Ruzie maken in een relatie
Er zijn Amerikaanse psychologen, zoals dr. John Gottman, die maar even hoeven te luisteren hoe een stel met elkaar omgaat om te kunnen voorspellen of de relatie gaat slagen. Zij leggen niet de nadruk op gedeelde opvattingen of persoonlijkheidskenmerken, maar op de manier van communiceren. Op een goede manier omgaan met meningsverschillen is essentieel van belang voor het wel of niet slagen van een relatie. Ruzie maken op een gezonde manier in een relatie is mogelijk. Lees hieronder meer over ruzie maken.

Gebruik je relativeringsvermogen

Bedenk goed hoe een ruzie de sfeer 360 graden kan laten omdraaien. Daarom is het belangrijk om je relativeringsvermogen te gebruiken om te bedenken of bijvoorbeeld de rommel in huis wel een ruzie waard is. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je je ware gevoelens niet onderdrukt of verbergt, want anders creëer je een voedingsbodem voor negatieve emoties. Want als je partner niet weet wat er in je omgaat, kan hij niets veranderen aan de dingen waaraan je je ergert. Breng het dus naar buiten op een open en respectvolle wijze.

Ruzie maken in een relatie zonder denigrerende opmerkingen

Partners die geen denigrerende opmerkingen van elkaar accepteren blijken de meest succesvolle relaties te hebben. Het is beter om in een vroeg stadium duidelijk te maken dat er grenzen zijn en dat er geen beledigingen worden getolereerd. Partners beschadigen elkaar door gemene verwijten. Rotstreken worden niet snel vergeten. We worden allemaal niet gelukkiger van denigrerende opmerkingen en het veroorzaakt een slechter zelfbeeld en levert stress op.

Voorkom dat een conflict escaleert

Wie uit angst zijn/ haar ergernissen voor zich houdt, loopt het risico dat op den duur een relatief onbetekenend voorval leidt tot een explosie van opgekropte ergernissen. Daarom is het belangrijk om frustraties uit te spreken en niet op te sparen totdat de emmer overloopt, want dan heb je jezelf niet meer onder controle. Opborrelende boosheid hoeft niet meteen geuit te worden. Wacht het juiste moment af om een confronterend onderwerp aan te kaarten. Zo creëer je tijd om de woede te laten zakken en is de kans op een ruzie kleiner.

Personen die van nature impulsief zijn, reageren juist direct en fel als iets ze niet bevalt. Grote kans dat een dergelijke agressieve uitbarsting een tegenaanval uitlokt en dan heb je ruzie. De strijd om wie de dienst uitmaakt, kan zich ook uiten in ruzie over onbelangrijke zaken. Zaken zoals wie de afstandsbediening van de televisie bedient, of de beslissing om wel of geen familie te bezoeken in het weekend, hebben met de machtsstrijd te maken.

De oorzaak van de machtsstrijd is vaak angst om door de partner overheerst te worden. Toegeven wordt dan gezien als terreinverlies en daarom probeert men de ander de domineren. Hierdoor verharden de opstellingen zich. Zijn we ons bewust van deze dynamiek?

Los oplosbare conflicten op

Ruzie is onvermijdelijk en er zullen in iedere relatie conflicten blijven opkomen, hoe goed men het ook met elkaar kan vinden. De meeste van de aanvaringen komen voort uit de verschillen in persoonlijkheid, temperament, opvattingen, normen en waarden en stijl van leven. Die verschillen zijn grotendeels onveranderlijk en dat zijn de onoplosbare conflicten. Het is goed om te weten dat 69% van de conflicten bestaan uit onoplosbare conflicten volgens dr. John Gottman. Probeer de partner daarom te accepteren zoals hij is.

De kunst is om de oplosbare conflicten op te lossen. Bijvoorbeeld, het nog aanwezig zijn van de vuile vaat als je thuis komt terwijl is afgesproken dat je partner dit zou oppakken. Als je elkaar dan gaat beschuldigen van lui zijn en dat je partner zijn deel niet doet met betrekking tot het huishouden en de ander je vervolgens een dril sergeant en een zeur noemt, wordt het conflict een onoplosbaar conflict. Je ruziet dan niet meer over de afwas maar over diepere waarden zoals werk volgorde en verantwoordelijkheden in het huis.

Blijf niet vastlopen op conflicten

Hiervoor is onderzoek nodig. Wat is de oorzaak van het conflict? Volgens Gottman is het terug te traceren naar onvervulde dromen (hoop, verlangens, wensen). Zoals het nastreven van vrijheid, rust, geestelijke groei of verbondenheid met de familie. Partners kunnen beide andere dromen hebben. Dat is geen probleem als je de dromen van je partner kent en ondersteunt. Anders zal dit eindeloos leiden tot conflicten. Gelukkige paren geloven in het belang om elkaars dromen te realiseren. Communicatie is hierbij van groot belang, het bespreken van elkaars dromen, het nemen van een pauze als de stress te sterk naar voren komt en vrede met het probleem krijgen.

Geef kritiek op een positieve wijze

In plaats van dat we wijzen op datgene wat er mis is aan de partner is het beter om te vertellen hoe je het graag wilt hebben. Zo voelt de ander zich niet persoonlijk aangevallen en hoeft daardoor niet in de verdediging te schieten. Maak concreet wat je van je partner verlangt en geef voorbeelden van datgene waar je bijvoorbeeld meer behoefte aan hebt, zodat hij zich kan inleven. Dus richt je boosheid op zijn gedrag, wat het doet met je gevoelens en niet op hem als persoon. Zeg zelf ook sorry als je achteraf inziet dat je ook verkeerd bezig was, wat wel eens kan gebeuren.

Conclusie: op een gezonde manier ruzie maken in een relatie

Een aantal tips:

  • Gebruik je relativeringsvermogen
  • ruziemaken zonder denigrerende opmerkingen
  • voorkom dat een conflict escaleert
  • los oplosbare conflicten op
  • blijf niet vastlopen op conflicten
  • geef kritiek op een positieve wijze.

Geschreven door: Petra

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Relatie tips voor een lange termijn relatie
Je ziet soms stellen waarbij alles vanzelf lijkt te gaan. Ze zijn zo gelukkig samen en stralen één en al geluk uit. Zelf wil je dat ook. We staren ons vaak blind op het eindresultaat of op een plaatje dat we in ons hoofd hebben waarbij het gras namelijk altijd groener is aan de andere zijde. Maar we vragen onszelf niet af welke investeringen die gelukkige stellen hebben gedaan in hun lange termijn relatie of bij henzelf. Lees hier de belangrijke pijlers voor een lange termijn relatie.

Vertrouwen in een lange termijn relatie

In elke relatie is vertrouwen de basis. Zonder vertrouwen is het niet mogelijk om een gelukkige lange termijn relatie op te bouwen. Dus vraag jezelf dan ook af of je op je partner kunt leunen, of hij afspraken en beloften nakomt en of je partner betrouwbaar is. En natuurlijk kun je je afvragen of jouw partner jou ook blindelings kan vertrouwen.

Misschien vind je het moeilijk om iemand blindelings te vertrouwen omdat je vertrouwen al eens eerder is geschonden. Of  misschien vind je dat jouw vertrouwen verdiend moet worden of vertrouw je jezelf niet waardoor je een ander ook niet vertrouwd.

Wanneer je een relatie ingaat zonder vertrouwen, kun je er beter mee stoppen. Je wilt zelf toch ook dat je partner jou vertrouwd? Ben je ervan bewust dat eerdere ervaringen je vertrouwen hebben beïnvloed. Begin een nieuwe relatie met een schone lei waarbij je elkaar vertrouwt. Evalueer de betrouwbaarheid van je partner op basis van zijn gedrag en intenties.

Intimiteit in een lange termijn relatie

Er zijn verschillende manieren waarop je partner zijn liefde kan uiten. Intimiteit is een soort taal die we spreken. Daarom is het heel belangrijk om te weten welke taal jij en jouw partner spreken zodat je elkaar beter begrijpt.

Je kunt veel behoefte hebben aan fysieke intimiteit zoals knuffelen, kussen, vasthouden en ander fysiek contact. Of je hebt veel behoefte aan sociale intimiteit waarbij je het heel belangrijk vind om samen dingen te ondernemen en bij elkaar te zijn. Wellicht heb je veel behoefte aan intellectuele intimiteit omdat je dan een gevoel van verwantschap krijgt wanneer je goede gesprekken of discussies met elkaar hebt. Of heb je behoefte aan emotionele intimiteit waarbij je het heel belangrijk vind om je emoties te delen. Het is ook mogelijk dat je behoefte hebt aan verschillende soorten van intimiteit behalve aan bijvoorbeeld fysieke intimiteit.

Ben je je ervan bewust hoe jij en je partner je liefde voor elkaar tonen? Is dat door lichamelijk contact of door bijvoorbeeld veel dingen samen te doen? Het kan zijn dat je partner behoefte heeft aan een andere soort intimiteit dan je had verwacht en andersom ook. Wanneer krijg je het gevoel dat je partner van je houdt? Wanneer hij je stevig vasthoud en je streelt of wanneer hij uitspreekt dat hij van je houdt of wanneer jullie geestelijk verbonden zijn of wanneer je samen bent en hij zijn tijd in jullie investeert door samen erop uit te gaan?

Door op de hoogte te zijn van elkaars taal zul je groeien als persoon (vooral als je het moeilijk vindt om een bepaalde intimiteit te uiten) en als stel.

Kwetsbaar opstellen in een lange termijn relatie

We verwachten in een relatie tot een bepaalde intimiteit te komen. Dan is het heel belangrijk dat je je kwetsbaar kunt opstellen. Hierdoor kan het zijn dat je controle wilt hebben over de ander, zijn betrokkenheid en inzet in de relatie. Je wilt graag zekerheid hebben voordat je je kwetsbaar opstelt.

Liefde overwint als je risico durft te lopen om de ander te verliezen. Wie altijd de achterdeur heeft openstaan, kan bepaalde gebeurtenissen zoals een slecht humeur als een teken zien dat de ander er niet helemaal voor gaat en houdt hierdoor afstand en reserve. We voelen de noodzaak om onszelf te beschermen tegen afwijzing.

Wil je naar elkaar toe groeien? Laat dan je terughoudendheid varen en laat kanten van jezelf zien die je liever voor anderen verborgen houdt. Maak jezelf kwetsbaar en ervaar je relatie op een dieper niveau. Misschien is voorzichtigheid in de liefde wel fataal voor echt geluk.

Willen investeren in een lange termijn relatie

Een relatie opbouwen is hetzelfde als vriendschap opbouwen. Het kost tijd en aandacht. En vooral de bereidheid om aan de relatie te werken. Wanneer je het idee hebt dat je aan een dood paard aan het trekken bent, bespreek dit dan goed met je partner en trek je eigen conclusies. Het is in een relatie niet de bedoeling dat één persoon 80% in de relatie investeert en de ander 20%. Want onbewust houden we bij hoeveel de ander investeert in de relatie. Wanneer je het gevoel krijgt dat je veel meer geeft dan ontvangt, ontstaat er frustratie. Het is belangrijk dat beide partijen in de relatie willen investeren.

In de relatie investeren is tijd voor elkaar vrijmaken heel belangrijk maar ook de interacties. Bouw positieve ervaringen op door bijvoorbeeld samen te koken, dansen, reizen en problemen op te lossen. Het is niet alleen de activiteit die belangrijk is maar ook of jullie als stel in staat zijn om jullie band te vergroten door met elkaar te communiceren.

Neem bijvoorbeeld de tijd om bij het avondeten als jullie terug zijn van het werk jullie dag te bespreken met elkaar. Zo leef je niet langs elkaar heen en nemen jullie de tijd om in elkaar te investeren zodat je weet wat er bij de ander speelt.

Het beste bij elkaar naar boven brengen in een lange termijn relatie

Hoogstwaarschijnlijk brengen verschillende vrienden verschillende kanten van jou naar boven. Misschien ben je bij de één wel heel relax en geduldig terwijl je bij een andere vriendin heel ongeduldig bent en meer gespannen. En misschien ben je bij de één wel meer gereserveerd en bij de ander meer open. Net als bij een vriendin kan een partner bepaalde kanten bij jou naar voren laten komen.

Haalt je partner de beste kanten bij jou naar voren of de slechtste? En vind je jezelf leuk als persoon in deze relatie? De antwoorden op deze vragen geven je belangrijke aanwijzingen voor de lange termijn gezondheid en geluk van jullie relatie.

Samen groeien in een lange termijn relatie

Persoonlijke groei binnen een relatie is heel belangrijk. Misschien ben je bang dat jij en je partner in verschillende richtingen groeien of vind je het eng om je partner te zien veranderen. Laat je niet leiden door je angsten, want angst is de slechtste raadgever die er is. Verandering hoort bij het leven en veranderingen zorgen voor groei. Persoonlijke groei hoeft geen blokkade te zijn voor je relatie.

Een goede relatie bevordert de persoonlijke groei. Als je partner niet groeit, dan gaat hij je vervelen. En als jij zelf niet groeit,  dan wordt jij saai voor de ander en waarschijnlijk voor jezelf. Ruimte voor elkaars ontwikkeling is heel belangrijk om aantrekkelijk voor elkaar te blijven. Als je elkaar de ruimte geeft om te ontwikkelen kun je nog hechter naar elkaar toe groeien.

Echte liefde voor je partner betekent dat je hem de verantwoordelijkheid geeft om het beste uit zichzelf en zijn leven te halen en te blijven groeien.

Samen opbouwen in een lange termijn relatie

In een relatie heeft ieder persoon eigen dromen en wensen. Deze spelen een belangrijke rol als je samen aan de relatie wilt werken en samen een gemeenschappelijke toekomst wil opbouwen. Is er ruimte voor elkaars dromen en wensen binnen de relatie?

Stel je eens voor dat je partner avontuur, uitdagingen en onafhankelijkheid nastreeft en jij zekerheid, een gezin en gemeenschap. Dan zullen jullie waarschijnlijk heel vaak ruzie hebben en constant concessies moeten doen. En hierdoor worden jullie allebei niet gelukkig. Dan kun je je afvragen of jullie wel bij elkaar horen en elkaar niet belemmeren. Want wanneer in de relatie geen ruimte is om aan deze dromen te werken, wordt de passie in de relatie gedoofd.

Samenvatting “relatie tips voor een lange termijn relatie”

Vertrouwen, intimiteit, kwetsbaar opstellen, willen investeren, het beste bij elkaar naar boven brengen, samen groeien en samen opbouwen zijn zeven belangrijke pijlers voor een lange termijn relatie.

Geschreven door: Petra

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefde en relatie gebied.
Communicatie tips voor je relatie
Het lijkt wel of hij zich steeds meer gesloten gaat opstellen. De ruzies worden erger en je kunt niet tot hem doordringen. Hoe kun je ervoor zorgen dat hij zich wat meer gaat open stellen? Lees hieronder waardevolle communicatie tips voor je relatie. Wat is een effectievere manier van communiceren om de reactie te krijgen die je wilt?

1. Geïnteresseerd luisteren

Als je wilt dat een man je gevoelens en behoeften respecteert, zal hij zich zelf ook veilig moeten voelen om zich te kunnen uiten. Om zijn gevoelens te kunnen delen. Je kunt hem dat gevoel geven door zelf oprecht en geïnteresseerd naar hem te luisteren. Want mannen hebben net als vrouwen behoefte eraan om gehoord en gerespecteerd te worden.

Wanneer mannen het idee hebben dat hun partner niet meer naar hen luistert of niet meer geïnteresseerd is in hem als persoon, dan zullen ze zich langzamerhand afsluiten. Beetje bij beetje. Totdat er totaal geen emotionele binding meer is. Wil je gehoord worden? Begin dan zelf met luisteren. Toon echte interesse. Ga dus tijdens de communicatie niet dingen in huis doen, maar neem de tijd om naar hem te luisteren en kijk hem recht in de ogen als hij praat. Mannen zien het als desinteresse als je dingen blijft doen terwijl hij praat.

Probeer tijdens de communicatie een middenweg te vinden waar beide partijen zich in kunnen vinden. Hij heeft zijn eigen redenen als hij zich niet begrepen voelt. Kom achter zijn motivatie door vragen te stellen. Hierdoor voelt een man zich comfortabel om zich open te stellen en liefdevoller te reageren. Communicatie is geen machtsspelletje waarbij één van de partijen hoort te winnen.

2. Toon waardering

Je kunt met communicatie aan een man laten weten dat je zijn gedachten en acties respecteert. Hoe? Door waardering uit te spreken. Merk de kleine dingen op die hij voor je doet. De kleine dingen die je gelukkig maken. Als hij dat doet, bedank hem daarvoor. Laat hem weten hoe hij jouw leven waardevoller maakt. In plaats van je te focussen op de dingen die je irriteren.

Misschien denk je: “Ja, maar ik word ook niet beloond voor alle dingen die ik in huis doe.” Het voordeel is als je hem vaker bedankt en je waardering uitspreekt, dat hij geneigd zal zijn om meer voor je te willen doen. Want als een man denkt dat hij geen belangrijke bijdrage levert aan je leven, dan zal jouw aantrekkingskracht voor hem afnemen. En hierdoor wordt het voor hem moeilijker om betrokken te blijven in jullie relatie. Dus waardering is het communicatie wonder dat voer is voor zijn passie/ zijn aangetrokken voelen tot jou.

3. Stop met kritiek geven

Als je een langdurige relatie met je partner wilt opbouwen is het belangrijk om te weten dat mannen niet reageren op kritiek. Vaak geven we kritiek om onze partner te verbeteren of onze relatie te verbeteren. Bijvoorbeeld: “Ik denk dat je het beter op deze manier kunt doen.” Hij hoort dan: “Oh, ik doe het weer niet goed. Doe het zelf maar. Waarom zou ik het de volgende keer weer doen?”

Zelfs subtiele kritiek kan voor afstand tussen jullie twee zorgen. Hij ziet dan de relatie als een negatieve plek waarvoor hij wil vluchten om zichzelf beter te voelen. Met kritiek willen we verandering aanbrengen. Willen we hem motiveren om iets anders te doen. Wat is een effectievere manier van communiceren om de reactie te krijgen die je wilt? Denk bijvoorbeeld eraan hoe we als kind sneller leerden. Waardoor we het leuk vonden om te leren. Als we werden beloond en erkend. Ja, door waardering. Waardering is het wondermiddel.

Geschreven door: Petra

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Een relatie onderhouden
Het zou geweldig zijn als binnen je relatie alles spontaan verloopt zonder enige inspanning. Maar helaas de werkelijkheid werkt niet zo. Een relatie onderhouden is werken voor beide partijen. Misschien wil je je relatie nieuw leven inblazen en de spanning erin houden. We willen allemaal niet dat onze relatie in een sleur terecht komt. Hieronder enkele tips om je relatie nieuwe energie te geven.

Een relatie onderhouden begint bij jezelf

In het begin van je relatie, als je nog niet met elkaar samenwoont, en je met elkaar hebt afgesproken, doe je waarschijnlijk veel moeite om er mooi uit te zien. Na een bepaalde tijd, en vooral als je met elkaar samenwoont, dreigt het gevaar dat je er niet meer veel moeite voor doet om je extra mooi te maken als jullie bijvoorbeeld op pad gaan. Ook dreigt het gevaar dat vrouwen zich op de werkvloer steeds meer gedragen als man. Want succes op het werk vereist voor vele vrouwen in het algemeen toch een opoffering. Probeer daarom aandacht te besteden aan je vrouwelijke kant als je thuis bent.

Als je als vrouw tijd voor jezelf neemt, geef je je partner het gevoel dat je blij met hem bent. Als jij gelukkig bent, ziet hij dat als een eer. Dus door tijd voor jezelf te nemen help je in feite je partner. Andersom, als mannen tijd voor zichzelf nemen voelen we ons in de meeste gevallen verwaarloosd. Daarom is het voor ons zo moeilijk om te geloven dat wanneer we tijd voor onszelf vrij maken we onze partner aansporen om meer te geven.

Kleding, lingerie en bijvoorbeeld make-up zijn allemaal dingen waar wij als vrouw van mogen genieten. Dus doe dat dan ook op jouw manier. Schoonheid komt inderdaad van binnen maar wordt ook weerspiegeld in de manier waarop wij ons dagelijks presenteren. Laat zien aan je partner dat je een prachtige vrouw bent die weet wat ze waard is.

Een relatie onderhouden betekent samen dingen ondernemen

Probeer een dag per week aan jullie beiden te besteden en als het kan geen kinderen erbij. Ga lekker samen uitgebreid koken en kijk gezellig samen een film of lees samen een boek, volg samen een cursus, ga samen tuinieren, wandelen, ga op stap, ga naar de bioscoop, naar een voorstelling of naar een comedy club. Het is eigenlijk niet belangrijk wat jullie doen als jullie het maar samen doen.

Het opbouwen van positieve ervaringen is cruciaal in een gelukkige relatie. Relatieonderzoeker John Gottman stelde vast dat onderlinge interacties waarbij personen vijf keer meer positieve dan negatieve emoties ervaren sterke samenhang vertonen met een lang en gelukkig huwelijk. Elkaar accepteren, humor en interesse in elkaar zijn heel belangrijk voor de lange termijn.

Een weekendje weg uit de dagelijkse sleur

In het begin van jullie relatie heb je waarschijnlijk wel eens weekendjes weg geboekt. Naarmate je langer samen bent sluipt de sleur er langzaam in. Een weekendje weg is een prima oplossing om uit de dagelijkse sleur te komen. Denk goed na over wat jullie gaan doen als jullie er eenmaal zijn. Misschien heb je zelf of je partner wel een onvervulde wens. Of hebben jullie een speciale plek met mooie herinneringen. Je kunt je partner verrassen door bijv. het kopen van concertkaartjes en er een weekend omheen plannen.

Samen een project uitvoeren

Samen met je partner een project uitvoeren klinkt misschien heel raar maar is een feite een uiting van wat jullie samen belangrijk vinden en van wat jullie samen willen bereiken. Het is een kans om het beste in jullie relatie naar boven te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan het schilderen van de huiskamer, het aanleggen van de tuin, het organiseren van een leuk feest, een gezamenlijke onderneming opbouwen of het trainen voor een marathon. Grote kans dat de één enthousiaster is dan de ander. En dat is ook geen probleem. Het mooie van enthousiasme is dat het overslaat op andere gebieden van je relatie.

Projecten mogen niet competitief van aard zijn dus zorg ervoor dat je elkaars gelijken blijft en wellicht geduld laat zien wanneer nodig. Het is gemakkelijk als de deadlines worden vastgesteld en het project wordt verdeeld in haalbare taken. En niet vergeten, het plannen van leuke activiteiten tijdens het project om het succes te vieren.

Gebruik vakantie om de romantiek terug te brengen

Maak bijvoorbeeld gebruik van het mooie weer en verwarm je relatie. Lange stranden zijn geweldig voor een mooie wandeling, of door lekker te luieren bij het zwembad in een mooie outfit waarbij je aan je partner vraagt of hij je wil insmeren. Of ga op wintersport vakantie waarbij jullie lekker bij de open haard elkaar opwarmen of in een bubbelbad genieten van elkaars gezelschap.

Bepaal samen een vakantiebudget en bespreek een limiet van de uitgaven tijdens de vakantie, zodat jullie je geldproblemen thuis laten waardoor jullie ook meer genieten van de vakantie. Relatieproblemen hebben tijdens de vakantie te maken met de verschillende verwachtingen. Het helpt dan om samen te bepalen wat jullie willen. Avontuur of ontspanning, een lange of een korte vakantie?

In een relatie is er verlangen naar aanraking

Door te weinig aanraking worden we agressief en somber. Na langdurige aanraking stijgen de natuurlijke euforie opwekkende stoffen in je lichaam en daalt het stresshormoon cortisol.  Als je aangeraakt wordt door je partner associeert je geest de goede gevoelens daarmee waardoor je je geliefd en veilig voelt. Aanraking zorgt dus voor verbondenheid.

Leg jullie gsm ergens anders neer als jullie elkaar willen masseren. Een massage is namelijk niet alleen goed tegen stress, maar kan ook opwindend zijn. De sauna is ook een leuk alternatief om te ontspannen. Of neem samen een bad of ga samen douchen.

De juiste lingerie kan veel verschil maken

Denk eens na over wat voor soort lingerie je droeg in het begin van jullie relatie? Je wilde je partner toen verleiden. Draag je nu misschien comfortabel en versleten lingerie en slaap je nu in een oud T-shirt? Verras je partner met lingerie en laat hem weten dat je onder je zakelijke kleding iets spannends draagt. Slaap je graag in bijvoorbeeld een oud T-shirt, verras je partner zo nu en dan met leuke lingerie.

Lingerie is de uiting van de geheime en intieme kant van jullie relatie en de juiste lingerie kan ook van invloed zijn op hoe je je voelt. Als je je goed voelt, zal je je vrouwelijk voelen en anders gaan gedragen. En je partner zal dit zeker op prijs stellen.

Samenvatting: een relatie onderhouden

Een relatie onderhouden is geven en nemen voor beide partijen. Om het gevoel van sleur te voorkomen is het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met jezelf, omdat je partner niet in al jouw behoeften kan voorzien. Een relatie onderhouden betekent tijd in elkaar investeren en samen dingen ondernemen. Een weekendje weg uit de dagelijkse sleur of samen een project uitvoeren. Gebruik jullie vakantie om de romantiek terug te brengen.

Ben oprecht geïnteresseerd in elkaar en respecteer elkaar. In iedere relatie is er verlangen naar aanraking, ga eens na of jullie hiervoor tijd vrij maken ondanks jullie drukke bestaan.

Geschreven door: Petra

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.