Spiritueel ontwaken, gemotiveerd om je frequentie te laten stijgen?
Spiritueel ontwaken: het begrijpen van de combinatie Geest, Ziel en Lichaam, ontsluit de geestelijke dimensie, zodat je kunt ervaren wie je bent en wat je hebt in je bewustzijn.
Wij als mens bestaan allemaal uit een drie eenheid: Ziel, Geest en Lichaam en op elk van deze 3 niveau hebben we zo onze verlangens en behoeftes. Als deze verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Je voelt jezelf dan niet meer echt gelukkig met alle gevolgen van dien.

Sommigen benoemen het bewustzijn ook wel als je Innerlijke bron en of Hogere Zelf. Het maakt niet uit welke naam je het geeft, want het komt in principe allemaal op hetzelfde neer.

Spiritueel ontwaken

Als je je eigen frequentie wilt verhogen en dus een groei in jezelf wilt, dan moet je begrijpen dat de verandering eerst in je geest plaats zal moet vinden. Als de verandering in de Geest heeft plaatsgevonden zal het stapsgewijs moeten gaan doorwerken in je ziel en lichaam. Anders gezegd: haal het van het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Je lichaam heeft niet altijd alles onder controle. Het gaat vaak gewoon met de stroom van de 5 zintuigen mee (wat het ziet, wat het proeft, wat het hoort, ruikt en of voelt). Tenzij het anders wordt beïnvloed dan heb je grote kans dat het zich spiritueel ontwaken proces in gang wordt gezet.

Wanneer je ziel met je geest overeenstemt, zal het Goddelijke deel in je, zich gaan manifesteren in je fysieke lichaam, sommigen verwoorden het ook wel eens als het: het spiritueel ontwaken en of het verkrijgen van een openbaring.

Spiritueel ontwaken frequentie

Onze innerlijke gevoelens, emoties en gedachtes bepalen onze trillingsfrequentie (het niveau waarop iemand vibreert). Deze innerlijke frequentie wordt naar buiten toe uitgezonden, anders gezegd het schept een signaal naar buiten toe en het begint steeds die dingen aan te trekken die op dezelfde frequentie zitten.

Het spiritueel ontwaken proces zou het je als het ware zo laten zien: dat wat in het innerlijke verborgen zit, zal invloed hebben aan wat er aan de buitenkant tevoorschijn komt.

Een voorbeeld: onze innerlijke bron lijkt als het ware geprogrammeerd om iedere frequentie die niet wordt beheerst of begrepen op te vullen met ervaringen die nodig zijn om onze persoonlijke groei te waarborgen.

Vandaar dat bepaalde situaties in je leven keer op keer weer terug kunnen komen. Alsof je het gevoel hebt dat het verleden zich blijft herhalen, maar dan in het heden. Dit kan je een gevoel van hulpeloosheid geven, je zou jezelf een slachtoffer van de omstandigheden kunnen gaan voelen.

Spiritueel ontwaken: als we stijgen in onze frequentie, dan zal deze beproeving niet meer terugkomen. Dit omdat de Ziel op een hoger niveau verblijft, de frequentie is hoger. Anders gezegd: die ervaringen komen niet meer terug omdat de ziel uitstijgt boven de frequentie van die “beproevingen”.

Spiritueel ontwaken, houd ook in dat je zorgvuldiger gaat uitkiezen wie je wel en niet in je Auraveld toelaat. En dat je heel goed gaat uitkijken, waarmee je jouw eigen gedachtewereld voed.

Het Goddelijke witte licht is het schild van bescherming, visualiseer ten alle tijden het witte licht in je binnenste en om je heen. Dit zal je gegarandeerd helpen bij het proces van: spiritueel ontwaken.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Vergeven, hoe vergeef je iemand die je pijn heeft gedaan?
Het proces van vergeven is iets wat alleen in jouw innerlijke plaats vind.
Als jij besluit om iemand te vergeven die je pijn heeft gedaan, dan heb je daar uiteindelijk zelf alleen maar baat bij. Iemand kunnen vergeven is dus iets anders dan je verzoenen met iemand.

Je kunt het proces van vergeven in jezelf op gang brengen, zonder dat de persoon die jij wilt vergeven hier iets van af weet. Iemand vergeven is dus een innerlijk proces, waarbij je de ander echt niet nodig hebt.

Vergeven

Wij als mens bestaan allemaal uit een 3 eenheid. Ziel, geest en lichaam. Wij zijn door deze 3 eenheid geschapen naar Gods gelijkenis. Onze 3 eenheid houdt in dat we allemaal onze verlangens en of behoeftes hebben op al deze niveaus.

Als onze verlangens en behoeftes ontbreken op een van deze 3 niveaus dan kan ons hele gestel in onbalans raken. Met alle gevolgen van dien. Er kunnen energieblokkades ontstaan waardoor de Chi, onze levensenergie niet meer kan stromen zoals ze zou moeten stromen.

Als we iemand willen vergeven die ons pijn heeft gedaan, dan leren we om de voorgevallen gebeurtenissen in het verleden los te laten.

Als we niet in staat zijn om een ander te vergeven, dan blijven de pijnlijke gevoelens diep in onszelf sluimeren. We dragen het met ons mee, bewust en of onbewust. In dat geval kan een ervaring van het verleden ons belemmeren in het maken van keuzes.

In dit geval werkt de pijnlijke ervaring dan tegen je.

Een voorbeeld: stel dat je jouw ervaringen van je allerlaatste relatie, om welke reden dan ook heb je geassocieerd aan pijn. Dan kan het deze ervaring van het verleden in de toekomst tegen je gaan werken. In die zin dat je dan argwanender tegen een nieuwe relatie aan gaat kijken en het je heel veel moeite kan gaan kosten om een nieuwe relatie nog in vertrouwen te durven nemen.

In dat geval doe je er goed aan om je gevoelens aan de ander mededeelt. Emoties en gevoelens zijn net als je vingerafdrukken. Ze zijn uniek voor jou als persoon. Als een ander jou dus wilt leren kennen, moet hij of zij dus ook je gevoelens kennen. En pas als de ander jou leert kennen, door middel van een dialoog zal hij ook je gevoelens en emoties beter kunnen begrijpen.

Iemand vergeven is vaak nodig als je jezelf wilt bevrijden van een ballast die pijnlijke herinneringen met zich meedraagt. Vaak zijn het de gebeurtenissen en de personen die een grote rol in ons leven hebben gespeeld en of nog spelen. Ze kunnen een bron van grote persoonlijke verrijking voor ons betekenen als we onszelf omgeven met personen die het beste uit ons kunnen halen.

Als je iemand maar moeilijk kunt vergeven, dan kan dit soms zorgen voor een nog dieper leed en of instorting en dat wil je toch niet?

Hoe fijn zou het aanvoelen, als we eens en voor altijd het besluit konden nemen van onszelf te houden en in onszelf te geloven. Zo’n constant zelfvertrouwen zou ons bevrijden van alle parasieten die ons vaak voor 90% van onze levenskracht beroven. Maar niet iedereen heeft zo’n constant en hoog zelfvertrouwen. Ik denk dat iedereen het hier wel mee eens is.

Iemand kunnen vergeven is vaak een goed begin om het beste in jezelf naar boven te halen. Althans die vorm van vergeving,  waardoor je weer volop kunt genieten van je innerlijke rust en al wat daarbij hoort.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Bidden tot God, waarom eerst leren luisteren voordat we bidden?
Als we willen bidden tot God, dan moeten we ons eerst realiseren dat God de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis (je prijst het Goddelijke deel in jezelf, je eigen Christusbewustzijn).
Dat God de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis, houd in dat ook wij uit een 3 eenheid bestaan, net zoals God, de Heilige Geest en Jezus Christus.

Het allerbelangrijkste gebed wat je kunt richten tot God is het Onze Vader, Jezus Christus gaf ons hier het voorbeeld van:

Het Onze Vader gebed

Onze Vader
Die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Zowel in de hemel als op aard
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Amen

Een persoonlijk gebed:

Vader, u heeft de kracht al opgewekt, het is er al
Het is nog maar de schakelaar om te zetten en dat doe ik nu
Het is een kwestie van leren en mijn denken veranderen
Ik weet dat u het al gedaan heeft
(Peterus 2: 24)

Door uw striemen is mijn genezing opgewekt
Vader, ik bid dat de heilige Geest in mij tot
leven brengt, wat ik ook maar moet veranderen
Zodat ik kan ontvangen wat u al gedaan heeft

Vader, schenk mij de wijsheid en kennis
wat ik moet doen om uw genezende kracht vrij
te zetten en te activeren

Vader, ik zet uw genezende kracht vrij om in
mijn Ziel, Geest en lichaam te werken
Ik ga naar de oorzaak van de pijn en problemen

En beveel deze dingen om NU te genezen
In naam van Jezus Christus!
Ik gebied vrees om te verdwijnen
en geloof om te komen
Ik gebied liefde om te stromen

(noem hier je eigen naam), kom weer tot leven
en ga weer goed functioneren

Wij als mens bestaan dus uit een 3 eenheid en dat wilt zeggen dat we op al van deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als onze verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Bidden tot God

 • Als we willen bidden tot God, dan zullen we eerst goed moeten leren luisteren, want God spreekt in de stilte van het hart
 • Als we willen bidden tot God, dan moet ons hart zuiver zijn, want alleen een zuiver hart kan de stem van God horen
 • Als we willen bidden tot God, dan moeten we ons realiseren dat we de stilte zoeken. Op het moment dat je gaat bidden tot God, zeg je even “JA” tegen je Geest en zeg je even “NEE” tegen je lichamelijke verlangens (leven boven je 5 zintuigen).

Aangezien wij niet echt de dingen van God kunnen begrijpen met ons verstand, moeten we die dingen begrijpen met een deel van ons wat Geest is. Het is de wijsheid die uit je Geest ontstaat die je in staat stelt een relatie met God te hebben.

Gedachten zijn de scheppende kracht of ze sporen de scheppende kracht aan om in beweging te komen. Jezus Christus was de grootste spiritueel leraar ooit.

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (Matteus 6-31:33. 7). Probeer de diepgang achter deze zin te begrijpen en goed in jezelf op te nemen nadat je allereerst het bovenstaande gelezen hebt.

Ongeloof

Het ongeloof komt voor in 3 verschillende vormen:

 • Onwetendheid
 • Foutief geloof
 • Natuurlijk ongeloof

Als we bidden tot God dan moeten we ons realiseren dat God, licht en liefde in overvloed is. Energie is energie!

Energie is neutraal en zal de weg van de minste weerstand afleggen, afhankelijk van de richting die wij eraan geven. Om die reden is het aan ons om te beslissen wat we vanaf nu gaan creëren.

Als we bidden tot God, dan is het kiezen tussen overvloed en schaarste een goed begin. Observeer je gedachtes en emoties en beslis vervolgens hoe bereidwillig je bent om de negatieve gedachten en overtuigingen los te laten.

Negatieve gedachtes en overtuigingen bevinden zich in het duister en in het duister kun je niets ander zien. Als we bidden tot God, dan voelen we ons verlicht omdat we de duisternis vervangen door licht en liefde.

Wanneer we bidden tot God, zullen we ervaren dat we vanuit Geloof dingen kunnen ervaren en geloven die we fysiek niet kunnen waarnemen. Wanneer we bidden tot God (het Goddelijk deel, het Christusbewustzijn in onszelf triggeren) dan halen we het vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Deze benefits ervaar je nu eenmaal als het bidden tot God , je richten tot dat deel van je wat Geest is een deel van je leven is geworden.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Horoscoop, astrologie, wat is het verbeterpunt van jouw Sterrenbeeld?
We weten allemaal wel wat een horoscoop inhoudt, wat astrologie is en wat sterrenbeelden zijn.
Er is best nog wel een hele grote groep mensen, die een daghoroscoop, maandhoroscoop en of jaarhoroscoop raadplegen.

Vandaar dat het me eens leuk leek om de Italiaanse Francesca (uit Milaan) uit te nodigen, om voor mijn blog een beknopt artikel te schrijven. En wel over de hoofdeigenschappen en verbeterpunten van ieder Sterrenbeeld.

Als je graag wilt weten wat er voor jou in de sterren staat dan zijn er verschillende mogelijkheden om hier achter te komen. Velen van ons lezen even snel de horoscoop terwijl we wachten bij de kapper, huisarts of tandarts. Voor de één is het een soort guilty pleasure, voor de ander is het een houvast. Mocht je nu graag op meer regelmatige basis lezen wat je mag verwachten en waar je rekening mee kunt houden, dan zijn er ook mogelijkheden zonder dat je meteen allemaal dure abonnementen moet aanschaffen. Begin je dag dan goed met een gratis horoscoop.

Note: Het is enkel door mij vertaald naar het Nederlands, want het is absoluut niet mijn vakgebied. Laten we beginnen…

Horoscoop/astrologie

Sterrenbeeld Ram

Horoscoop/astrologie Ram: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Ram

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Ram, zijn de volgende:

 • Onafhankelijkheid
 • Zelfkoestering
 • Zelfbewustzijn

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Ram?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om zichzelf te bezien door andermans ogen
 • Ze hebben er nog wel eens een handje aan om maar altijd aardig te willen worden gevonden

Sterrenbeeld Stier

Horoscoop/astrologie Stier: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Stier

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Stier, zijn de volgende:

 • Gevoel van eigenwaarde
 • Geduld
 • Volharding

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Stier?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om zich snel aangetrokken te voelen tot stress
 • Ze hebben nog wel eens de neiging tot vooroordelen

Sterrenbeeld Tweeling

Horoscoop/astrologie Tweeling: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Tweeling

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Tweeling, zijn de volgende:

 • Leergierig
 • Eisen doorzichtigheid van een ander
 • Openstaan voor nieuwe ervaringen

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Tweeling?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om niet echt te luisteren omdat ze van te voren al invullen wat de ander zou kunnen denken
 • Ze hebben nog wel eens de neiging om niet zonder diepgang te kunnen

Sterrenbeeld Kreeft

Horoscoop/astrologie Kreeft: laten we beginnen met de hoofd eigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Kreeft

De hoofdeigenschappen van de Kreeft, zijn de volgende:

 • Zekerheid opbouwen
 • Gecentreerd blijven in de eigen gevoelens
 • Anderen steunen en koesteren

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Kreeft?

 • Ze hebben nog wel eens de drang om de leiding te nemen
 • Ze voelen zich nog wel eens voor alles en iedereen verantwoordelijk

Sterrenbeeld Leeuw

Horoscoop/astrologie leeuw: laten we beginnen met de hoofd eigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Leeuw

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Leeuw, zijn de volgende:

 • Het sterk ontwikkelen van de houding “het is aan mij”
 • Wilskracht
 • Individualiteit

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Leeuw?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om afstand te nemen van hun eigen emoties
 • Ze kunnen nog wel eens gesloten en gereserveerd overkomen

Sterrenbeeld Maagd

Horoscoop/astrologie maagd: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Maagd

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Maagd, zijn de volgende:

 • Orde in chaos brengen
 • Meelevend
 • Details opmerken en weten te waarderen

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Maagd?

 • Ze kunnen nog wel eens last hebben van bindingsangst
 • Ze kunnen nog wel eens twijfelen aan zichzelf

Sterrenbeeld Weegschaal

Horoscoop/astrologie weegschaal: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Weegschaal

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Weegschaal, zijn de volgende:

 • Een kei in samenwerking
 • Dingen kunnen bekijken door andermans ogen
 • Diplomatisch en tactvol

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Weegschaal?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om niet echt empathisch te zijn
 • Ze hebben nog wel eens de neiging om teveel denken aan hun eigen overleving

Sterrenbeeld Schorpioen

Horoscoop/astrologie schorpioen: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Schorpioen

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Schorpioen, zijn de volgende:

 • Bewustzijn van andermans behoeftes en verlangens
 • Zelfdiscipline
 • Krachten samen bundelen

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Schorpioen?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om zich te verzetten tegen ideeën en of meningen van anderen
 • Ze hebben nog wel eens de neiging om bezitterig te kunnen zijn

Sterrenbeeld Boogschutter

Horoscoop/astrologie Boogschutter : laten beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Boogschutter

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Boogschutter, zijn de volgende:

 • Intuïtief zijn
 • Vrij en direct in hun communicatie
 • Intuïtief luisteren

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Boogschutter?

 • Ze kunnen nog al eens besluiteloos zijn
 • Ze kunnen nog al eens ongeduldig zijn

Sterrenbeeld Steenbok

Horoscoop/astrologie Steenbok: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Steenbok

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Steenbok, zijn de volgende:

 • Zelfredzaamheid
 • Succes nastreven
 • Zelfbeheersing

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Steenbok?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om chaotisch en onzeker te zijn en dit kan weer leiden tot het “stil blijven staan”
 • Ze hebben nog wel eens de neiging om zichzelf terug te trekken in hun droomwereld

Sterrenbeeld Waterman

Horoscoop/astrologie Waterman: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Waterman

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Waterman, zijn de volgende:

 • Goede Teamplayer
 • Bewustzijn van gelijkheid
 • Makkelijk win-win situaties scheppen

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Waterman?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om overheersend te kunnen zijn
 • Ze hebben nog wel eens de neiging om te trots te zijn

Sterrenbeeld Vissen

Horoscoop/astrologie Vissen: laten we beginnen met de hoofdeigenschappen en verbeterpunten, van het sterrenbeeld Vissen

De hoofdeigenschappen van het sterrenbeeld Vissen, zijn de volgende:

 • Meditatief
 • Veranderingen verwelkomen
 • Meelevend

Wat zijn de verbeterpunten van het sterrenbeeld Vissen?

 • Ze hebben nog wel eens de neiging om dingen te veel en te vaak te analyseren
 • Ze hebben nog wel eens de neiging om te perfect te willen zijn

Geschreven door: Francesca (vertaald door Alicia)

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.