt de Ether in. Net zoals de radio en tv golven dat doen.

Het ongeloof komt voor in 3 verschillende vormen:

  • Vanuit een foutief geloof
  • Onwetendheid
  • Of vanuit een natuurlijk ongeloof

Als je echt gelooft in je eigen Goddelijke deel, dan leef je tijdens het gebed boven je 5 zintuigen. Tijdens de periode van het gebed zeg je in principe heel even  “JA” tegen de Geest en zeg je even “NEE” tegen je lichamelijke en zielsverlangens.

Het is de wijsheid die uit je Geest komt die je in staat stelt een relatie met God te hebben. Je ziel verenigt zich met de wijze van denken van je geest en je wordt opgebouwd door de wijsheid en kennis van je geest door het naar de fysieke dimensie te halen.

Wanneer je ziel met je geest overeenstemt zal het leven van God binnenin je gaan manifesteren. Dat zijn andere woorden van troost. Vanuit een oprecht geloof kun je dingen geloven en ervaren die je fysiek niet kunt waarnemen en of zien. Het leven boven je 5 zintuigen.

Aangezien we niet echt de dingen van God kunnen begrijpen met ons natuurlijk verstand, moet je het gaan begrijpen met een deel van wat je Geest is. God is licht en liefde. Energie is energie!

Energie is neutraal en zal de weg van de minste weerstand afleggen, afhankelijk van de richting die wij eraan geven. Om die reden is het aan ons om te beslissen wat we vanaf nu gaan creëren.

Woorden van troost van Einstein

Einstein begreep het concept wat hier besproken wordt en probeerde het ons op een andere manier duidelijk te maken. Een verslaggever vroeg hem ooit: wat is de allerbelangrijkste vraag ter wereld? Waarop Einstein antwoordde: de allerbelangrijkste vraag ter wereld is: wil je een vreedzame gelukkige wereld om in te wonen? Of wil je een angstige en akelige wereld om in te wonen?

Daarop vroeg de verslaggever: waarom is dat de allerbelangrijkste vraag ter wereld? Waarop Einstein weer antwoordde: omdat je keus, welke dan ook zal bepalen wat je zult creëren. Ook dit zijn mooie woorden van troost.

Gods plan vraagt dat overvloed, geluk, vrede en liefde door iedereen worden gedeeld. Als dit niet zo werkt dan heeft de gehele mensheid dat zelf verpest en of gecreëerd. God maakte nooit verschil tussen arm en rijk, het is de mensheid die dit is gaan doen. Sommigen hebben van oudsher de positie van macht in genomen en de rest moet het er maar mee doen. En zo is dat altijd blijven voortbestaan.

Informatie geeft ons beelden en mogelijkheden die we kunnen uitproberen om de mate vast te stellen waarin ze juist lijken te zijn voor ons. Hoe meer je verlangt onbeperkt te zijn en hoe meer je de gedachten die bij je opkomen accepteert en voelt, hoe meer hormonen de hypofyse afscheid en hoe verder ze zal opengaan. De hypofyse scheid dan meer hormonen af die naar de pijnappelklier gaan. Dat brengt je dan weer op een hogere frequentie.

Als je jezelf hier nog nooit in verdiept hebt, dan klinkt het misschien allemaal een beetje zweverig. Je kunt iets pas goed gaan begrijpen en of aanvoelen als je jezelf ergens in gaat verdiepen. Zo is het toch met alles in het leven? Als men ergens geen verstand van heeft, dan kan men dat niet beoordelen en of veroordelen.

Enkele grootheden uit de geschiedenis vertelden ons dat de meeste geheimen van het leven beschreven worden in de Bijbel. Het is alleen de kunst om de Bijbel te kunnen lezen met de achterliggende gedachtes bij de teksten. Dat is een hele opgave, maar als je jezelf ertoe aanzet dan komen de openbaringen vanzelf wel.

Er is dus niets mis mee om woorden van troost bij God te zoeken, d.m.v. het activeren van ons eigen Christusbewustzijn. Wat moet je anders? Als je niemand maar dan ook niemand om je heen hebt, die je woorden van troost en of een gebaar van troost kan geven.

Het Goddelijke in ons, want God heeft het al allemaal gedaan het is aan ons als mens om een beroep te gaan doen op ons eigen Christusbewustzijn.

Woorden van troost wil je graag horen, voelen en waarnemen. Daarom zijn woorden van troost in samenhang met gebaren van troost het allermooiste wat je van iemand kunt krijgen. Het geloof is net als wifi je ziet het niet maar het bestaat wel. Eigenlijk is het hier uitgelegd in een notendop, maar toch wilde ik er iets van aanhalen.

Gebedsgenezing

Uiteraard, ga je naar een dokter en of specialist als je ziek bent, daar zijn ze voor! Dat is iets wat vanzelfsprekend is!

Als je daarnaast bijvoorbeeld ook nog wilt bidden voor genezing, dan moet je dat gebed niet tot God richten. Jezus zei: dat we tegen de berg zelf moesten praten. Van verschillende Amerikaanse leermeesters heb ik geleerd, dat hiermee bedoeld wordt dat je tot je organen moet spreken vanuit je Christusbewustzijn d.m.v je eigen Goddelijkheid. In naam van Jezus Christus!

Woorden van troost: Vader, ik weet dat u het al gedaan heeft (1 Petrus 2:24). Door uw striemen is hun genezing al geworden. Vader ik bid dat de Heilige Geest in mij tot leven brengt wat ik ook maar moet veranderen. Zodat ik kan ontvangen wat u al gedaan heeft. Vader, schenk mij de wijsheid en kennis wat ik moet doen om uw genezende kracht vrij te zetten en te activeren.

Woorden van troost: Vader, ik zet uw genezende kracht vrij om in mijn lichaam, ziel en geest te werken. Ik ga naar de oorzaak van de pijn en de problemen. En beveel deze dingen om nu te genezen! In naam van Jezus Christus! Ik gebied vrees om te verdwijnen en geloof om te komen. Ik gebied liefde om te stromen. En Vader, ik dank u dat het u wil is dat ik gezond ben. En Vader, ik ontvang dat in Jezus Christus naam!

Woorden van troost: Alle dingen zijn mogelijk door Jezus Christus die mij kracht geeft (Filip 4:13). Wat heb je te verliezen?

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Leren onze gevoelens en emoties ons iets over onszelf?
We hebben allemaal onze gevoelens en emoties, wie kent ze nu niet? Iemand die groeit probeert in zijn of haar binnenste te kijken en probeert de oorzaak van de eigen gevoelens en emoties te achterhalen.
Dat is het wezenlijk verschil tussen iemand die qua innerlijke groeit en iemand die niet groeit. Je zou het ook anders kunnen formuleren: hier ligt het verschil tussen oprechtheid en zelfbedrog.

Het is niet altijd even gemakkelijk om te beseffen, dat er altijd iets in onszelf aanwezig is wat onze gevoelsreactie verklaart. De ene man en of vrouw kan zijn of haar gevoelens en emoties beter onder controle houden en of uiten dan de ander. We zijn allemaal verschillend en allemaal functioneren we op onze manier.

Als een man en of vrouw reageert vanuit haar gevoelens en emoties, dan weten we vooraf al dat niet iedereen dat op dezelfde manier zal doen.

Als je jouw gevoelens en emoties wilt ontdekken, dan is het belangrijk dat je naar de Kern van het probleem kijkt en niet na de randverschijnselen. De randverschijnselen (kleine irritaties) ontstaan meestal altijd omdat er in de Kern iets niet goed zit.

Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar ieder klein begin is een stap vooruit. Het is ook vaak zo dat we het in theorie allemaal wel weten, maar dat het niet altijd even gemakkelijk is om dit in de praktijk toe te passen.

Gevoelens en emoties

Iedere man en of vrouw heeft zijn of haar verleden en ook zijn of haar toekomstverwachtingen. Dus als ik iets meer over mezelf te weten wil komen, dan moet ik ook aandacht besteden aan mijn eigen gevoelens en emoties.

Heel veel gevoelens en emoties die diep in onszelf opgeslagen zijn, komen niet altijd aan de oppervlakte. Natuurlijk is het niet goed als we onze gevoelens en emoties in bepaalde situaties voor ons houden. Maar het is ook waar dat we onszelf nog meer schaden als we ze terugdringen naar ons onderbewuste.

Want het innerlijke lijden wat daaruit voortkomt, duurt dan alleen maar voort. Verdrongen gevoelens en emoties sterven nu eenmaal niet af. Vaak willen onze gevoelens en emoties niet tot zwijgen gebracht worden en beïnvloeden ze soms op een diepgaande manier het gedrag van hun onderdrukker.

Wanneer we als mens willen groeien, dan is het van belang dat we onze verdrongen gevoelens en emoties weer terugvinden. Voor de ene persoon is dat wat gemakkelijker als voor een ander, dat ligt er ook aan wat je hebt meegemaakt en hoeveel impact dat op je had.

Onze onderdrukte gevoelens en emoties kunnen ervoor zorgen dat we ons kunnen verschuilen achter veiligheidsmanoeuvres die we normaal gesproken niet zouden hebben. Ook dat is waar!

Zodra we onze gevoelens niet langer vertellen hoe ze zouden moeten zijn, zullen ze ons vertellen wat ze werkelijk zijn.

Ons onderbewustzijn onthult zijn inhoud slechts geleidelijk en houdt zeer zeker rekening met wat we kunnen verwerken. Vandaar dat het soms ook goed is als we het daar laten waar het is. Niet ieder mens kan aan een verwerkingsproces gaan staan en of goed doorstaan. Gewoonweg omdat men de pijn niet nog een keer wilt doorleven. De ene man en of vrouw is daar wat gevoeliger voor als de ander.

Naarmate we onszelf echt lief hebben gaan we soepeler om met de inhoud van ons onderbewustzijn en staan we meer open voor dit hele proces. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel!

Maar goed, als we beseffen dat we ook veel positieve eigenschappen bezitten, dan zullen we ook datgene wat minder aantrekkelijk aan onszelf is onder ogen durven te zien. Ieder mens heeft nu eenmaal zjin of haar plus en min punten. Het verleden heeft ons nu eenmaal gecreëerd tot de persoon die we nu zijn.

Als we b.v. een opvoeding gehad hebben die ons niet aanstond, dan kunnen we ons altijd nog zelf opnieuw heropvoeden. Ook dat is waar! Het ligt er helemaal aan of je aan jezelf wilt werken of niet.

Meestal als je van de ene dag op de andere een openbaring krijgt in je eigen Geest, dan wordt dat na verloop van tijd zichtbaar in het Aardse. Anders verwoord: als je tot het besef komt, kan er een verandering in jezelf plaats vinden.

Als je wilt groeien in je gevoelens en emoties en al wat daarbij hoort, dan moet je je Ego ook op een geven moment kunnen laten zakken. D.w.z. open kunnen staan voor opbouwende kritiek, want als je echte dierbaren je b.v. een opbouwende kritiek geven, dan willen ze alleen maar nog een beter mens van je maken. Dit terwijl ze je toch jezelf laten zijn. Zie het als de scherpe kantje ergens vanaf halen.

We hebben nu eenmaal allemaal wel een “blinde vlek” (minpunt) waar we ons niet altijd van bewust zijn. Innerlijke groei, kan een mooie voldoening geven zeker als je er bewust bij stil staat. En bovenal als je mensen om je heen hebt die hier zelf ook voor openstaan. Dit wordt ook wel: naar elkaar toegroeien genoemd, hoe mooi is dat?

Voor mensen die geloven:

Hou jezelf voor dat je van een verdrongen pijn kunt genezen, probeer jezelf hiervan te doordringen. Het maakt niet uit of je daar nu mee start op 20 jarige, 35 jarige en of op 57 jarige leeftijd. Verdiep jezelf in de eigenlijke betekenis van het woord Geloof: geloof is een gedachte in je geest en alles wat het zal denken zal het ook scheppen zowel in positief als in negatief. Einstein wist dat al en probeerde het ons op een andere manier duidelijk te maken.

Een verslaggever vroeg hem ooit: wat is de allerbelangrijkste vraag ter wereld? Einstein antwoordde: de allerbelangrijkste vraag ter wereld is:

Wil je een vreedzame, gelukkige en overvloedige wereld om in te wonen? Of wil je een akelige, angstige en schaarse wereld?

Daarop vroeg de verslaggever weer: waarom is dat de allerbelangrijkste vraag ter wereld? Einstein antwoordde: omdat je keuze, welke dan ook zal bepalen wat je zult creëren.

Onze gevoelens en emoties spelen in de etherische wereld een belangrijke rol en vaak blijkt liefde een reusachtige en genezende kracht te zijn. Het wordt ook wel eens magie genoemd, magie is een woord dat gebruikt wordt om krachten te omschrijven die we nu nog niet begrijpen (leven boven onze 5 zintuigen).

Wij als mens hebben nu eenmaal onvoorstelbare mogelijkheden in onszelf, de kunst is om deze krachten aan te boren. Sommige mensen die zich hierin verder hebben verdiept, gebruiken het geloof om hun Christusbewustzijn te triggeren (naar boven te halen). Natuurlijk heeft dat zijn tijd nodig, niets gaat zomaar vanzelf!

Een juist en oprecht gebed gaat de Ether in, net zoals radio en tv golven dat doen. Energie is neutraal en zal de weg van de minste weerstand afleggen. Een juist gebed (vol met oprecht geloof) opent na verloop van tijd de hypofyse iets meer, deze zal meer hormonen gaan afscheiden naar de pijnappelklier etc.

By the way: ik heb het nu niet over de kerk, maar over ons eigen Christusbewustzijn. God heeft het al allemaal gedaan, hij heeft de mens geschapen naar zijn voorbeeld! Dat wilt zeggen dat wij ook diezelfde 3 eenheid in ons hebben.

Enfin: informatie geeft ons beelden en mogelijkheden die we kunnen uitproberen om de mate vast te stellen waarin ze juist lijken voor ons.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Wat is liefde? Oh la la…laten we het samen eens bekijken
Wat is liefde? Liefde is een stemming, een gevoel dat we aan onszelf signaleren en in onszelf ervaren. Wat is liefde nog meer?
Voordat ik verder ga over dit onderwerp wil ik graag nog een keer heel even benadrukken, dat wij als mens zijn geen enkelvoudig wezen zijn. Wij als mens zijn een samenstel van Ziel, Geest en Lichaam en wij hebben allemaal onze behoeftes op elk van deze 3 niveaus van ons bestaan.

Een voorbeeld: als er een frustratie is (en of ontstaat) op een van deze niveaus dan kan dat onze drie-eenheid  uit balans brengen.

Doch als er aan alle 3 de behoeftes wordt voldaan, dan voel je een gelukzalig gevoel waardoor er in je hele wezen een gevoel van welbehagen ontstaat. Hoe mooi klinkt en of voelt dat?

Iedereen man en of vrouw bezit bij zijn geboorte een unieke en absolute waarde, we zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En God is onvoorwaardelijke liefde!

Wat is liefde?

Maar nu even terug naar de vraag: wat is liefde? Die vraag is eigenlijk heel simpel te beantwoorden en te begrijpen. Een liefde hoeft bij lange na niet perfect te zijn, als ze maar oprecht en puur is. Daarnaast bestaat een liefde niet uit 1 facet, maar uit meerdere facetten.

Liefde betekent dat je een prettige omgang met elkaar hebt, dat je beiden jezelf bij elkaar kunt zijn en elkaar respecteert en bemint zoals het hoort. In dat geval staat je geliefde partner: niet boven je, niet beneden je, maar naast je!

De allermooiste liefde is natuurlijk de onvoorwaardelijke liefde, deze is namelijk niet gekoppeld aan voorwaarden. Daardoor is het de allermooiste liefde die er bestaat.

Naast de onvoorwaardelijke liefde heb je natuurlijk ook nog de voorwaardelijke liefde. Bij een voorwaardelijke liefde wordt je meestal geliefd op grond van je kwaliteiten. Doch als iemand alleen maar geliefd wordt door zijn of haar kwaliteiten, dan laat dat meestal ook twijfel achter.

Bovendien heeft een “verdiende” liefde soms een bittere nasmaak. In die zin, je wordt niet om jezelf bemind maar alleen omdat je de ander genoegen doet, met weet ik wat.

Wat is liefde nog meer? Wanneer ons gevraagd wordt om “onze naasten te beminnen zoals onszelf ”, dan houdt dit natuurlijk in: dat alles wat we voor onze naasten zouden willen doen, dat we dat ook in de eerste plaats ook voor onszelf doen. Zie het als een vorm van een koppeltransactie.

Als je een liefdesrelatie zit, dan moet je dus eigenlijk van 2 personen houden: van jezelf en van je partner. Het is onmogelijk om de een wel te lief te hebben en de ander niet. Want anders zou je jezelf verliezen en dat is het allerergste wat je kan overkomen. Stel je de volgende vraag: denk ik even vriendelijk en liefdevol over mezelf dan over diegene waar van ik het meeste hou? Dit zorgt namelijk voor een evenwichtige liefde, die wel zo belangrijk is.

Na de nodige teleurstellingen, gemis van genegenheid, pijn en of verdriet , kun je jezelf wel eens afvragen: wat is liefde? Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan soms verzeild raken in een ongelukkige situatie? Een situatie waarin we vaak niets anders kunnen doen, dan er maar het beste van maken?

Blijkbaar ontbreekt er op dat moment in je leven iets wat onmisbaar is om tot volledige ontplooiing in de liefde te kunnen komen. Dan moet er toch ergens, op de een of andere manier iets misgegaan zijn? Of vraag je bij jezelf eens af of je niet in een relatieverslaving zit en of zat?

Een echte liefde zorgt ervoor dat de Ziel, Geest en Lichaam samen opgaan. Als het lichamelijke ver vooruit loopt op de geest dan is dat meestal geen goed teken. Als het geestelijk ver vooruit loopt op het lichamelijke dan is dat ook meestal geen goed teken. Het is van uitermate belang dat ze samen op gaan en op blijven gaan.

Een voorbeeld: mensen veranderen vaak niet maar het is de manier, waarop ze naar elkaar gaan kijken die opeens kan veranderen. Als je jezelf in de geest afgesloten hebt voor de ander, dan kun je jezelf nog maar moeilijk openen op lichamelijk gebied en dan ontstaat er een onbalans. Het is dus van belang dat de Geest en het Lichaam samen opgaan en blijven opgaan en dat ontstaat vanzelf als je elkaar oprecht lief hebt.

Wat is liefde nog meer? Liefde is een stroom van gevoel, het is een positieve energie die bevordering geeft voor het scheppen van een goede en hechte band. Een oprechte liefde opent heel veel deuren, die normaal gesproken gesloten zouden blijven.

Wat is liefde nog meer? Een oprechte liefde houdt ook in dat je jezelf kwetsbaar naar de ander toe wilt en durft op te stellen. Liefde zorgt ervoor dat je jezelf “doorzichtig” voor de ander wilt maken. Als beiden partners dit op deze manier naar elkaar toe kunnen, dan komt dat de relatie uiteindelijk alleen maar ten goede. Op die manier ontstaat er een echte vertrouwensband. Vaak roept openheid, openheid op. En geslotenheid, geslotenheid op. Aan dit kompas zou je zelf bewijze van spreken kunnen vasthouden.

Wat is liefde nog meer? Een oprechte liefde houdt ook in, dat we openstaan voor zelfinzichten en zelfkennis. Want een oprechte liefde leert ons ook dat we een opbouwende kritiek kunnen verwelkomen. Het eerste proces speelt zich af in de geest en op een gegeven moment gaat zich dat vanzelf zichtbaar maken. Geef hem of haar de tijd om het te kunnen omzetten. Niet iedere man en of vrouw is even snel, allemaal functioneren we op onze eigen manier. En ook dat moeten we respecteren.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.