Innerlijke drijfveren, wat zou jij jezelf nu op dit moment willen toewensen?
Innerlijke drijfveren, zorgen ervoor dat je iets graag uit jezelf doet omdat het leuk vind en het je blij en of gelukkig maakt.
Je innerlijke drijfveren handelen dan vanuit een goed gevoel want je wordt van binnenuit gedreven.

Wij als mens maken van alles mee in ons leven, het leven bestaat uit vallen en weer opstaan. Dat kan er wel eens voor zorgen dat de innerlijke drijfveren zich gaan verzwakken en of “verlammen” en dat is niet meer dan menselijk en logisch. Een mens kan veel hebben, maar eens houd het op.

Als jij jezelf te sterk laat leiden door externe drijfveren, dan stel je jezelf afhankelijk op. En of wordt je te afhankelijk van de externe wereld. Je kunt dan het gevoel krijgen dat je zelf geen invloed meer hebt op je leven of dat het leven je “overkomt”.

Dat is een proces wat er heel langzaam kan insluipen, zelfs zonder dat je er erg in hebt. Probeer hierin niet door te schieten, want als je te sterk naar buiten bent gericht is het een stuk moeilijker om het geluk in jezelf te kunnen vinden. Jouw innerlijke drijfveren, staan dan op de automatische piloot en of voelen zich als “verlamd”.

Weet je het terugdenken aan het verleden, zal voor iedere man en of vrouw een andere betekenis hebben. Voor de ene persoon is het terugblikken op het leven misschien wel een periode van geluk en veiligheid geweest en voor de ander is het misschien een periode waar hij of zij het liefst niet meer aan terug wilt denken.

Allemaal verschillend, dus allemaal ook anders. Je kunt jezelf natuurlijk ook laten meeslepen door de stroom van het leven en e.e.a. dan maar opgeven. Doch we leven allemaal maar 1 keer en als je daar heel goed bij stilstaat dan besef je dat het nu de periode is dat je je innerlijke drijfveren naar boven haalt.

Wat de ene man en of vrouw gelukkig maakt, hoeft de ander nog niet gelukkig te maken. Dus voor iedere man en of vrouw zijn de innerlijke drijfveren anders. Hoe laat je je innerlijke drijfveren weer tot leven komen als je merkt dat ze “verlamd” en of “afgezwakt” zijn? Dat doe je door te geloven in je innerlijke bron, je hogere zelf, het Goddelijke deel in jezelf, het bewustzijn.

Het maakt niet uit, welke naam je het geeft want het komt in principe allemaal op hetzelfde neer. Zelfs de Bijbel probeert je duidelijk te maken dat je moet vertrouwen op het Goddelijke deel in jezelf.

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis, en dat houdt in dat je zelf ook die 3 eenheid in je hebt. Aangezien we allemaal die 3 eenheid in ons hebben, hebben we ook allemaal onze verlangens en behoeftes op elk van deze 3 niveaus. Ontbreken verlangens en behoeftes op een van deze 3 niveaus dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Onze innerlijke drijfveren kunnen wij triggeren op al deze 3 niveaus.

Datzelfde geldt ook als je het contact kwijt raakt met je innerlijke bron (als je niet naar jezelf luistert, als je niet naar je onderbuik gevoel en of intuïtie luistert) Ook hier maakt het niet uit welke naam je eraan geeft, het komt allemaal op hetzelfde neer.

De ene man en of vrouw doet dit door te mediteren, weer anderen gebruiken andere handvaten en anderen doen weer een beroep op het Goddelijk deel in zichzelf (het bewustzijn). En ook hier komt het in principe weer op hetzelfde neer.

Innerlijke drijfveren

Gedachten zijn scheppend, energie is energie! Energie is neutraal en zal de weg van de minste weerstand afleggen, afhankelijk van de richting die wij eraan geven.

Om die reden is het aan ons om te beslissen wat we gaan creëren, kiezen tussen overvloed en schaarste is een goed begin en van daaruit ga je verder. Onthoud dat als je het ene kiest dit betekent dat je het andere moet laten varen.

Observeer je gedachtes en emoties en beslis vervolgens wat belangrijk voor je is en hoe bereidwillig je bent om de negatieve gedachten en overtuigingen los te laten.

Als je niet meer in jezelf gelooft, als je innerlijke drijfveren op zijn realiseer jezelf dan dat het ongeloof in jij eigen potentie kan voortkomen uit:

  • Onwetendheid
  • Foutief geloof
  • Of vanuit een natuurlijk ongeloof

Als je innerlijke drijfveren jezelf nog iets positiefs willen brengen, begin er dan mee om de pijnlijke krassen op je ziel te vervagen. Als je zelf niet naar de berg toe kunt gaan, zorg dan dat die berg naar jou toe komt. Gebruik je creativiteit, denk niet alleen in problemen maar ook in oplossingen.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Het Onze Vader gebed, wat doet het met je en waarom?
Als je meteen het Onze Vader gebed wilt lezen, scroll dan naar beneden halverwege dit artikel tref je het aan.
Anders lees gewoon even op je gemak verder. Het Onze Vader gebed is het allerbelangrijkste gebed wat er is, Jezus Christus was de grootste spirituele leraar ooit en hij bad het Onze Vader gebed tot zijn Vader in de hemel.

Note: Onderaan dit artikel staan weer een paar andere artikelen die je een openbaring zullen geven, straks meer hierover. Nu weer even terug naar het Onze Vader gebed.

Jezus was een normaal mens, totdat hij het volle Christusbewustzijn in zich liet stromen toen werd hij een voorbeeld voor de hele mensheid.

God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (ook wij bezitten een 3 eenheid: ziel, geest en lichaam). Waarom denk je dat hij dat gedaan heeft? Volgens mijn visie: zodat we allemaal een beroep kunnen doen op ons eigen Christusbewustzijn als wedergeboren Christen.

Wedergeboorte in het kort omschreven: het moment dat je zelf contact met God, Jezus Christus en de Heilige Geest zoekt. In een periode na je eerste geboorte (op latere leeftijd, als je er aan toe bent). Je zoekt dan het koninkrijk van God op. Gedachten zijn de scheppende kracht, of ze sporen de scheppende kracht aan om in beweging te komen.

Aangezien wij de dingen van God, niet kunnen begrijpen met ons verstand, moeten we ze begrijpen met een deel van ons wat Geest is. In het artikel gebedsgenezing lees je daar meer over.

Heb je er wel eens bij stilgestaan: dat het vragen of vergiffenis van onze zonden, ook wel eens zou kunnen inhouden dat we vergeten een beroep te doen op ons eigen Christusbewustzijn? Ons eigen Christusbewustzijn bestaat uit liefde en licht als we dat beseffen dan weten we ook dat wij er een beroep erop kunnen doen.

De wet van oorzaak en gevolg is iets wat we in ons dagelijks leven in werking kunnen zien. Verricht een bepaalde handeling of verzuim om dit te doen en de uitkomst is voorspelbaar en staat vast.

De doeltreffendheid van het Onze Vader gebed wordt net zo zeer beïnvloed door de wet van oorzaak en gevolg als alle andere zaken. Want als we op de juiste manier bidden, zonder het zwaarmoedige met uiterlijk vertoon, maar wel innerlijk met veel oprechtheid dan merken en voelen we dat.

Het Onze vader gebed is een gebed van voorbereiding en toenadering. Het activeert de menselijke geest en het etherische dat alles omhult wordt voorbereid op het gebed dat dan volgt. En daarom is het Onze Vader gebed meer dan een op zichzelf staan gebed. Het is een voorbereidend gebed dat extra kracht verleend aan andere gebeden die daarop volgen.

We hebben allemaal wel eens gehoord van het Auraveld, de eerste laag is het etherisch lichaam deze laag zit het dichts bij het lichaam. Het auraveld heeft 7 lagen en is verbonden met de 7 chakra’s.

Het Onze Vader gebed

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede gelijk in de hemel als ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwade
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid
Amen

Jezus was de Christus, na zijn geestelijke verheffing bij zijn doop. Toen hij in de dertig was trad de geest in mystieke overvloed bij hem binnen en werd hij een gezalfde. Voor Jezus Christus was het Onze Vader gebed het allerbelangrijkste.

Jezus Christus was niet langer een gewoon mens en al helemaal geen intellectueel of priester, maar iemand met totaal andere kwaliteiten en hij wist wie de Vader was. Hij wist dat God de Vader van de wereld was in de zin dat alle dingen uit God voortkomen.

God was de onverklaarbare, de onnoembare en onbeschrijfbare, de oorsprong. De oorzaak en het wezen van alle dingen, de mens inbegrepen.

Daarom zei hij dat we eerst de activerende kracht van het Onze Vader gebed moeten inschakelen die het gebed effect geef en het via de juiste kanalen laten lopen. Met andere woorden, we moeten ons “aansluiten”anders zullen de gebeden verloren gaan langs de niet “aangesloten” lijnen.

Het is dus weer een kwestie van oorzaak en gevolg. As de lijn niet aangesloten is, zal de boodschap niet doorkomen. Wij als mens met onze toegang tot elektronische apparatuur zouden de eersten moeten zijn om dit te begrijpen. Geen kracht= geen succes, of het nu de telefoon of televisie is. Radio en tv golven gaan de Ether in, net zoals het Onze Vader gebed en de navolgende gebeden.

Het Onze Vader gebed wordt ook wel eens de sleutel tot de dag en de nacht genoemd.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Geestelijke voeding, hoe belangrijk is het voor een juiste beslissing?
Geestelijke voeding is eigenlijk net zo belangrijk als lichamelijke voeding, doch geestelijke voeding wordt vaak onderschat.
Als je in een dilemma zit, of vol met twijfels dan kan geestelijke voeding je daarbij helpen. Je gaat op zoek naar informatie, informatie geeft ons beelden en daar kun je weer je vruchten uit halen. Op die manier weet je beter of je nu rechts af moet slaan, links af of rechtdoor. Geestelijke voeding wordt vaak gebruikt als het kompas voor het leven.

Je hebt het grijze donkere gedeelte, het negatieve denkbeeld daar heersen dus gevoelens van angst, twijfel, afwijzing , afgunst en boosheid. In dat gedeelte is vaak ook de onkunde aanwezig. Je zou kunnen stellen dat ze beïnvloed worden door de kwade geestelijke invloeden.

Deze invloeden, deze negatieve geestelijke voeding komt binnen in je gedachtes. Het denken beslist dan of ze deze negatieve geestelijke voeding accepteert of niet.

De gelovigen hebben in hun geestelijk leven, een heerlijke toegevoegde waarde. Dit ga je pas merken op het moment dat je je geloof gaat praktiseren. Het hoeft niet zwaarmoedig te zijn met uiterlijk vertoon helemaal niet, maar wel innerlijk met veel oprechtheid.

Als je geestelijk gezond wilt opgroeien, moet je er voor zorgen dat je dicht bij je innerlijke bron blijft. Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid (God heeft ons geschapen naar zijn gelijkenis). Op al deze 3 niveaus Ziel, Geest en lichaam hebben we onze verlangens en of behoeftes. Als de verlangens en of behoeftes op 1 van deze 3 niveaus ontbreekt, dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Er is een overeenkomst tussen lichamelijke voeding en geestelijke voeding want beiden hebben tot doel om ons energie te geven.

De geestelijke voeding kan ons kracht geven, of tot gedachtes laten komen, aanzetten tot daden als we het even niet meer weten. Het geestelijke honger gevoel , kan zelfs lichamelijke stoornissen veroorzaken als het niet gestild wordt met geestelijke voeding. Geestelijke voeding verruimd je en laat je en het laat je groeien.

Daarnaast verwarmt het je emoties, zie het als een vorm van kompas in je leven. Een mens geeft nou eenmaal ook graag gehoor aan zijn of haar innerlijke behoeftes. Bij de ene persoon is dat wat meer aanwezig dan bij de ander, want mensen zijn nu eenmaal verschillend van elkaar.

Als je dorst hebt dan drink je een glas water, als het koud is zoek je naar warmte, als je het benauwd krijgt dan zoek je naar lucht, als je honger hebt zoek je naar voedsel en als je geestelijke voeding nodig hebt dan ga je op zoek naar het etherische, het ongrijpbare en alle informatie die hierbij hoort.

Iedere man en of vrouw die geconcentreerd bezig is, straalt een ether uit. En die ether is natuurlijk in overeenstemming met wat je denkt of doet. Het s’nachts voeden we onszelf met de ademhaling (meer met ether dan overdag).

Als je moe opstaat dan wilt dat vaak zeggen, dat je een bepaalde ether kracht hebt gemist. Dit kan bijvoorbeeld door te veel denken en of te piekeren etc. Op die manier kan het reinigingsproces niet zo goed plaatsvinden en dat zorgt er dan weer voor dat we onze kracht niet goed kunnen hervinden.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Je innerlijke bron wilt altijd connectie met je maken, sta jij dat toe of niet?
Onze innerlijke bron is het grootste geschenk dat we kunnen aanvaarden. Luister, wees even stil en probeer het goed in jezelf op te nemen. Je innerlijke bron zal je er dankbaar voor zijn.
Sommige mannen en of vrouwen laten hun innerlijke bron vervuilen, omdat ze zich teveel laten beïnvloeden door negatieve invloeden van anderen. Het klinkt misschien vreemd, maar ze laten hun innerlijke bron soms onbewust of bewust vertroebelen door anderen.

Jouw innerlijke bron

Als je van jezelf weet dat je puur en zuiver bezig bent dan sta je dicht bij je innerlijke bron en dan hoef je je door niemand niet te laten beïnvloeden. Als je jezelf op een negatieve manier door anderen laat beïnvloeden dan wordt je op dat moment afgesneden van je innerlijke bron.

Dit zorgt er weer voor dat je eigen energie niet meer kan stromen. Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid. God heeft de mens geschapen naar zijn gelijkenis (iets om nooit te vergeten). Onze 3 eenheid bestaat uit Ziel, Geest en Lichaam en op al deze 3 niveaus hebben we onze verlangen en of behoeftes.

Als de verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken met alle gevolgen van dien. Vandaar dat het heel belangrijk is dat je altijd blijft bouwen en vertrouwen op je innerlijke bron (ook wel het bewustzijn genoemd).

In ieder religie benoemen ze dat weer anders, maar in principe komt het steeds op hetzelfde neer: een openbaring, een verlichting etc. Net zoals heel veel internationale en nationale boeken over – positief denken- heel vaak een deel van hun informatie uit de schriften van de Bijbel hebben gehaald.

Ik heb in mijn hele leven heel wat internationale en nationale boeken gelezen, net zoals ik de diepgang achter de woorden van de Bijbel heb bestudeerd en geloof me, het komt in principe allemaal op het zelfde neer. Alleen anders verwoord, met hier en daar nog wat minder of extra informatie erbij.

Zelfs in de bestseller -The Secret- kun je informatie terugvinden uit de Bijbel (Tweede Testament). Met als enigste verschil dat ze God, Jezus Christus en de Heilige Geest niet benoemen (en je eigen bewustzijn niet).

Iedere man en of vrouw bezit bij zijn of haar geboorte een unieke en absolute waarde. Elk mens op zich is een mysterie dat zich in de loop van de mensengeschiedenis niet meer herhaalt omdat we allemaal op onze manier uniek zijn.

Ik ben er van overtuigd dat de mens bestemd is om in vrede met zichzelf te leven, vol van een diepe vreugde en dat lukt heel vaak ook als je maar in contact blijft met je innerlijke bron. Ons onderbewustzijn staat in contact met de bron van grenzeloze wijsheid en het is vierentwintig uur per dag actief en neemt nooit rust.

Ons onderbewustzijn spreekt tot ons in de vorm van: ingevingen, impulsen, intuïties, voorgevoelens, associaties en ideeën.

Een voorbeeld: soms kun je het gevoel hebben dat “iets” niet klopt, maar je kunt het niet precies met de vinger aanwijzen. Je innerlijke bron geeft je op dat moment signalen af. Ons hart weet vaak het antwoord al maar ons verstand is dan nog niet zo ver. Laat het een connectie maken met je innerlijke bron, door erna te luisteren.

Om goed in contact te kunnen komen met je innerlijke bron, heb je rust nodig en zul je jezelf even moeten bevrijden van negatieve gedachtes. Want die behoren tot de duisternis en je innerlijke bron zit vol licht.

Als je een connectie maakt met je innerlijke bron, dan voel je dat daar licht en liefde zit. Vaak wordt onze innerlijke bron besmeurd met verdrietige en of pijnlijke ervaringen. Het is de kunst om die verdrietige en of pijnlijke ervaringen weg te vagen uit je Geest. Dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Verdrietige en of pijnlijke ervaringen roepen vaak weer associaties op.

Onthoud dat je onderbewustzijn scheppend van aard is en een eenheid vormt met de Goddelijke bron die je heeft geschapen. Als je dit heel goed beseft dan weet je ook dat je onderbewustzijn zowel negatieve als positieve gedachten kan scheppen. Als we heel goed “luisteren” naar ons onderbewustzijn dan merken we dat het ons aanspoort om ons te verheffen tot een hoger plan, te groeien en vooruitgang te boeken (leven boven je 5 zintuigen).

Als je door je negatieve gedachten verkeerde denkbeelden aan je onderbewustzijn hebt overgedragen, realiseer je dan dat er ook weer een methode is om deze negatieve gedachtes te kunnen overwinnen.

Hoe doe je dat dan? Je gaat constructieve en harmonische gedachtes opslaan want ook die worden door je onderbewustzijn geaccepteerd. Per slot van rekening bestaat je innerlijke bron uit licht en liefde. Haal het positieve vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Als het waar is dat we geschapen zijn om intens te leven, waarom zien we ons dan soms verzeild raken in ongelukkige situaties, waarin we niets anders kunnen doen dan er maar het beste van te maken?

Blijkbaar ontbreekt er in ons leen iets dan onmisbaar is om tot volle ontplooiing te kunnen komen. Ergens is dan onderweg het licht van je innerlijke bron verflauwd.

Ook onze gedachten zijn energie en elke gedachte is weer een Elektromagnetische kracht op zich. Wat je denkt trek je aan uit het Universeel Elektromagnetische veld.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.