Als we willen bidden tot God, dan moeten we ons eerst realiseren dat God de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis (je prijst het Goddelijke deel in jezelf, je eigen Christusbewustzijn).
Dat God de mens geschapen heeft naar zijn gelijkenis, houd in dat ook wij uit een 3 eenheid bestaan, net zoals God, de Heilige Geest en Jezus Christus.

Het allerbelangrijkste gebed wat je kunt richten tot God is het Onze Vader, Jezus Christus gaf ons hier het voorbeeld van:

Het Onze Vader gebed

Onze Vader
Die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Zowel in de hemel als op aard
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
Amen

Een persoonlijk gebed:

Vader, u heeft de kracht al opgewekt, het is er al
Het is nog maar de schakelaar om te zetten en dat doe ik nu
Het is een kwestie van leren en mijn denken veranderen
Ik weet dat u het al gedaan heeft
(Peterus 2: 24)

Door uw striemen is mijn genezing opgewekt
Vader, ik bid dat de heilige Geest in mij tot
leven brengt, wat ik ook maar moet veranderen
Zodat ik kan ontvangen wat u al gedaan heeft

Vader, schenk mij de wijsheid en kennis
wat ik moet doen om uw genezende kracht vrij
te zetten en te activeren

Vader, ik zet uw genezende kracht vrij om in
mijn Ziel, Geest en lichaam te werken
Ik ga naar de oorzaak van de pijn en problemen

En beveel deze dingen om NU te genezen
In naam van Jezus Christus!
Ik gebied vrees om te verdwijnen
en geloof om te komen
Ik gebied liefde om te stromen

(noem hier je eigen naam), kom weer tot leven
en ga weer goed functioneren

Wij als mens bestaan dus uit een 3 eenheid en dat wilt zeggen dat we op al van deze 3 niveaus onze verlangens en behoeftes hebben. Als onze verlangens en of behoeftes op een van deze 3 niveaus ontbreekt dan kan ons hele gestel in onbalans raken.

Bidden tot God

  • Als we willen bidden tot God, dan zullen we eerst goed moeten leren luisteren, want God spreekt in de stilte van het hart
  • Als we willen bidden tot God, dan moet ons hart zuiver zijn, want alleen een zuiver hart kan de stem van God horen
  • Als we willen bidden tot God, dan moeten we ons realiseren dat we de stilte zoeken. Op het moment dat je gaat bidden tot God, zeg je even “JA” tegen je Geest en zeg je even “NEE” tegen je lichamelijke verlangens (leven boven je 5 zintuigen).

Aangezien wij niet echt de dingen van God kunnen begrijpen met ons verstand, moeten we die dingen begrijpen met een deel van ons wat Geest is. Het is de wijsheid die uit je Geest ontstaat die je in staat stelt een relatie met God te hebben.

Gedachten zijn de scheppende kracht of ze sporen de scheppende kracht aan om in beweging te komen. Jezus Christus was de grootste spiritueel leraar ooit.

Zoek liever eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden (Matteus 6-31:33. 7). Probeer de diepgang achter deze zin te begrijpen en goed in jezelf op te nemen nadat je allereerst het bovenstaande gelezen hebt.

Ongeloof

Het ongeloof komt voor in 3 verschillende vormen:

  • Onwetendheid
  • Foutief geloof
  • Natuurlijk ongeloof

Als we bidden tot God dan moeten we ons realiseren dat God, licht en liefde in overvloed is. Energie is energie!

Energie is neutraal en zal de weg van de minste weerstand afleggen, afhankelijk van de richting die wij eraan geven. Om die reden is het aan ons om te beslissen wat we vanaf nu gaan creëren.

Als we bidden tot God, dan is het kiezen tussen overvloed en schaarste een goed begin. Observeer je gedachtes en emoties en beslis vervolgens hoe bereidwillig je bent om de negatieve gedachten en overtuigingen los te laten.

Negatieve gedachtes en overtuigingen bevinden zich in het duister en in het duister kun je niets ander zien. Als we bidden tot God, dan voelen we ons verlicht omdat we de duisternis vervangen door licht en liefde.

Wanneer we bidden tot God, zullen we ervaren dat we vanuit Geloof dingen kunnen ervaren en geloven die we fysiek niet kunnen waarnemen. Wanneer we bidden tot God (het Goddelijk deel, het Christusbewustzijn in onszelf triggeren) dan halen we het vanuit het onzichtbare naar het zichtbare toe.

Deze benefits ervaar je nu eenmaal als het bidden tot God , je richten tot dat deel van je wat Geest is een deel van je leven is geworden.

Geschreven door: Alicia

Ben je op zoek naar succes in de liefde?  Kijk voor meer liefde artikelen op de “succes in de liefde” pagina met tips en adviezen op liefdes gebied.
Share:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *