Mannen en relaties

Mannen staan vaak anders in een relatie dan vrouwen. De verwachtingen zijn verschillend en mannen worden anders opgevoed. Denk maar eens aan wat je verstaat onder mannelijkheid. De meeste mannen wordt tijdens hun opvoeding niet geleerd hoe ze zich afhankelijk en kwetsbaar kunnen opstellen, terwijl het voor alle partijen belangrijk is dat ze dit leren. Lees hieronder meer over mannen en relaties.

Mannen en presteren

In onze maatschappij wordt presteren nog erg benadrukt en mannen zijn zich constant aan het bewijzen. Dit doen ze deels uit onzekerheid en deels omdat het nog steeds van hun wordt verwacht. De meeste mannen definiëren hun eigenwaarde met als toets hun werk en prestaties. De meeste vrouwen toetsen aan de kwaliteit van hun relaties. Je ziet vaak dat als  een vrouw aan haar man vraagt om meer uiting te geven aan zijn liefde voor haar, hij dan dingen gaat doen zoals het gras maaien of het huis schilderen. Voor hem is dat een uiting van zijn liefde. De meeste mannen hebben niet anders geleerd of gezien in hun opvoeding.

Als een vrouw ongelukkig is in haar werk, vindt ze het moeilijk om zich op haar werk te concentreren. Als een man ongelukkig is op zijn werk kan hij zich niet op zijn relatie richten.

Mannen en communicatie

Communiceren is een nieuwe vaardigheid die hem niet van nature afgaat. Al van jongs af aan beginnen meisjes eerder met praten dan jongens. Het goede nieuws is dat hij deze vaardigheden wel kan leren. Bloemisten weten dat mannen het moeilijk vinden iets met woorden te zeggen, vandaar dat mannen denken dat ze het met bloemen moeten zeggen. Daarom kiest een man vaak voor een kaart met veel woorden zodat er minder ruimte over blijft om te schrijven. Als mannen samen gaan vissen kunnen ze urenlang naast elkaar zitten zonder een woord uit te wisselen.

Mannen kunnen hun problemen een volgorde toekennen en ze in de wacht zetten, terwijl wij vrouwen blijven malen en de enige manier om eraf te komen is door erover te praten. De meeste mannen praten voornamelijk in hun hoofd omdat ze niet beschikken over het verbale vermogen van vrouwen om woorden te gebruiken voor gesproken communicatie.

Wil je meer met je partner praten dan is het handig als je een activiteit met hem onderneemt en tijdens die activiteit gaat praten. En als je met je partner praat, houdt het dan eenvoudig. Geef hem maar één ding tegelijk om over na te denken omdat wij snel de neiging hebben om over meerdere dingen tegelijk te praten en hij het gesprek dan niet meer kan volgen.

Mannen en emoties

Je vraagt je misschien af waarom mannen hun emoties verbergen. Dit doen ze omdat ze denken dat ze dapper moeten zijn en geen zwakheid mogen tonen. Dus als je je afvraagt waarom hij niet aan je kan laten zien hoe hij zich voelt, dan is dat omdat hij emotie ziet als het verlies van beheersing. Een man verbergt zijn emotionele toestand om de controle te blijven houden. Ook de maatschappij verwacht dat de man zich sterk houdt en vooral niet huilt.

De reden waarom mannen niet kunnen omgaan met emotionele vrouwen is omdat een man haar gedrag interpreteert naar zijn eigen prioriteiten. Hij hoort haar dan zeggen “red me en los mijn problemen op”. Ook al willen we alleen maar dat er naar ons geluisterd wordt, dat we getroost worden of gerust gesteld worden. Hij gaat onderzoekende vragen stellen omdat zijn vader dat ook deed. Zie je hoe ons gedrag wordt bepaald door onze ouders? Zij zijn ons voorbeeld geweest en gedroegen zich ook zo. Geef hem duidelijk aan wat je van hem verwacht en dat je niet wilt dat hij oplossingen geeft. Soms moeten we zelf het gedrag voordoen.

Mannen en stress

Vraag je jezelf wel eens af waarom gestreste mannen niet willen praten. Wij vrouwen praten graag hard op tegen de ander en mannen praten graag in hun hoofd. Je hoort ons wel praten, maar hem niet. Wanneer hij een probleem heeft, heeft hij de neiging om tegen zichzelf te praten. Dit is de reden waarom een man dichtklapt bij stress en stopt met praten. Hij gebruikt zijn rechterhersenhelft om zijn problemen proberen op te lossen en stopt hierdoor met het gebruik van zijn linkerhersenhelft. Met zijn linkerhersenhelft luistert en spreekt hij. Mannen kunnen niet tegelijkertijd met beide hersenhelften werken.

Omdat wij vrouwen met beide hersenhelften tegelijkertijd werken, zeggen we vaak tegen mannen dat als ze erover praten ze zich beter gaan voelen. Ja, dat geldt voor ons vrouwen, maar niet voor het merendeel van de mannen. Hij wil gewoon alleen in rust voor zich uit staren tot hij oplossingen en antwoorden heeft gevonden en er met niemand over praten. Zijn stilzwijgen wil absoluut niet zeggen dat hij niet van je houdt of boos op je is. Is zijn probleem opgelost dan zal hij zich goed voelen en gaat hij weer praten.

Ik gevoel versus wij gevoel

De meeste mannen staan met een ik gevoel in het leven, in tegenstelling tot de meeste vrouwen die meer vanuit een wij gevoel leven. Mannen hebben meestal weinig echte vrienden en hun netwerk is beperkter dan dat van vrouwen. Zij voelen op veel terreinen minder binding met anderen en zijn vaker toeschouwer en buitenstaander. Sommige vrouwen zouden dit ik gevoel wat meer kunnen ontwikkelen en mannen moeten meer de verbinding zoeken. Dat betekent dat sommige vrouwen in een relatie beter kunnen werken aan hun autonomiteit en vrouwen hun partner kunnen helpen met het ontwikkelen van het vermogen om binding aan te gaan.

Wanneer je je partner leert om hulp te vragen,  kan het heel bevrijdend voor hem zijn om juist wel te praten over zijn onderliggende gevoelens. Wanneer er dan een proces van bewustwording op gang wordt gezet, zie je dat je partner zich beter gaat voelen en beter gaat functioneren.

Mannen en gelijkwaardigheid

Veel mannen vinden gelijkwaardigheid in een relatie nog steeds moeilijk omdat de wens om te domineren en te overheersen vanuit de historie nog diep zit. Net als de angst om zich te binden en om afhankelijk te zijn. Soms heeft het gevoel over gelijkwaardigheid te maken met de denkwijze en angst om hun mannelijkheid te verliezen. Laten we met z’n allen de boodschap uitdragen dat we onder mannelijkheid ook gelijkwaardigheid verstaan en niet heersen en overwinnen, maar delen. Geef je partner de ruimte om zich bewust te worden van zijn kracht, zwakten en angsten die we allemaal hebben.

Conclusie: mannen en relaties

We raken vaak niet uitgepraat over mannen; zoals mannen en presteren, mannen en communicatie, mannen en emoties, mannen en stress, ik gevoel versus wij gevoel en mannen en gelijkwaardigheid.

Geschreven door: Mariska

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer relatie adviezen en datingtips op “datingtips“. Tips en adviezen op liefdes en relatie gebied.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen verschillen van elkaar. Vandaar dat er in een relatie veel man – vrouw verschillen zijn.
Hierover zijn ontzettend veel grappen gemaakt. En in vele grappen zit een kern van waarheid.

De verschillen komen duidelijk naar voren in een relatie. We hebben het gevoel dat onze partner ons niet begrijpt. Het lijkt soms wel alsof we langs elkaar heen communiceren.

Dat komt mede omdat de structuur en de werking van onze hersenen niet hetzelfde zijn. Ontdek op welke gebieden we van elkaar verschillen en waarom problemen ontstaan.

Proberen je partner te veranderen

Wie kent het niet? Je hebt een stressvolle dag gehad. Je komt thuis en je wilt met je partner hierover praten. Hij heeft ook een stressvolle dag gehad en hij zondert zich af. Waarom?

Vind hij het niet belangrijk om even naar je te luisteren? Als wij vrouwen stress hebben willen we over onze problemen praten. We willen contact. Maar een man zondert zichzelf af waardoor er afstand ontstaat. Mannen proberen hun problemen te vergeten.

Als je partner niet over zijn dag wil praten of zich afzondert omdat hij tijd voor zichzelf nodig heeft, betekent dit niet dat je partner niet om je geeft of niet van je houdt. Dus je partner willen laten communiceren terwijl hij zich wil terugtrekken, haalt niet het beste bij hem naar boven. We gaan op verschillende manieren met stress om en laten we elkaar niet willen veranderen, want daar zit het echte probleem.

Zekerheid versus risico

Hoeveel ruzies komen niet voort uit gesprekken over financiën. Het lijkt wel alsof je partner zich niets aantrekt van wat jij voelt of nodig hebt. Over het algemeen nemen mannen meer en eerder risico en kiezen vrouwen meer voor zekerheid. Daarom vragen wij vrouwen verder door en zijn mannen vaak impulsiever. Nu weet je dat het meer zijn natuur is en dat het niet wil zeggen dat hij niet aan jou denkt.

Vrouwen geven meer in een relatie

Misschien heb je wel eens het idee dat je partner geen rekening houdt met jouw behoeften. Maar jij houdt wel rekening met zijn behoeften en dit zorgt wel vaker voor ergernis. Dit komt omdat onze hersenen erop gebouwd zijn rekening te houden met de gevoelens en behoeften van anderen. Mannen zijn zich meer bewust van de manier waarop ze hun eigen behoeften kunnen bevredigen. En wij vrouwen kunnen hiervan wat leren. Van nature hebben de meeste vrouwen de neiging om te geven.

Dit is ook van generatie op generatie doorgegeven. Geven is natuurlijk heel goed als het niet ten koste van jezelf gaat. Voor de meeste vrouwen is het toch een uitdaging om net zo goed voor onszelf te zorgen als we voor anderen zorgen. En dan geven we ook, maar dan aan onszelf.

Mannen kunnen moeilijk gevoel verwoorden

Mannen kunnen in het algemeen minder goed gevoelens en gedachten met elkaar in verbinding brengen vergeleken met vrouwen. Daarom heeft een man ook moeite met de vraag: “Hoe voel je je?”

Hij moet dan zijn gevoel in taal omzetten en daar heeft je partner moeite mee. Waarom? Omdat vrouwen een sterkere verbinding hebben tussen verschillende delen van de hersenen (rechter- en linkerhersenhelft) en die de uitwisseling van informatie tussen de hersenhelften mogelijk maakt. Daarom is het ook beter om aan je partner te vragen wat hij van iets vindt.

Mannen brengen informatie, waarnemingen en gevoelens onder in verschillende vakjes in hun hersenen en  vrouwen brengen deze aspecten met elkaar in verband. Daarom is het voor een man dus moeilijker om zijn emoties aan gedachten te koppelen en te verwoorden wat hij voelt. De taalcentra en het luistergebied in zijn hersenen is het meest actief als hij een probleem aan het oplossen is.

Vrouwen zijn met meerdere dingen bezig

Wij vrouwen zijn vaak met meerdere dingen in ons hoofd bezig. Bijvoorbeeld tijdens het eten maken denken we er bijvoorbeeld nog aan om de was te doen, de vuilnis buiten te zetten en telefoneren we tussendoor nog. De aandacht verleggen terwijl we met iets bezig zijn, is voor de meeste vrouwen niet moeilijk.

Maar als mannen gestoord worden in hun werkzaamheden is dat voor hem moeilijker. Misschien heb je wel eens meegemaakt dat jij je partner iets vroeg terwijl hij bezig was en hij geïrriteerd reageerde.

Mannen zijn erop gericht om één ding tegelijk te doen. Omdat er een specifiek deel van één van de hersenhelften wordt gebruikt kan een man zich lange tijd op één ding concentreren en laat hij zich niet afleiden. Voor je partner is het moeilijk om om te schakelen. Als je partner al zijn aandacht op zijn werk richt en je vraagt hem tijdens zijn werk iets van de supermarkt mee te nemen op weg naar huis, kan het zijn dat hij het helemaal vergeet. Dit is niet persoonlijk bedoeld. Probeer je partner minder vaak te storen als hij geconcentreerd bezig is.

Mannen kunnen hun verantwoordelijke, logische, praktische linkerhersenhelft gemakkelijk uitschakelen zodat ze de rust en tijd hebben om te herstellen van stress. Daarom kan je partners ook al is het een rommel in huis zonder problemen tv kijken of zich ontspannen op een andere manier. Hij schakelt van zijn linkerhersenhelft naar zijn rechterhersenhelft over dat meer op gevoel, risico’s nemen en verbeelding is georiënteerd. Wij vrouwen hebben deze  luxe helaas niet. Onze hersenhelften blijven met elkaar verbonden.

Mannen worden ongeduldig

Heb je weleens je verhaal gedaan en je merkte dat je partner ongeduldig werd? Waarom kan hij gewoon niet luisteren? Mannen zijn zo gebouwd qua hersenstructuur dat ze een oplossing willen zoeken voor een probleem of actie willen ondernemen om het probleem aan te pakken.

Je partner wil iets aan het probleem doen en als vrouw wil je je gevoelens erover onderzoeken. Maak aan je partner duidelijk dat je niet wil dat hij meteen met oplossingen aankomt, maar dat hij gewoon luistert en dat je eerst je gevoel erover wilt onderzoeken. Dat doe je door erover te praten. Als je dit duidelijk aangeeft bij je partner, dan begrijpt hij je ook beter.

Soms lijkt je partner wel gefrustreerd als jij je verhaal doet. Dat kan komen omdat je niet tot de kern van het verhaal komt. Wij vrouwen hebben soms de neiging om van ons verhaal af te dwalen en allerlei ander verhalen er doorheen te vlechten zonder introductie te geven. Je partner volgt dit niet. Hierdoor wordt hij gefrustreerd omdat hij zijn best doet te begrijpen waar je verhaal om draait zodat hij je kan helpen.      

Samenvatting: verschillen man – vrouw

Je partner denkt niet hetzelfde en voelt niet hetzelfde als jij. Door de verschillen te aanvaarden tussen mannen en vrouwen kun je door deze nieuwe inzichten nieuwe strategieën toepassen waardoor er minder stress ontstaat binnen je relatie. De belangrijkste les is hierbij dat we elkaar respecteren en waarderen. Geef jezelf wat je nodig hebt zodat je ook meer aan je partner kunt geven. Als vrouw zijnde wil je gelukkig zijn en een man wil je graag gelukkig maken. Dus als jij gelukkig bent, is je partner ook gelukkig.

Méér succes met je relatie? Lees dan onze pagina “Relatie verhalen” om op een leuke manier te lezen hoe in stappen succesvol je relatie te onderhouden.

succesvol-online-daten-in-simpele-stappen

Aantrekkingskracht opwekken bij mannen

Wil je weten hoe je je aantrekkingskracht kunt vergroten binnen je relatie? Lees dan onderstaande tips waardoor je ook een beter beeld krijgt van je partner. Vaak zitten we als vrouw nog vast aan typeringen van vroeger en hebben we geleerd om goedkeuring bij anderen te zoeken en veel te geven ten koste van onszelf. Vind uit waarom dit in een relatie niet werkt en hoe je aantrekkingskracht opwekt.
Laat hem voelen dat hij Tarzan is

Geef je partner vaker het gevoel dat hij de man in huis is en de broek aanheeft. Dat je hem nodig hebt want dat streelt zijn ego. Mannen vinden het fijn om nodig te zijn. Zo draagt hij ook een steentje bij in huis. Dus wees lief voor zijn ego dat gestreeld dient te worden. Dat betekent vooral niet dat je onderdanig moet zijn, want je wilt ook een mentale uitdaging voor hem blijven. En als hij zich als man goed gedraagt en jou goed behandelt, heeft hij het ook verdiend. Stel je eens voor dat jij je gedraagt als Tarzan, dan voelt hij zich als Jane. Maakt jou dat aantrekkelijk? Laat merken dat je zijn mannelijkheid waardeert en nodig hebt.

Niet alles zelf doen

Tegenwoordig hebben we zelf vaak ook een goede carrière en worden we onbewust harder. We kunnen het allemaal zelf wel. We hoeven niet beschermd te worden en we hebben geen hulp nodig, denken we. Dus als je bijvoorbeeld niet alleen de boodschappen wilt doen elke week, doe dan ook niet in het begin van je relatie elke week de boodschappen alleen. En als je niet elke dag wilt koken, kook dan in het begin van je relatie ook niet elke dag. Want uiteindelijk wordt je alleen meer gestrest hierdoor en begin je meer op zijn moeder te lijken dan zijn partner.

In het begin van je relatie probeert je partner nog indruk op je te maken en zal hij veel voor jou willen doen. Dit is een geschikte fase om hem goede gewoonten aan te leren voordat je alles zelf voor hem gaat doet. We weten allemaal dat oud gedrag dat vastgeroest is, moeilijk is te veranderen. Als je partner jou iets wil geven, neem het dan gewoon aan. Zijn mannelijkheid hangt af van het verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken.

Blijf de dingen doen die je leuk vindt

Misschien zat je op dansles voordat je een relatie aanging of ging je vaker naar bijvoorbeeld boekavonden en stopte je hiermee omdat je partner hier niet van houdt of omdat je meer tijd met je partner wilde doorbrengen. Iets opgeven waar je veel plezier aan beleeft omdat je denkt dat je partner jou niet leuk genoeg vindt zoals je bent, stoot hem af. Waarom? Omdat je je onafhankelijkheid kwijt bent en je door het veranderen van je levensritme een leegte creëert waarvan je wilt dat hij die opvult.

Het gevaar dreigt dat wanneer je dingen opgeeft die je leuk vindt, je meer naar hem toe zal trekken. Als hij dan afstand neemt omdat hij dat nodig heeft, is de kans groot dat je dan uit balans raakt en alles eraan doet om zijn liefde terug te winnen. Mannen hebben soms ruimte voor zichzelf nodig en geef jezelf ook de ruimte om te investeren in jezelf en dingen aan te houden die je belangrijk vindt. Daar worden beide partijen gelukkiger van en je zal hierdoor meer zijn aandacht trekken.

Geef jezelf wat je nodig hebt

Wanneer je de macht over je eigen leven uit handen geeft aan je partner en je verwacht daarvoor beloond te worden, kom je bedrogen uit. We denken dat als we nog meer geven aan onze partner, we meer krijgen. Maar zo werkt het niet. Hij vraagt je niet om dingen op te geven of je leven zo in te richten dat je nog meer bij hem kan zijn. Hij wil graag een partner die zichzelf gelukkig maakt zonder druk bij hem te leggen; dat hij bijvoorbeeld zijn vrienden moet opgeven zodat hij meer bij jou kan zijn.

Stel je eens voor dat hij je mee vraagt om naar de bioscoop te gaan en je zegt bijvoorbeeld dat je kookles hebt en liever een andere keer meegaat. Dan denkt hij: “Gaat ze liever op kookles dan naar de bioscoop met mij?” Dat maakt je nog aantrekkelijker omdat je jezelf geeft wat je nodig hebt of leuk vindt om te doen.

Waarom angst je minder aantrekkelijk maakt

Misschien laat jij je leiden door de angst om je partner kwijt te raken. Maar het echte gevaar is dat je jezelf kwijt raakt als jij je laat leiden door angst. Je partner voelt het aan als je tot het uiterste wilt gaan en hierdoor gaat hij minder investeren in jullie relatie en wordt zijn interesse gedoofd. Wil je dat het vuurtje in jullie relatie blijft branden? Blijf dan net buiten het bereik van je partner. Zodat hij weet dat hij nog steeds moeite voor je moet blijven doen, omdat hij je anders kan verliezen.

Ga dus ook niet eindeloos wachten op een telefoontje van je partner om erachter te komen of hij tijd heeft. Maak je eigen planning. Wanneer je zit te wachten totdat je erachter komt dat er geen afspraak in zit verspil jij je eigen tijd en energie. Zorg ervoor dat je partner je goed behandelt en zorg goed voor jezelf.

Vanzelfsprekendheid zorgt voor minder aantrekkingskracht

Als je partner jouw liefde als vanzelfsprekend gaat ervaren, is het een soort liefde die hij voor zijn moeder voelt. Hij weet dat hij kan doen wat hij wil en dat jij nergens heen gaat. Deze zekerheid of vanzelfsprekendheid wil jij je partner niet geven. Waarom niet? Omdat je hierdoor je partner niet voor je wint en je partner zijn seksuele gevoelens niet in overeenstemming kan brengen met de gevoelens voor zijn moeder. Wil je zijn partner zijn, stel dan eisen. Hierdoor trek je zijn aandacht en dut hij niet in.

Samenvatting hoe je aantrekkingskracht opwekt

Vergroot de aantrekkingskracht in je relatie door hem te laten voelen dat hij Tarzan is, door de dingen te blijven doen die je leuk vindt en door jezelf te geven wat je nodig hebt. Door alles zelf te blijven doen wordt je niet aantrekkelijker voor je partner en als jij je laat leiden door angst maak je jezelf minder aantrekkelijk omdat je jezelf kwijt kunt raken. Ook de vanzelfsprekendheid dat je er altijd voor hem bent, zorgt voor minder aantrekkingskracht.

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer artikelen over liefde of dating op de “Dating tips” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Relatietips voor een gelukkige en gezonde relatie

In een relatie is het belangrijk om bepaalde dingen niet op te geven. Of om bepaalde dingen niet te verliezen tijdens een relatie.
Soms ontwikkelen deze dingen zich langzaam maar zeker. Ben er op tijd bij. Lees daarom hieronder de 7 relatietips voor een gelukkige en gezonde relatie. Ga regelmatig na, aan de hand van onderstaande relatietips, of je je in een gelukkige en gezonde relatie bevindt.

Relatietip 1; Je gevoel van eigenwaarde behouden

Een belangrijke relatietip is het behouden van je gevoel van eigenwaarde. Het is niet fijn als je constant aan jezelf twijfelt en je minder zelfverzekerd voelt tijdens een relatie dan ervoor. Het is dan ook aan te raden om erachter te komen hoe dat komt. Heb je misschien constant bevestiging van je partner nodig?

Wanneer je een goed gevoel van eigenwaarde hebt, heb je respect voor jezelf en kom je voor jezelf op. Daarmee dwing je ook respect van je partner af en wordt er naar je geluisterd. Een gezonde relatie moet een stevige basis geven waarop je je kunt ontwikkelen. Waarin je het beste uit jezelf kan halen. Als je een relatie hebt die je klein houdt en je sterke punten verzwakt, dan is dat een teken om opmerkzaam te worden.

Belangrijk is om te weten dat een ander de neiging heeft om je te beoordelen naar het beeld dat je van jezelf hebt. Gebrek aan eigenwaarde heeft vaak tot gevolg dat verlegenheid en jaloezie om de hoek komen kijken.

Relatietip 2; Je zelfrespect behouden

In onze reis naar de liefde kan het voorkomen dat we onze eigen grenzen overschrijden. Dat kan bijvoorbeeld door iets te doen waar we niet achter staan of kleinerend gedrag van je partner. Denk aan het toestaan van respectloos gedrag van je partner. Allemaal tekenen dat de relatie niet goed voor je is. Geef daarom nooit het recht op om met respect en goede manieren te worden behandeld.

Als iemand je grenzen overschrijdt, kom dan voor jezelf op. De eerste stap is dan wel voor jezelf weten waar je grenzen liggen. En deze dan vervolgens communiceren naar anderen toe. Zo laat je zien dat je zelfrespect hebt. En als iemand je grenzen opzettelijk overschrijdt, neem dan de keuze om de relatie te beëindigen.

Relatietip 3; Je identiteit behouden

Soms kunnen we zo in een relatie opgaan, dat we onze eigen identiteit even vergeten. We gaan helemaal op in onze partner. We hebben dan de neiging om helemaal in te gaan op de interesses en gewoonten van onze partner. Daar is natuurlijk niets mis mee. Hierdoor wordt de emotionele connectie ook gevormd. Maar het wordt een probleem als we ons gaan verschuilen achter onze partner.

Als we een laag gevoel van eigenwaarde hebben dan kan het zijn dat we ons te veel focussen op de kenmerken van onze partner. In plaats om onze energie te steken in het ontwikkelen van onze eigen identiteit. We worden dan te veel beïnvloed door onze partner. We verstoppen ons dan misschien achter onze partner. Het gevaar loert dan om de hoek. Het gevaar om niet meer eigen beslissingen te nemen. Het gevaar om niet meer bezig te zijn met ware zelfontdekking.

Relatietip 4; Blijf jezelf trouw

Geeft nooit jouw eigen essentie op. De persoon die je diep van binnen bent. Datgene wat je gevormd heeft. Datgene wat je vuur diep van binnen laat branden. We veranderen voortdurend. Ook in een relatie. Probeer niet te hard om iemand anders te worden om je partner tevreden te houden. Of om te voldoen aan zijn standaarden. Hierdoor bestaat de kans dat je jezelf gaat verliezen.

Als hij van je houdt, dan houd hij van je zoals je bent. Ook van al je onvolkomenheden. Want die hebben we allemaal. Als je jezelf constant wilt veranderen tast je je zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde aan. Vaak maken we ons gek met standaarden die we ons opleggen.

Relatietip 5; Je dromen en doelen behouden

Het is belangrijk om je eigen dromen en doelen te behouden in een relatie. Om deze te hebben. In een gezonde en gelukkige relatie support je elkaars dromen. Je gelooft in elkaar. Je ziet de grootsheid in elkaar. Je weet dat deze dromen een drijfveer zijn. Gezonde en gelukkige relaties moedigen dus dromen en doelen aan. Ze helpen elkaar om verder te komen en niet om te stagneren.

Het is niet gezond als je merkt dat je partner je dromen en doelen probeert te beperken. Vaak doen ze dit zodat ze controle hebben. Zijn ze jaloers of zelf heel onzeker. Een creatieve en gepassioneerde geest heeft de ruimte nodig om zich te ontwikkelen.

Relatietip 6; Je geluk behouden

We zien soms stellen om ons heen die bij elkaar zijn uit angst om alleen te zijn. De angst wint het van de liefde. We weten niet wat buiten op ons wacht. “Maar wat als ik mijn leven lang alleen blijf en ik geen partner meer vind.” Maar als je echt geluk wilt ervaren, dan is het nodig dat je soms in het diepe durft te springen.

In een gezonde en gelukkige relatie komt het beste bij je naar voren. Je partner maakt een beter persoon van jezelf. Je vindt jezelf leuker in een relatie. Maar als dit niet het geval is, dan vinden we het onszelf niet waard om echt geluk te ervaren. Gun jezelf dit. Je hebt ten slotte maar één leven. Probeer het niet te verspillen door in een relatie te blijven die je niet gelukkig maakt op de lange termijn.

Voel je je niet gewaardeerd en gelukkig in een relatie? Vraag jezelf dan eens af waarom. En of je relatie daarmee te maken heeft.

Relatietip 7; Zelf besluiten nemen

Voor je gevoel van eigenwaarde is het belangrijk om zelf beslissingen te blijven nemen. Om voor onszelf te denken. Om in onze eigen kracht te blijven staan. Voor je eigen individualiteit. Zodat je zelfstandig blijft. Dit betekent niet dat je alle beslissingen alleen moet nemen. Zonder samenspraak met je partner. Maar ben bewust van je gewoonte om misschien alles in overleg te doen met je partner. Voordat je een beslissing neemt. Vooral als het iets kleins betreft zoals het aankopen van boodschappen.

Geschreven door: Petra

Ben je op zoek naar succes in de liefde? Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.