God, wonderen van God, wonderen van Jezus Christus nu ook voor jou?
Aangezien wij de wonderen van God, God niet echt kunnen begrijpen met ons natuurlijk verstand moeten we die begrijpen met een deel in ons wat Geest is. Dit artikel is een voorstukje op het artikel van gebedsgenezing op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau dat artikel vind je weer vanzelf onderaan dit artikel.
God is liefde en licht, vandaar dat het ook op mijn blog van succes in de liefde benoemd wordt.

Wonderen van God

Vanuit geloof kun je dingen geloven en ervaren die je fysiek niet kunt zien. Een van de grootste wonderen van God is dat hij de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis. Sommigen geloven niet in de wonderen van God, dit ongeloof komt voor in 3 verschillende vormen:

 • Onwetendheid
 • Foutief geloof
 • Natuurlijk ongeloof

Als je gelooft in de wonderen van God, als je een beroep doet op de wonderen van God dan hoeft dat niet met een zwaarmoedig en uiterlijk vertoon, maar wel innerlijk en met veel oprechtheid.

In bijna alle nationale en of internationale boeken over Positief denken die je leest staat geschreven dat je de kracht en de verlichting uit jezelf moet halen. Dit komt uiteindelijk allemaal neer op de geschriften die in de Bijbel vermeld staan, alleen anders verwoord.

Een van de wonderen van God, maken je duidelijk dat je een beroep kunt doen op je eigen Christusbewustzijn. Het zoeken naar de verlichting in jezelf, de wedergeboorte.

Wat houdt de wedergeboorte eigenlijk in? De bijbel bedoeld hiermee het weer tot leven wekken van de menselijke geest “die dood was door de overtredingen en zonden” en dus van God gescheiden was. De wedergeboorte wordt gezien als een eenmalige gebeurtenis, waardoor er een levende verbinding met God ontstaat.

Als je Christelijk bent, dan ontvang je na je geboorte de doop. Wedergeboren houdt in dat je vanuit vrije wil contact met God, Jezus Christus en de Heilige Geest zoekt.

God bestaat uit een drie eenheid: God, Jezus Christus en de Heilige Geest en hij heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (een van de wonderen van God).

Wij als mens bestaan uit een 3 eenheid en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangens en of behoeftes. Ontbreekt het op een van deze 3 niveaus dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Dit duid erop dat onze 3 eenheid EEN is.

De Heilige geest wordt in het christendom gezien als de geest van God, die van God en Jezus Christus uitgaat. God, Jezus Christus en de Heilige Geest vormen samen de 3 eenheid.

Jezus Christus had aan zijn apostelen belooft dat hij na zijn hemelvaart de Heilige Geest zou sturen die de mensheid zou helpen in hun persoonlijk geloof. En om kracht te geven om te kunnen getuigen van dit geloof (Handelingen 2:1-41).

Het doel van een van de wonderen van God, is ontwikkeling. En alles wat leeft heeft het recht om zich zover te ontwikkelen als zijn vermogen sterkt.

Goed en kwaad zijn een product van de Geest, de mens kan in zijn verbeelding goed of kwaad scheppen. Verbeelding heeft daarmee haast een magische kracht. Omdat het denken de substantie door en in in alles is, communiceert het ook met alles.

Negatieve gedachten bevinden zich in het donker en positieve gedachten staan in het licht. Daar je onderbewustzijn scheppend van aard is en een eenheid vormt met de Goddelijke bron die je heeft geschapen, zal het ook geluk voor je kunnen creëren. Een van de wonderen van God, als je het maar ten volle begrijpt.

En als je er maar nadrukkelijk naar verlangt en jezelf niet gaat saboteren (bij wijze van spreken door te denken dat je het toch niet verdiend, terugblikkend op alle ellende die je al hebt meegemaakt).

Vaak maken mensen met een goed hart, veel meer ellende mee dan mensen met een minder goed hart. Waarom omdat er ook heel veel verkeerde mensen zijn, die  gebruik maken van iemand die een goed hart heeft.

Beste lezer, ik stel je nu de volgende vragen:

 • Wil jij graag een positieve verandering in je leven?
 • Ben je er echt klaar voor?
 • Wil jij je krassen op je Ziel en in je Geest vervagen?
 • Wil jij jouw Christusbewustzijn triggeren?

Dit artikel over gebedsgenezing geeft jou veel en veel meer interessante en verkwikkende informatie dan dat je in dit artikel kunt vinden. Ontdek het en geniet er van. Onthoud een van de vele wonderen van God ben je zelf, je moet het alleen leren te begrijpen.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Ik weet het niet meer, wat als je het even niet meer weet?
Elke man en of vrouw, maakt niet uit van welke leeftijd heeft wel eens de gedachte: ik weet het niet meer.
Dat is niet meer dan menselijk en begrijpelijk. We maken positieve dingen mee in ons leven, maar vaak moeten we ook “ellende” incasseren.

Wij als mens bestaan uit een 3 eenheid, Ziel, Geest en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangens en of behoeftes. Zodra deze verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreken dan raken we in onbalans. Grote kans dat dan de gedachte: ik weet het niet meer weer bij je opkomt.

De gedachte: ik weet het niet meer is hoe dan ook, energie slopend en verwarrend. Zodra je dat heel goed beseft, kun je deze niet-constructieve gedachte omzetten naar een nieuwe positieve gedachte.

Meestal weet ons onderbewuste al het antwoord op de uitspraak: ik weet het niet meer. Vaak voelen we te veel spanning of voelen we ons te verward zodat het antwoord maar niet naar boven kan komen.

De gedachte: ik weet het nier meer, klinkt heel zwaar en zorgt ervoor dat je met jezelf in conflict raakt en blijft. Dan wordt elke poging die je in zo’n geval doet om je weer prettiger te voelen, door een van de delen ondermijnd.

Onbewustheid schiep het, bewustheid zet het om in zichzelf. Haal het vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe. Alles komt tevoorschijn als het aan het licht wordt blootgesteld en wat aan het licht wordt blootgesteld, wordt zelf licht.

De gedachte: ik weet het niet meer, bestaat uit een gevangen levensenergie die afgescheiden is van je totale energieveld en dan ontstaan er blokkades. Op dat moment is er even geen vooruitgang meer. De gedachte: ik weet het niet meer, blijft dan door je hoofd spoken. Blijf hier niet over piekeren, want door te piekeren vermenigvuldig je deze gedachte van ik weet het niet meer, alleen maar keer op keer. En daar los je niets mee op.

Op het moment dat je denkt: ik weet het niet meer, zou je veel rust voor jezelf moeten nemen. Als je weer rust krijgt dan ontstaat er weer ruimte in je Geest en dan heb je grote kans dat je de antwoorden van je onderbewuste zult ontvangen.

En dan op dat moment, kan er opeens weer een lichtje gaan branden, je wordt je opeens bewust van iets wat je weer verder op weg gaat helpen. Je krijgt een openbaring, een verlichting en dat voelt ontzettend goed.

Instinctief weten we allemaal hoe machtig onze gedachtes kunnen zijn en daarom is het van belang dat je erin gelooft dat het antwoord zich binnenkort bij jou zal aandienen. Op het moment dat je die gedachte gebruikt kies je voor een toenadering tot een oplossing en niet voor het probleem.

Neem nu even als voorbeeld een verrekijker, als je door het kleine gedeelte kijkt dan haal je het probleem dichter bij, als je door het grotere gedeelte kijkt dan komt het probleem verder van je af te staan.

Creëer een mooi en helder beeld van jezelf, zoals je zou zijn, zoals je zou stralen en glimlachen als je de gewenste verandering al zou hebben. Dat voelt goed!

Voel wat dit voor je zou kunnen betekenen en probeer die gedachte vast te houden. Want dat is namelijk de kunst, dat je die positieve gedachte kunt blijven vasthouden.

Ik heb vrij recent een mooi artikel geschreven over gebedsgenezing (zowel op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau) je zou dat artikel eens op je gemak kunnen doorlezen. Onthoud: ongeloof kan voortkomen uit onwetendheid en of een foutief geloof. In dat artikel kun je dingen vinden die je weer een heel stuk verder op weg kunnen helpen. Dat artikel verteld je tevens ook iets meer over jezelf.

Als de gedachte: ik weet het niet meer, opeens chronisch wordt dan is het natuurlijk van belang dat je naar een huisarts gaat want dat zou wel eens kunnen duiden op een burn out of  depressie.

Als je zeker weet dat het geen burn out en of een depressie is dan zou je de gebedsgenezing op Ziel, Geest en Lichamelijk vlak voor jezelf kunnen uitproberen. Informatie geeft ons beelden en dan beslissen we zelf waar we voor gaan kiezen. Hoe dan ook, volg altijd je eigen hart.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Stress relief, stress verlichting hoe laat je stress en spanningen los?
Wat betekent stress relief? Ik versta onder stress relief: het loslaten van fysieke en mentale spanningen.
Als je jezelf lief hebt om diegene die je bent, dan kan dat wonderen verrichten in ieders leven . Ik heb het niet over verwaandheid en of over ijdelheid want dat staat los van liefde.

Stress relief en of stress verlichting werkt het beste als je in staat ben om contact te maken met je innerlijke bron. De vreugde van het in leven zijn, kan al veel aan stress relief doen. Dankbaar zijn voor de kleine en of grote dingen die je dan wel hebt.

Als we stress en spanningen ervaren dan merken we dat ons dat geen goed doet. Het voelt aan alsof alle levensenergie opeens uit je zelf wordt gezogen. Als we stress relief achterwege laten dan kunnen we op stress en spanningen reageren als een stier die een rode doek voor ogen ziet.

Het zijn vaak de randverschijnselen (irritaties) die de stress nog meer kunnen verergeren. De randverschijnselen ontstaan vaak omdat er in de Kern iets niet goed zit. Een van de mogelijkheden om aan stress relief te doen is naar de oorzaak van de Kern toegaan.

We kunnen pas heel dicht bij onze eigen bron komen als we rust om ons heen hebben en of als we onze even van “alles” terug kunnen trekken. Sommige gaan mediteren, anderen gaan sporten weer anderen doen iets anders. Een ieder man en of vrouw heeft zo zijn of haar manier om stress relief op zichzelf toe te passen.

Soms kunnen de omstandigheden rondom ons heen voor stress en spanningen zorgen en dan wordt stress relief een stuk moeilijker om toe te passen (gewoonweg omdat je sommige dingen niet altijd zelf in de hand hebt).

Enkele voorbeelden:

 • stel je vind geen werk, je lijd eronder en dat frustreert je. De omstandigheden van buitenaf werken niet mee: het zijn vaak maatschappelijke krachten waar je geen greep op hebt. Het enigste dan wat je kunt doen is het leren te accepteren. Dat gaat niet altijd even gemakkelijk, per slot van rekening wil je werken en wil je door je werk zelf de hoogte van je inkomen kunnen bepalen. Maar je heb er ook niks aan als je jezelf maar “gek” blijft maken, dan heb je naast het feit dat je geen werk hebt, ook “geen leven” meer. Waarom heeft piekeren geen zin?
 • stel een dierbaar persoon die je aan het hart gaat wordt opeens ongeneeslijk ziek. Hoe vreselijk is dat? Dat is heel erg. In dit voorbeeld kun je stress relief bij jezelf toepassen als je leert dat je wel mag meeleven maar niet meer mee mag lijden. Want anders zou de kracht uit jezelf kunnen verdwijnen en dat mag niet omdat je ander niet meer voor 100% voor de ander zou kunnen zorgen. Ook dit is niet altijd even gemakkelijk omdat emoties en gevoelens vaak met ons op de loop gaan als we zien dat een ander het heel zwaar heeft. Als je gezond bent dan heb je misschien wel tientallen kleine wensen, doch als je heel erg ziek bent dan heb je nog maar 1 wens en dat is: weer beter worden!
 • stel je kind en of je kinderen zitten in de puberteit, hoeveel stress kan dat geven? Heel veel, in dat geval mogen we ook wel een naar onszelf kijken. Je kunt niet altijd alleen maar met de vinger naar iemand anders toewijzen. Probeer het gebaar maar eens uit: als je met 1 vinger naar iemand anders wijst wijzen er 3 vingers naar jou toe. Als je jezelf hier een beetje op toelegt dan kan dat ook zorgen voor stress relief.
 • stel je zit in een huwelijk en of relatie en je lijd onder stress en spanningen. Dat is ook niet niks, want die stress en spanningen kom je dan iedere dag weer tegen. Probeer de randverschijnselen (de irritaties) voor een moment achterwege te laten en ga op zoek naar de Kern van het probleem. Als jij en je partner hierin transparant naar elkaar toe durven zijn dan kom je steeds dichter bij de Kern waar het ware probleem ligt. Dit zorgt dan weer voor stress relief. Wat als je te verschillend van elkaar bent?
 • stel je hebt het in financieel opzicht niet breed, of omdat je ziek bent, of omdat je geen werk hebt. Je krijgt dan wel een minima uitkering, maar laten we eerlijk zijn daar kun je net je vaste lasten mee betalen en je honger van stillen en niet echt veel meer! Men zegt wel eens dat geld niet belangrijk is en dat de gezondheid liefde het meest belangrijkste is. Dit laatste klopt ook wel, zonder onze gezondheid kunnen we niets en liefde hebben we allemaal nodig. Ieder mens heeft liefde nodig en of wil graag liefde aan een dierbaar iemand geven.

Doch geld om normaal van rond van kunnen te komen is wel zeker van belang! En de zin: dat geld niet gelukkig maakt dat is al helemaal onzin. Als je voldoende geld ter beschikking hebt dan haalt dat hoe dan ook stress en spanningen weg. En dat heb ik het nog niet eens over een goed leven en of luxe!

 • Als je voldoende geld hebt, dan maak je je geen zorgen om je eigen riscio van de zorg op te maken.
 • Als je voldoende geld hebt, dan kun je datgene wat je lekker vind in de supermarkt kopen om te eten.
 • Als je voldoende geld hebt, dan hoef je niet jarenlang in 2de hands kleding te lopen.
 • Als je voldoende geld hebt dan komt er geen stress en spanningen als je ijskast of wasmachine opeens stuk gaat.
 • Als je voldoende geld hebt dat kun je jezelf zo af en toe op een leuk uitje trakteren (even voor een moment alle zorgen achter je laten)
 • Als je voldoende geld hebt, dan kun je op je oude dag zelf ook nog eens voor extra hulp zorgen. Iemand betalen om bijvoorbeeld de boodschappen voor je te doen of om je naar een huisarts toe te rijden. Of voor een gezellig praatje o whatever!

Er zijn nog genoeg mensen die geen schulden maken en of hebben gemaakt, die dan toch van een miezerig inkomen moeten leven. Helaas staan al diegene die het op dit vlak voor de wind gaat, hier niet en of nauwelijks bij stil en dat vind ik heel triest.

Allemaal op deze wereld zouden we het recht moeten hebben op een baan (zodat we zelf kunnen bepalen hoeveel we werken en hoeveel inkomsten we zullen hebben), maar ook daar staan anderen nauwelijks bij stil.

Stress relief op dit vlak is het aller moeilijkste net zo moeilijk als op het vlak van gezondheid als dat mocht ontbreken. Maar ook daar weer… diegene die voldoende geld hebben hoe dan ook meer mogelijkheden om hun gezondheid te bevorderen.

Mensen die net voldoende geld hebben om de vaste lasten te kunnen betalen en eten te kunnen kopen kunnen niet aan stress relief doen in die zin dat ze eens lekker kunnen gaan uit eten en o whatever. Ze krijgen dan weliswaar ook vakantiegeld maar dat gaat vaak aan de eerste behoeftes op en of extra onkosten en of in een reservepotje.

Je kunt zoveel enthousiasme, inzet hebben als je wilt als je geen kans op een baan krijgt dan houd het op en dan wordt stress relief een heel stuk moeilijker. En dan te bedenken dat heel veel ziektes kunnen ontstaan door stress en spanningen!

Het is niet God die deze ellende op de wereld gebracht heeft, het is de mens zelf! De mens heeft heel veel goede dingen gecreëerd, maar heeft ook heel veel kapot gemaakt. Maar goed ook daar is helaas niks meer aan te doen!

Het basisinkomen waar ze het nu over hebben is dus zo gek nog niet. Misschien ontstaan er wel bij heel veel mensen minder ziektes, die ziektes die voortkomen vanuit stress en spanningen (besparing op de kosten van de Zorg) als mensen met een minima inkomen ook iets meer aan stress relief kunnen doen.

Mensen die in de schulphulpverlening zitten door eigen toedoen, hebben het vaker nog beter dan al die mensen die al meer dan 10 jaar van een minimum inkomen moeten leven, doordat ze door omstandigheden geen kansen meer op de arbeidsmarkt krijgen (en die geen schulden hebben gemaakt). Waarom? Omdat al die mensen die schulden hebben gemaakt, maar 3 jaar in de schuldhulpverlening hoeven te zitten.

In April haalde de petitie van basisinkomen 2018 de grens van 40.000 handtekeningen, zodat het in de kamer zou worden besproken (bron: AD 25-10-2016)

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Gebedsgenezing is dat iets wat iedereen kan leren? Ontdek het nu hier
Gebedsgenezing is iets heel bijzonders. Bidden is ontvangen (zo staat het in onze Bijbel).  Vergeet niet dat door het gebed een reserve van zegen tot onze beschikking kan komen te staan.
Sommigen mensen willen al gelijk resultaten zien, voordat ze zelfs maar gebeden hebben. Zo werkt het dus niet.

Eerst moet je je geloof laten rijpen in je Geest en als dat eenmaal gebeurd is dan uit het zich pas in de fysieke wereld. Je haalt het dus van het onzichtbare naar het zichtbare toe. Want zoals de Bijbel zegt: Gij hebt niets, omdat gij verkeerd bidt (Jakobus 4:2-3). Denk nu even aan de navolgende wereldberoemde zin: Zoekt en gij zult vinden, Klopt en u wordt opengedaan (dit houd zoveel meer in).

Mensen die niet begrijpen dat de verandering in hun geest plaats vind en dat dit dan moet doorwerken in hun ziel en lichaam zijn meestal nogal teleurgesteld. Jezus Christus zei: Wat uit vlees geboren is, is vlees en wat uit de Geest geboren is Geest (Johannes 3.6).

Je kunt je lichaam en ziel voelen. Als ik mijn hand op je hoofd leg, dan zul je weten dat ik je heb aangeraakt. Door woorden te spreken tegen je ziel kan ik je blij, boos en of droevig maken. Dat houdt dus in dat ik je ook kan raken als ik niet fysiek bij je in de buurt ben.Het begrijpen van Geest, Ziel en Lichaam ontsluit de Geestelijke dimensie, zodat je kunt ervaren wie je bent en wat je hebt in Christus.

“De geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut. De woorden die ik tot U gesproken heb, zijn geest en zijn leven (Johannes 6.63).

M.b.t. de gebedsgenezing. Het is bekend dat sommige mensen genezen en sommige mensen helaas niet. Waar ligt dat aan? Geen idee, ik denk dat niemand hierop het antwoord weet. Men zou wel kunnen gissen, aannames kunnen doen, maar dat zijn mijns inziens nog geen feiten. Ik weet alleen dat het belangrijk is, om niet alleen te bidden voor genezing (puur vanuit je ratio zonder gevoel). Het is belangrijk om naast het gebed ook de Genezer lief te hebben (de samensmelting van Ziel, Geest en Lichaam). We bestaan toch niet voor niets uit die 3 eenheid?

Als je jezelf wat meer wilt verdiepen in gebedsgenezing dan adviseer ik je om dit hele artikel door te lezen. Het helpt je namelijk om e.e.a. beter (anders) te kunnen begrijpen. Want het is een foutieve gedachte als men denkt, dat als men bid tot God dat men het dan buiten zichzelf gaat zoeken.Want zoals in de Bijbel staat: God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Later meer hierover.

Gebedsgenezing op Ziel, Geest en Lichamelijk niveau, is dus iets wat iedereen kan leren (men moet alleen het ongeloof kunnen uitbannen en dat heeft geloof en tijd nodig). Dingen diep in ons, die we zelf niet eens helemaal begrijpen, worden aan ons geopenbaard door het woord van God. Wat alleen effect heeft als het diep in ons hart terecht komt. Een Geest die niet open staat voor diepe inzichten, zal ze ook niet krijgen. Een volledige overgave is het proces van het leegmaken van de Geest.

Wanneer we in een bepaalde situatie terechtkomen met het besef dat we niet weten, blijkt iets in ons het wel te weten. Door te bidden doen we met onze bewuste Geest een stap terug, opdat een hogere macht in ons naar voren kan treden en ons de weg kan wijzen. Het gaat hier om een onzichtbare energie met zichtbare gevolgen. Als je God’s licht door je heen laat schijnen, dan wordt daar een vonk licht in de mens mee bedoeld die voor geen geld te koop is. Je komt op een hogere frequentie, als je bid en dat opent de deuren weer voor andere mogelijkheden.

Als je jezelf bezig houd met gebedsgenezing dan doe je namelijk een beroep op je eigen Christusbewustzijn (anderen die liever niet het woord God gebruiken benoemen dit ook wel als je Hogere Zelf of Innerlijke bron). In principe komt dit allemaal op hetzelfde neer.

Onze denkgewoonten hebben vaak alles al in onze Geest vastgelegd, behalve als je er door te bidden verandering in brengt. Je gaat het dus niet buiten jezelf zoeken en je hebt er geen kerk of andere gemeenschap voor nodig. Je gaat contact maken met je innerlijke licht.

Als je bid dan trigger je de hypofyse die zich in jouw hersenen bevind en die scheid dan weer meer hormonen af naar de pijnappelklier en hierdoor kom je weer op een andere/hogere frequentie te zitten. (dat is weer een heel verhaal op zich).

Iedereen kan een vrijwillige relatie met Jezus Christus aangaan en iedereen moet daartoe zelf het initiatief nemen (dat gebeurd wanneer men er aan toe is). Zo staat het ook in de Bijbel (ieder mens heeft een vrije wil).

Jouw onderbewustzijn kent je toekomst

Jouw lotsbestemming is vaak je geesteshouding, de manier waarop je denkt, voelt en gelooft. En dat is wat de meest grootste spirituele leraar Jezus Christus ons duidelijk wilde maken. Het zijn niet mijn woorden, maar woorden van vele grootheden die de boodschap achter de teksten van de Bijbel hebben begrepen.

De mens oogst wat hij heeft gezaaid

Door gebedsgenezing doe je dus een beroep op je eigen Christusbewustzijn. Het helpt sowieso om de pijnlijke krassen op je Ziel en Geest te vervagen, al doende ervaar je dat. Later in dit artikel meer hierover.

Ben ik een kerkganger? Absoluut niet. Ik hoef ook geen kerkganger en of theoloog te zijn om mezelf te wenden tot mijn eigen Christusbewustzijn (hogere zelf, innerlijke bron). Het enigste wat ik moet leren en bestuderen is de diepgang achter de woorden van de Bijbel, net zoals mijn Amerikaanse Bijbel leraren dat gedaan hebben.

Zelfs de schrijver van de bestseller The Secret, gebruikt de achterliggende boodschappen van de Bijbel. Uiteraard zonder de 3 eenheid, God, Jezus Christus en de Heilige Geest te benoemen. Het komt in principe op hetzelfde neer alleen in een andere verpakking.

Naast de bestseller The Secret, zijn er nog vele anderen internationale en nationale schrijvers van boeken zoals: haal de kracht uit jezelf etc. de achterliggende boodschappen van de Bijbel gebruiken, zonder het woord God, Jezus Christus en of de Heilige Geest te benoemen (op sommige na).

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis, wat houdt dat in? Juist wij bezitten allemaal de 3 eenheid, net zoals hij en we hebben een grotere potentie dan dat we allemaal denken.

Er wordt beweerd, dat we maar een deel van onze hersencapaciteit gebruiken (Geest). God heeft ons door middel van Jezus Christus, duidelijk proberen te maken dan we allemaal een beroep kunnen doen op ons eigen Christusbewustzijn.

Jezus was tot aan zijn 30ste een normaal mens, na de wedergeboorte werd hij Jezus Christus. Onthoud in de tijd van Jezus Christus, waren er helemaal geen kerken! (corrigeer me als ik het mis heb). Hoe doe je dat? Dat doe je door de wedergeboorte.

Hoezo wedergeboorte? We zijn toch al allemaal een keer geboren. Ja dat klopt, de wedergeboorte houdt in dat je vanuit jezelf contact gaat maken met je Christusbewustzijn. De ene man en of vrouw doet dat op zijn of haar 20ste, de ander weer op zijn of haar 40ste en of 50ste en een ander weer niet. Wij als mens (Adam en Eva) sloten ons van God af door zonde. Dat herstel je weer stap voor stap, met de wedergeboorte.

Onthoud dat je geest de wetten van het Universum op een cruciale manier kan trotseren. De Geest kan teruggaan naar vroeger. Tijd nog gebeurtenissen kunnen dat, maar je Geest wel.

“Een ziek mens heeft maar 1 wens, een gezond mens heeft honderden wensen”

Hoe zouden wij de wisselwerking tussen lichaam en geest kunnen omschrijven? Het bewustzijn ontvouwt een gedachte en deze wekt via inductie een overeenkomstige vibratie op in ons willekeurige zenuwstelsel en brengt op die manier de gedachte over naar ons onderbewustzijn, dat de scheppende kracht is. Langs deze weg kunnen gedachten zich transformeren tot concrete, tastbare dingen.

Elke gedachte die zich in ons bewustzijn ontvouwt en door jou als waar wordt aanvaard, wordt door je hersenen doorgegeven naar je solar plexus, het brein van je onderbewustzijn en krijgt daar vorm als een lichamelijk reactie in jouw ervaringswereld.

Jezus Christus heeft het Christusbewustzijn ten volle in zichzelf laten stromen en is zo een voorbeeld geworden voor de mensheid. Want Jezus Christus was gewoon een mens zoals jij en ik die zich spiritueel ontwikkeld heeft en verlicht is geworden door deze Christus energie.

De visie van Jezus Christus is de brug tussen de 2 werelden (denk hierbij even aan het symbool van het kruis aan de verticale lijn en de horizontale lijn).

Het geloof houd in

Dat je vertrouwt op je eigen Christusbewustzijn, je transformeert je leven in positief, anders gezegd: je zet jouw wanhopige, trieste negatieve gedachtes om in hoopvolle, vreugdevolle positieve gedachtes. Zodat je dan alleen nog maar het juiste en het goede aantrek. Transformatie, openbaring, verlichting.

Er gaat mij een lichtje branden, er gaat in mij een mooi wit lichtje branden.  Hoe doe je dat? Dat zou je kunnen doen door naast het Onze Vader nog andere persoonlijke gebeden te gebruiken. Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed. Jezus Christus bad ook altijd het Onze Vader.

Bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opgedaan worden (Mattheus 7:7-8).

Gebedsgenezing en te wel op Ziel, Geest en Lichamelijk gebied, blijft me boeien en sinds 3 jaar is gebedsgenezing mijn Passie en ik bestudeer het nog steeds. En als je eenmaal hebt besloten om je ergens in te verdiepen, dan wil je het allerliefst 100% diepgang en het is diezelfde diepgang die je dan weer e.e.a. over gebedsgenezing beter laat begrijpen.

Als je iedere dag je geloof praktiseert, dan hoeft dat heus niet met zwaarmoedigheid en uiterlijk vertoon, maar wel innerlijk met veel oprechtheid.

Innerlijke representaties

Door onze innerlijke representaties en fysiologie te veranderen, veranderen we niet alleen onze stemming en zodoende ons gedrag. Ook de biochemische en elektrische processen in ons lichaam worden erdoor beïnvloed.

Note: Uiteraard ga je naar een dokter en of specialist als je jezelf niet goed voelt! (want daar zijn ze voor). Zie gebedsgenezing dan ook als iets extra’s innigs en krachtig wat je er neven bij doet.

Leer de uiterlijke dingen versmaden en u wijden aan de dingen van binnen: dan zult u het rijk van God in u zien komen. Want dat rijk van God is vrede (innerlijke vrede) en vreugde in de Heilige geest (Rom. 14:17).

Gebedsgenezing op niveau van Geest, Ziel en Lichaam

Wat ik je nu probeer uit te leggen, dat kan ik niet eenvoudig even in een paar woorden samenvatten. Dus neem je even de tijd om dit artikel op je gemak te lezen. Ik zou zeggen: neem er een kopje thee, koffie of iets anders erbij en lees het rustig en op je gemak door. Einstein begreep dit al en probeerde het ons op een andere manier duidelijk te maken. Later meer hierover.

Ongeloof

Hoe ontstaat het ongeloof eigenlijk? Het ongeloof komt voort in 3 verschillende vormen:

 • onwetendheid
 • foutief geloof
 • een natuurlijk ongeloof

God is licht, liefde en overvloed. Energie is energie! Gebedsgenezing is een positieve energie! Jezus Christus is een van de allergrootste spirituele leraren die ooit op aarde heeft bestaan, bovenal m.b.t  gebedsgenezing . Men moet alleen de diepgang achter de woorden van de Bijbel (Nieuwe testament) goed kunnen begrijpen en leren toepassen.

God

Mensen hebben er soms een handje aan om GOD overal de schuld van te geven, uiteraard is dit de grootste onzin! Want GOD heeft het al allemaal gedaan! Hij heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Dat houd in dat we allemaal uit een 3 eenheid bestaan.

Wij als mens bestaan dus uit een 3-eenheid en op al deze 3 niveaus hebben we onze behoeftes. Als er op een van deze 3 niveaus een verlangen en of behoefte ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

God heeft ons aan de hand van de Bijbel geleerd: dat het Koninkrijk van God in ons is en nooit verloren kan gaan. Je moet het alleen triggeren. Wonderen volgen louter uit de wet van God en God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis. Lees nog eens goed wat hier staat. Wonderen liggen dus besloten in wat God is.

Bedenk eens hoe intelligent ons onderbewustzijn is, op het moment dat je dit leest laat het je hart kloppen, als er ergens een klein snee wondje ontstaat dan healt het dat vanzelf etc.

Het is de wijsheid die uit onze Geest komt, die je in staat stelt een relatie met GOD te hebben. Tijdens de periode van het bidden, zeg je in principe voluit “JA” tegen je Geest en zeg je even “NEE” tegen je lichamelijke en zielsverlangens. Dat is het doel van bidden (sommige mannen en of vrouwen versterken dit nog een keer door te vasten).

Het meest belangrijkste gebed is het Onze Vader, al de andere gebeden zijn op jou als persoon gericht (geen standaardgebeden) maar wel gericht aan Jezus Christus! Aan je eigen Christusbewustzijn. Jezelf even boven je 5 zintuigen stellen.

Gebedsgenezing

Bidden is een vorm van energie die je niet kunt waarnemen, het gaat de ether in net zoals radio en tv golven dat doen. Er zijn wel meerdere dingen die je niet kunt waarnemen met je 5 zintuigen, denk hierbij even aan:

 • Wifi (dat kun je met je blote oog niet zien, maar het bestaat wel).
 • Denk hierbij even aan de zwaartekracht , ook die kun je niet waarnemen met je 5 zintuigen (niet zien met je blote oog) maar het bestaat wel. Zo zijn er nog wel meerdere dingen die in de onzichtbare wereld bestaan.
 • Denk simpelweg even aan de wereld van de bacteriën en of virussen ook die kun je niet met het blote oog waarnemen, maar ze bestaan wel.

Als je in het Onze Vader vraagt om vergeving van je zonden, dan houd dat o.a. ook in dat je vergeving vraagt omdat je geen beroep doet op je eigen Christusbewustzijn de Goddelijke kracht die in jezelf zit.

Wij hebben allemaal een Christusbewustzijn in ons. Als we bidden dan scheid de hypofyse (die we in onze hersenen hebben) meer hormonen af en die hormonen vloeien weer naar de pijnappel klier toe. Op die manier activeer je beetje bij beetje je eigen Christusbewustzijn. Ook dit is uiteraard een heel proces, het is geen kwestie van even een knop omdraaien.

Einstein

Einstein begreep de concepten die hier besproken worden en probeerde het ons op een andere manier duidelijk te maken. Net zoals vele andere Amerikaanse en of Nederlandse schrijvers ons dit op een andere manier duidelijk proberen te maken aan de hand van boeken over de kracht in jezelf etc.

En bijna allemaal komt dat uit de diepere bron van de Bijbel van het Nieuwe Testament (alleen anders verwoord). Zelfs het boek The Secret, haalt dingen aan die al vanuit de kennis Bijbel bekend waren!

Nu even terug naar Einstein, een verslaggever vroeg ooit aan Einstein: Wat is de allerbelangrijkste vraag ter wereld?

Einstein antwoordde: de allerbelangrijkste vraag ter wereld is:

 • Wil je een vreedzame gelukkige, overvloedige wereld om in te wonen?
 • Of wil je een angstige en schaarse wereld?

De verslaggever vroeg toen : waarom is dat de allerbelangrijkste vraag ter wereld?

Daarop antwoordde Einstein, omdat je keus welke dan ook zal bepalen wat je zult creëren.

Als je dit even goed laat bezinken, dan zou je kunnen zeggen dat het hier om gebedsgenezing betreft die met je Geest te maken heeft.

Hoe meer je verlangt onbeperkt te zijn (denk hierbij aan gebedsgenezing op ziel en geest niveau) en hoe meer je de gedachten die bij je opkomen accepteert hoe dichter je bij je Christusbewustzijn uitkomt. Uiteraard is dit geen kwestie van even een knop omdraaien. Het vraagt om doorzettingsvermogen, studie, geloof en inzet.

Mocht je je door tegenspoed laten beïnvloeden, zo bestaat de kans dat die tegenspoed je gaat overwinnen. Doch als je in jezelf de macht tot heerschappij over alle omstandigheden gewaar bent, zal de tegenspoed zich naar jou gaan schikken en in voorspoed worden veranderd.

Gedachten zijn nu eenmaal een scheppende kracht, of ze sporen de scheppende kracht aan om in beweging te komen. Als je jezelf gaat toeleggen op gebedsgenezing denk hier dan aan.

Het is de wijsheid die uit je Geest komt die je in staat stelt een relatie met GOD te hebben. Je ziel verenigt zich met de wijze van denken van je geest en je wordt opgebouwd door de wijsheid en kennis van je geest naar de fysieke dimensie te halen.

Wanneer je ziel met je geest overeenstemt zal het leven van God, binnenin je manifesteren in je fysieke lichaam (gebedsgenezing). In je Geest (gebedsgenezing). In je ziel (gebedsgenezing).

Vanuit geloof kun je dingen geloven en ervaren die je fysiek niet kunt zien. Aangezien je niet echt de dingen van God kunt begrijpen met je natuurlijk verstand, moet je die begrijpen met een deel van je wat Geest is.

Informatie over gebedsgenezing, geeft ons beelden en mogelijkheden die we kunnen uitproberen om de mate vast te stellen waarin ze juist lijken voor ons.

Geloof, een absoluut Geloof dat als het ware tot een dogma geworden is, is de enigste wet van het ware welslagen. Wanneer we tot deze hogere gewaarwording komen, dat een mens zijn succes en of zijn mislukking in zichzelf draagt zullen we in het bezit komen van krachten die de uiterlijke omstandigheden kunnen veranderen in oorzaken die succes te weeg kunnen brengen.

Ook dit is natuurlijk een heel groeiproces wat om inzet en doorzettingsvermogen vraagt. Zo is het toch eigenlijk met alles in het leven (datgene waarvan je hoopt dat het zijn vruchten afwerpt).

We weten allemaal wat een vrucht en of zaadje is. Ook in de voortplanting hebben we het over een vrucht “er vindt bevruchting plaats”. Daarna groeit de vrucht en als de vrucht bij de mens of dier volgroeid is, wordt deze gebaard. Bij planten wordt deze zichtbaar geopenbaard (van het onzichtbare wordt het naar het zichtbare toegehaald).

Zo is het ook met de vrucht van de Geest. De vrucht van de Geest ontstaat in ons, doordat onze geest wordt “bevrucht”door het woord van God en dit komt doordat we Gods gedachten overnemen. Het woord van God wordt ook wel het “zaad” genoemd (1 Petrus 1: 23).

Uit die bevruchting ontstaat nieuw leven, dat in het “verborgene” (b.v. de moederschoot) gegroeid is, openbaar of gebaard wordt. Dit is een aparte studie waard! De “bevruchting” moet dus groeien en dat proces heeft tijd nodig.

Ik geloof dus niet dat alles op de wereld is ontstaan door een oerknal. Hoe kan een oerknal, de intelligentie in een mosterd zaadje en of vrucht opslaan?

Als je je gaat toeleggen op gebedsgenezing dan moet je er niet te snel doorheen gaan, want dan mis je misschien je eigen proces. Als je er te snel doorheen gaat zonder enige studie en of voorkennis dan kun je het niet echt ervaren, wat het met je lichaam, ziel en of geest doet (deze laatste uitspraak is van Monique Nieling en daar ben ik het helemaal mee eens).

Ik ben nu ongeveer 3 jaar bezig met deze studie en ik leer nog steeds bij omdat het mij blijft fascineren. Het allermoeilijkste aan deze studie is: dat je geen 0,001% ongeloof mag hebben. Als je jezelf er met je hart op toelegt en beetje bij beetje ontdekt dat er wel degelijk benefits in innerlijke ontstaan en in je leven komen….dan ga je op een moment groeien in je Geloof (waarop je je eigen Christusbewustzijn steeds meer activeert).

Al het zichtbare is ontstaan uit het onzichtbare, uit het (met je natuurlijke ogen) niet waarneembaar zegt Hebreeën 11:3

Aan iedere gelovige (vervuld met de Heilige Geest) worden door de Geest een of meer gaven geven. Het menselijk kennen wordt verkregen met het verstand, door studie en het op andere wijze verzamelen van informatie.
Het woord van kennis: Een Geestelijke uiting van de Heilige Geest, waardoor hij ons laat delen in zijn kennen en weten van de verborgen onzichtbare dingen.

Als je je op gebedsgenezing wilt toeleggen dan heb je naast enige kennis, ook de speciale gebeden nodig (ik pas dan de gebeden toe die ik ontvangen/verzameld heb van mijn Amerikaanse leermeesters (bijbelleraren). Het zijn dan ook niet echt standaardgebeden maar meer gebeden die op je Christusbewustzijn op Jezus Christus gericht zijn.

Wat heb je uiteindelijk te verliezen? Niets! Uiteraard is het logisch dat je met iedere ziekte naar een huisarts en of specialist gaat, dat is vanzelfsprekend. Zie gebedsgenezing dan ook als een extra aanvulling! Niet meer en niet minder. Niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je Ziel en Geest.

Er wordt ook wel eens door anderen gezegd dat ziekte isolatie is. Sommigen beweren dat ziekte een zelf afgezonderd houden is van heel de rest, om te lijden aan wat anderen niet voelen. Ziekte zou het lichaam beslissende macht geven om de afscheiding werkelijk te maken en de denkgeest in eenzame opsluiting te houden, afgesplitst en in brokstukken bijeengehouden door een massieve muur van verziekt vlees, waar hij of zij niet overheen kan komen.

Ik weet uiteraard niet of dat zo is. Ik verdiep me momenteel alleen in gebedsgenezing en te wel gebedsgenezing op niveau van Ziel, Geest en Lichaam. Zo heeft een ieder mens zijn of haar Passie gedurende een fase in zijn of haar leven. Uiteraard is deze Passie van mij over gebedsgenezing (Ziel, Geest en Lichaam) niet zomaar ontstaan. Niets ontstaat zomaar.

Wat houdt de wedergeboorte in?

De Bijbel bedoelt hiermee het weer tot leven wekken van de menselijke geest “die dood was door de overtredingen en zonde” en dus van God gescheiden was. De wedergeboorte wordt gezien als een eenmalige gebeurtenis waardoor er een levende verbinding met God ontstaat.

Het woord Wedergeboorte wordt soms verkeerd begrepen. Wanneer we naar de oorspronkelijke betekenis kijken, dan zien we dat het niet gaat om een lichamelijke geboorte, maar over het ontvangen van een geestelijke vernieuwing (transformatie, openbaring, verlichting).

Onze Ziel, Geest heeft van nature behoefte aan een wedergeboorte. Wij als mens bestaan nu eenmaal uit een 3 eenheid. God heeft wel degelijk een wedergeboorte voor ons mogelijk gemaakt, maar omdat God ons allemaal een vrije wil heeft gegeven hebben wij de keuze om die mogelijkheid wel of niet te ervaren.

Jezus Christus

Jezus Christus zei in een gesprek tegen Nicoldemus: luister goed, wie niet wedergeboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. Wedergeboren vroeg Nicodemus. Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de 2de keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?

Jezus antwoordde: toch is het zoals ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt (letterlijk geboren uit water en Geest), dan kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat ik zei dat u wedergeboren moet worden (Joh. 3:3-7)

De wedergeboorte, is een handeling van God, waarin eeuwig leven wordt geschonken aan de mens die tot geloof komt (Titus 3:5, 2 Korintiers 5:17, 1 Petrus 1:3, Johannes 1:12,33 en Joh. 2:29, 3:9, 4:7, 5:1-4, 18)

Van enkele van mijn  Amerikaanse leermeesters (Bijbel leraren) heb ik geleerd dat je het Christusbewustzijn in jezelf triggert (het Koninkrijk van God wat in je zit). Zoek het Koninkrijk van God…

Vraag je dus niet bezorgd af: wat zullen we eten, of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen we ons kleden dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen.

Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (Matteüs 6:31-33)

Probeer de diepgang achter deze Bijbelse teksten te begrijpen (lees ze niet alleen, probeer tussen de regels door te lezen). Pik datgene op wat er precies mee bedoeld wordt.

Jezus Christus heeft het Christusbewustzijn ten volle in zichzelf laten stromen en is zo een voorbeeld geworden voor de mensheid. Want Jezus Christus was gewoon een mens zoals jij en ik die zich spiritueel ontwikkeld heeft en verlicht is geworden door deze Christus energie.

Waar komt het op neer? Het komt eigenlijk hier op neer dat de mens ten diepste Goddelijk is (God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (Gen. 1:26-17), maar dat de mens zich dat weer moet herinneren en dat kan door de wedergeboorte.

Je ziel verenigt zich met de wijze van denken van je Geest en je wordt opgebouwd door de wijsheid en kennis van je Geest naar de fysieke dimensie te halen. Vanuit je geloof kun je dingen geloven en ervaren die je fysiek niet kunt zien. Aangezien we niet echt de dingen van God kunnen begrijpen moet je het niet willen begrijpen met je natuurlijk verstand, maar begrijpen met dat deel van je wat Geest is.

Maak je geen zorgen als je niet alles helemaal begrepen hebt, als autobestuurder hoef je ook niet precies te weten hoe een auto op technisch vlak precies werkt om erin te rijden. Als je de lichtschakelaar in je huis aandoet, dan weet je ook niet precies, hoe het technisch werkt.

Als je interesse is gewerkt, begin gewoon met het Onze Vader en kies naast het Onze Vader nog enkele gebeden uit waar jij je goed bij voelt.

The Lord’s Prayer

Our Father wich art in heaven Hallowed by the name
The kingdom come
Thye wil be done, on earth as it is in heaven
Give us this day our daily bread
And forgive us our trepasses as we forgive them that trepass against us
And lead us not into temptation; but deliver us from evil
For thime is the Kingdom
Amen

Prayer for healing and spiritual uplifment

Oh God, our Father, thy child ask Thee to make this home Thy Kingdom of heaven tis day (night)
May my spirit be raised up bij thoughts of Thee, so that the guardian angels aroun me por he healing balm over me!
Raise me O, Lord, as the son Jezus Christ raised those that were sick, and by the spiritual power, lift me up to a greater understanding.

Give thoughts of love and kindness to me in the comming days. Grant that through love and service I may approch Thy footstool perfect in spirit and body to praise Thee.

Amen

Een voorbeeld van een persoonlijk gebed:

Vader, ik nodig de Heilige Geest uit, om mijn leven te onderzoeken naar verstoringen in Geest, Ziel en Lichaam die deze klachten veroorzaakt hebben. Ik sta Jezus Christus toe, mijn leven te helen en ook de onderliggende patronen in mijn leven te helen die ten grondslag liggen van deze kwaal.

Vader, dank u wel voor alle mensen die dit artikel vandaag gelezen hebben. Mensen die misschien geestelijke en lichamelijke problemen en noden hebben, die alleen door het Woord van God kunnen worden opgelost. Ik bid dat dit woord in hun hart zal binnenkomen en daar zal doen wat nodig is. Ik bid dit in Jezus Christus naam. Amen!

Bidden tot God, waarom moet je eerst leren luisteren voordat je gaat bidden? (inclusief 2 krachtige gebeden)

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.